Peygamber
251# Hz. Muhammed zehirlenerek mi öldü?
15
Soru: Hz. Muhammed zehirlendi mi, zehirlenerek mi öldü? Zehirlenmeden dolayı öldü ise “Allah, seni insanlardan korur- Maide 67” ayetine ters midir? Muhammed Peygamberin ölümü nasıl oldu? Cevap: Hz. Muhammed’i zehirleme teşebbüsü Kuran’da geçmez fakat
blank
blank Dinler
250# Kıble ile Kibele’nin alakası var mı? Kibele taşı Hacer-ül Esved midir?
4
Soru: Kıble kelimesi Kibele ( kybele ) kelimesinden mi geldi? Kıble ve Kibele kelime benzerliğini, Kibele taşını ve Hacer-ül Esved’i anlatır mısınız? Cevap: İddianın özeti Hacer-ül Esved etrafında o kadar spekülasyon yapmaya çalışıyorlar ki.
blank
blank Genel
249# Kuran hayvanlara hakaret mi ediyor? Aşağılama mı var?
3
Soru: Kuran’da hayvanlar aşağılanıyor mu, hakaret ediliyor mu? Allah kendi yarattığı hayvanları aşağılar mı? Cevap: Kuran’ın genel bağlamına baktığımızda insanın diğer canlılardan ( hayvanlardan ) daha donanımlı, daha üstün yaratıldığı, Allah’ı anlama
blank
blank Çelişki yok
248# Enam 151 ‘de mantıksal çelişki iddiası
2
Soru: Enam 151 ‘de mantıksal çelişki mi vardır? Şöyle ki; Kuran, Enam 151 ayetinde haram olan uygulamaları sayacağını belirtiyor, sonra olumsuz olan “yapmayın” şeklindeki cümlelerin içine “ ana babaya iyilik yapın ” emri giriyor.
blank
blank MCC
247# Rum suresi mucizesi için MCC
6
Rum suresinin ilk ayetlerinin inkâr edilemez bir mucize olduğunu daha önce 229 nolu yazımda açıklamıştım. Bazı takipçilerim Rum suresi mucizesine gelen itirazlara karşı özet bir MCC (mucizelere cevaplara cevaplar serisi) hazırlamamı istedi.
blank
blank Genel
246# Kuran soru sormayı yasaklar mı?
1
Soru: Maide 101 ‘e göre Kuran soru sormayı yasaklar mı? Cevabı hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın ne demektir? Cevap: Ateistlerin yine Kuran’ın genel bağlamına bakmaksızın cımbızlayarak ve anlamını çarpıtarak servis ettikleri ayetlerden bir tanesi de
blank
blank Kuran Mucizeleri
245# Kuran’da YER KABUĞU ALTINDAKİ AKIŞKAN KATMAN betimlemesi
10
Kuran’da YER KABUĞU ALTINDAKİ AKIŞKAN KATMAN Bu yazıda Kuran’da yüzen yer kabuğu betimlemesine bakalım. Kuran yer kabuğu altındaki akışkan katman gerçeğinden söz ederken bilimsel olarak yer kabuğu akışkan mıdır yoksa yer kabuğu akışkan sıcak bir katman
blank
blank Çelişki yok
244# Malların ve çocukların fitne olması ne demektir?
4
Malların ve çocukların fitne olması Bu yazıda malların ve çocukların fitne olması ne demektir sorusunun cevabı anlatılacak ve Kuran’daki her fitne kelimesinin birbirinin aynısı olmadığı anlatılacaktır. Aşağıdaki iddia bir ateist sitesinden alındı: Bakara 191 Meal: “
blank
blank Çelişki yok
243# Şirk affedilecek mi?
1
Soru: Zümer 53 ile Nisa 116 birbiriyle çelişir mi? Şirk affedilecek mi? Çünkü birinde şirk koşanları bağışlamayacağını ve diğerinde ise bütün günahları bağışlayabileceğini söylüyor. Cevap: Ayetlere bakalım Zümer 53: (Benden onlara) De ki: ‘
blank
blank Genel
242# Araf 179 – İnsan Cehennem için mi yaratıldı?
