Hakkında

Gerçeklik değişmez. Fakat insanların gerçeklik algıları değişir. İslamiyet insan üstü gerçek bir sistemdir. İnsanların aklıyla kendi kendilerine kolay ulaşamayacakları sosyolojik, psikolojik ve pozitif bilim gerçeklerini barındırır. Fakat İslamiyet anlayışı diğer bütün dinler gibi maalesef insanların algılarının ve sığ görüşlerinin etkisinden payını zaman içinde almıştır. Bugünkü bilinen İslamiyet’in gerçek İslamiyet veya Muhammedî İslamiyet olduğunu söylemek çok zor. İnsanlar asırlar boyu, İslamiyet’e uymak yerine İslam’ı kendi dar anlayışlarına uydurmaya çalışmışlar ve Din adına olmayacak safsatalar üretmişlerdir. Olmayan ve Allah’ın hiç emretmediği bir sürü zor veya akıl dışı uygulamayı maalesef bu güzelim dinin içine dahil etmişler, öyle ki bu pırıl pırıl akan gür çağlayan şimdi çalı çırpıdan görünmez hale gelmiştir. Hal böyle olunca da bu akıl ve mantık asrında din, bir kısım insanların gözüne yaşanamaz gibi görünüp, maalesef sayısız kişinin inancının buhar olup uçmasına yol açılmıştır. Yine maalesef ateizmin yayılmasında ateistlerden çok, kendi dar hafsalasında ki çarpıttıkları Dini, insanlara dayatan insanlar veya güç sahiplerinin etkisi daha fazladır. Bu yüzden bilge bir kişi bana Dini din adamlarının elinden kurtarmak gerekiyor derdi.

İşte bizi bu siteyi yapmaya iten olgu, İslamiyet’in akıl ve bilimle barışık olduğunu insanlara gösterebilmektir. Buradaki yazarlar, çağını ve bilimsel gelişmeleri takip edecek kadar donanımlı kişilerdir. Materyalistler tarafından Din’e alternatif olarak sunulmaya çalışılan bilim olgusunun dışında olmayan, bilimi de Allah’ı daha iyi tanımaya vasıta olarak kullanan Din ile Bilim arasında insanlar için köprü görevi görebilecek kişilerdir.

Bu siteyi takip etmek hem materyalist için hem dindar olan kişi için yararlı olacaktır. İnsanlara zarar vermemek kaydı ile inandığı fikirlerinin arkasında duran, fikirlerine “tutuculuk” la bağlı olanlar değilde her fikre açık olan insanları özellikle bizimle iletişim kurmaya, sosyal medya üzerinden, aklını kurcalayan sorular için çözüm istemeye de davet ediyoruz. Herkesin fikrine katılmasak da her fikre saygımız vardır, demokratik, anlayışlı, doğruyu bulma kastıyla, nefretsiz, kinsiz yorumlara da açığız.

Bütün emeklerimiz insanlığın barışı içindir. Hristiyana, Museviye veya ateiste bir düşmanlığımız yoktur. Barış içinde olması kaydı ile herkesin kendi inancını istediği şekilde yaşayabileceği ileri bir medeniyetin özlemini kuruyoruz. Fikirlerine katılmasak da kişileri karalama da bizim tarzımız değildir.

Kuran’ın ve Bilim’in dairesinde kalın, hoşçakalın.

Oylama
( 3 assessment, average 5 from 5 )