Bilim Kuran'la Çelişmez
270# – Can boğaza dayandığında – ifadesinin bilimsel gerçekliği
0
Vakıa 83-85: “Hele o can boğaza dayandığında! O vakit siz (can çekişene) bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz.” Canın boğaza dayanması Kuran’da geçen bir ifadedir. İddia Can boğaza gelip dayandığında ifadesi canın tüm vücutta
blank
blank Dinler
269# Hz. İbrahim’in ateşe atılması olayı yanlış mı? Midraş’ta nasıl geçiyor?
8
Yahudi kaynaklarında Hz. İbrahim’in ateşe atılması olayı Tevrat’ın tefsiri olarak kabul edilen Midraş’ta geçiyor. Tevrat’ta Genesis 11:28 [1] ayetinde Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın, Ur şehrinde öldüğü ve bu olaydan sonra İbrahim ve beraberindekilerin
blank
blank Dinler
268# Allah isminin kökeni – EL ve Cebrail isimleri
18
Allah isminin kökeni Mezopotamya bölgesinde yaşayan Sami topluluklarının Tanrı’yı nasıl isimlendirdiklerinde yatıyor. Her şeyin Rabbi olan EL ve melekleri Cebrail, Mikail gibi semavi dinlerin kullandığı isimler bize Allah isminin etimolojik kökeni hakkında bilgi veriyor.
blank
blank Dinler
267# Amin kelimesi Mısır Tanrı’sı Amon ‘dan mı geliyor?
13
Amin kelimesinin kökeninin Mısır pagan Tanrı’sı Amon ile benzediğini ve dolaysıyla Amon kelimesinin önce Amen olarak Yahudilere ve oradan Hristiyanlara oradan da Müslümanlara geçmiş olduğunu iddia ediyorlar. Amen kelimesi hem Yahudilerin kutsal kitabı
blank
blank Bilim Kuran'la Çelişmez
266# Topluluk halinde yaşamayan hayvanlar da var – Enam 38
1
Soru: Enam suresi 38’de tüm hayvanlar ve hatta kuşlar ümmettir diyor, oysa yeryüzünde topluluk olarak yaşamayan tek yaşayan hayvanlar da var. Enam 38: “Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir.
blank
blank MCC
265# Kuran’da evrenin genişlemesi mucizesine gelen itirazlar (MCC)
5
Kuran’da Zariyat 47 ayetinde geçen göğün genişlemesi veya diğer tabirle evrenin genişlemesi mucizesini daha önce 99# nolu yazımda anlatmıştım. Bu yazımı ise evrenin genişleme mucizesine ateistler tarafından yapılan itirazlara cevap mahiyetinde hazırladım.
blank
blank Kadın
264# Muazzez ilmiye Çığ’ın “başörtüsünün kökeni fahişelerden geliyor” yalanı
0
Muazzez ilmiye Çığ’ın “başörtüsünün kökeni fahişelerden geliyor” yalanı, sorgulanmadan birileri tarafından kaynak olarak kullanılıyor. İddiasına göre, başörtüsünü Mezopotamya’da sadece tapınak fahişeleri örtebilirdi.
blank
blank Kötülük problemi
263# Allah merhametli midir? Kötülüklere neden ses çıkarmıyor? – KÖTÜLÜK PROBLEMİ
1
Soru: Allah küçük çocuklara tecavüze neden müsaade ediyor? Allah kötülüklere neden engel olmuyor? Kötülük probleminin cevabı nedir? Deistlerin en büyük sorusu bu. Allah görünürde insanların sıkıntılarına müdahil olmayınca ama doğadaki eserleriyle de akıllara
blank
blank Dinler
262# Kayıp İncil, Q İncili, İsa’ya İncil verildi mi?
1
Soru: Q incili nedir? Hz. İsa’ya İncil verildi mi? Kuran’da Hz. İsa’ya İncil kitabını verdik diye yazıyor. Fakat elimizdeki İnciller İsa’ya verilen birer kitap değildi. İsa’dan sonra, inananları tarafından yazılmış İsa’nın hatıratlarıdır. Bunu açıklar mısınız?
blank
blank Bilim Kuran'la Çelişmez
261# Cin, melek, şeytan ve kuantum kanunları
0
Soru: Cin, melek, şeytan var mıdır? Cin, melek, şeytan nedir? Ateistler bunları görmediğimizden olmadığına karar vermişler. Bazı Müslümanlar da herşeyi fizik kanunlarıyla açıklayabilmek için bu varlıkları tevil ederek açıklamaya çalışıyorlar.
blank