6
Araf 179 ayetinde cehennemde yakmak için insanlar mı yaratıldığı söyleniyor? Araf 179: “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik.
blank
blank MCC
241# (MCC) Kurumuş hurma dalı ve Ay’ın yörüngesi mucizesi
3
Bu yazımla birlikte “Mucize iddialarına cevaplar” diye yazılar hazırlayan bazı ateist arkadaşlara “cevaplarım” serisinin ilkini yazdım. Yani MCC ile başlayan yazılar “Mucizelere cevaplara cevaplar”
blank
blank Dinler
240# Sümer mitolojisinde yaratılış efsaneleri ve Semavi dinler
4
Soru: Âdem’in ve Havva’nın yaratılışı Sümerler’den Tevrat’a oradan da Kuran’a mı geçmiştir? Sümer mitolojisinde yaratılış miti semavi dinlere benzer midir? Sümerlerde kuran tevrat yaratılış metinlerinin bir karşılığı var mı? Sümer tabletleri kuran ile ilişkili midir?
blank
blank Dinler
239# Mısır papirüs kayıtlarında Hz. Musa
0
Bu yazıda Mısır kayıtlarında Hz. Musa yok mudur, Mısır papirüs kayıtlarında Hz. Musa nasıl geçmiştir veya Hz. Musa kasıtlı olarak kayıtlara alınmamış olabilir mi sorusunun cevabını arayacağız… Antik Mısırlılar kayıtlarını papirüslere yazdıkları
blank
eşcinsellik genetik midir? Bilim Kuran'la Çelişmez
238# Eşcinselliğe zorlayan bir eşcinsellik geni olmadığı ortaya çıktı
1
Eşcinsellik geni var mı yok mu, eşcinsellik genetik midir, kalıtsal mıdır uzun zamandır araştırıldı ve eşcinsellikle alakalı belirli bir genin olmadığı hakkında son nokta konuldu. Fakat her karakterimiz gibi genetik yapımız eşcinsellik karakterini çok az etkileyebilir.
blank
Hz. Muhammed okuma yazma Peygamber
237# Hz. Muhammed okuma yazma biliyor muydu?
0
Öncelikle şunu belirtmekle başlayalım ki peygamberlikten önce Hz. Muhammed okuma yazma bildiğine dair hiçbir iz bulunmazken tam tersine peygamberlik geldiğinde Hz. Muhammed okuma yazma bilmiyor olduğuna dair çokça kayıt vardır.
blank
blank Felsefe
236# Allah kendini insansı kavramlarla mı anlatıyor?
0
Soru: Kuran’da Allah’ın özellikleri neden insanlara benziyor? İnsanlar gibi iyi kişileri seviyor, kötüleri sevmiyor, kendini sabırlı (Sabûr), şefkatli (Rahîm), affedici (Afuv), bilen (Alİm), işiten (Semî), gören (Basîr), zorla yaptırabilen (Cebbar), kahredici
blank
Allah'ın birliği Felsefe
235# Tek bir Tanrı olduğunu nasıl biliriz?
0
Soru: Neden birden fazla Tanrı olamaz? Allah’ın birliğinin delilleri nelerdir? Ateist arkadaşım diyor ki bir arabanın farklı parçaları farklı firmalarda üretildiği gibi evrenin de farklı Tanrıları olabilir. Allah’ın birliğinin kanıtları hakkında bilgi verir misiniz?
blank
Kuran'da çocuk evliliği Sosyal Hayata İlişkin
234# Kuran’da çocuk evliliği var mı?
2
Soru: Talak 4’e göre adet görmeyen yani küçük kızlarla evlenilebilir mi? Kuran’da çocuk evliliği ile ilgili bir ayet var mıdır? Cevap: Önce ayete bakalım; Talak 4: “Hanımlarınızdan adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri (bekleme süreleri) üç aydır;
blank
Kuran neden Arapça inmiştir Dinler
233# Kuran neden Arapça inmiştir? Anlayasınız diye Kur’an’ı Arapça indirdik” ne anlama geliyor?
0
Soru: Fussilet 44 gibi ayetlerde Kuran’ı Arapça indirdik ki anlayabilesiniz diyor. Kuran neden Arapça inmiştir? Bu ayetlere göre Kuran sadece Araplar içindir anlamı çıkar mı? Cevap: Bu yazıda Kuran neden Arapça indirildi sorusunun cevabını vermeyeceğiz?
blank
Süt kardeşler neden evlenemez Genel
232# Süt kardeşler neden evlenemez ve ilk bilimsel temeller
2
Süt kardeşler neden evlenemez sorusunun bilimsel olarak bir cevabı bulunmuş mudur? Kur’an, aynı anneden süt emen süt kardeşlerin birbirleriyle evlenmelerini neden yasaklamıştır? Süt kardeşlerin evlenme yasağının İslam’la mı başladığı yoksa o bölgede önceden
blank