128# Kuran’da -KARA DELİKLER- ve SOLUCAN DELİKLERİ

Kuran Mucizeleri

Kuran’da karadelikler, solucan delikleri gibi evreni ilgilendiren büyük hakikatlere açık veya kapalı işaretler vardır. Kuran’da kara delikler konusu ise şüpheye yer vermeyecek derecede açık olan konulardan biridir.

Karadelikler

Bu yazıyı yazmaya başlamadan dört gün önce kara deliklerin aşağıdaki ilk fotoğrafı yayınlandı.

kara delik

Bu fotoğraf biraz düşük çözünürlüklü, ama bize yüksek çözünürlüklü fotoğrafın neye benzediğini anlatıyor. Yani aşağıdaki temsili resim gibi olması gerekiyor.

solucan deliği

Kara delikler, etrafındaki maddeyi bir değirmen taşı gibi içine çekip öğütürken etrafa dev kızıl kıvılcımlar saçıyor(1). Kara deliklerin fotoğraflanmasını sağlayan da işte bu dev kıvılcımlar. Tabi bu durum bana cehennemin kızıl develere benzeyen, saray büyüklüğünde dev kıvılcımlar saçtığını hatırlattı.

Mürselat 32-33: “Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir.”

Kara delikler göklerin kapılarıdır

Eski bir yazımda bilim adamlarının kara delikleri göklerin kapıları olarak tanımladığını ve bu kapıların evrenimizin ikizi olan başka bir evrene yani Cennet’e açılması gerektiğini bahsetmiştim. Çünkü Hadid 21. ayette Cennetin genişliği yer ve gökler kadar olduğu belirtiliyordu.

Öyleyse Cennet bu evrenin öteki yüzü olmalıydı. Çünkü Cennet, uzayımızın milimetresine kadar aynıdır. Bu da Cennetin evrenimizle yapışık olmasını ve öteki yüzü olmasını gerektirir. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre evrenimiz kağıt gibi düzdür. O halde evrenimizin arka yüzünün Cennet olduğunu anlamak zor olmasa gerek.

solucan deliği kur'an

Solucan delikleri ve Sırat köprüsü betimlemesi

İnsanlar Dünya’da yeniden dirilip hesapları görülecek ve daha sonra Sırat köprüsünden geçerken günahları ağır olanlar Cehennem’de kalacak ve sevapları hafif olanlar ise sıratı geçip Cennet’e ulaşacaktı. İşte Sırat köprüsü diye bize tarif edilen şey, kara delik kapısından girildikten sonra iki evreni birbirine bağlayan ve maddeleri sonsuz boyutlarda sıkıştırıp tekillik (singularity) boyutuna indiren ve kıldan ince hale getiren solucan deliği olması kuvvetle muhtemeldir.

Bilim bu köprüye, inceliğinden dolayı solucan deliği diyor ve evrenimizi geçmek için en kestirme yol olduğunu haber veriyor. Fakat ince olmasına bakmayın solucan deliğinden milyarlarca yıldızı bile geçirebilirsiniz. Kara delikler içine düşen yıldızlar bu solucan deliklerinden geçmekteler. Sevgili peygamberimizden bize nakledilen sözlerinde de Sırat köprüsünün kıldan ince kılıçtan keskin diye tarif edilmesine dikkat edin.

Herkes Cehennem’e uğrayacak

Bir ayette de hiçbir insanın Cehennem’e uğramadan Cennet’e geçemeyeceğini haber veriyor. Eğer insanlar, Cennet’e gitmek için kara deliklerden geçmek zorundaysa ve kara deliklerde Cehennem’in kendisi ise biz bu ayeti anlamaya daha fazla yaklaşıyoruz. Tabi Cehennem’e uğrayıp geçmek demek Cennetliklerin acı çekeceği manasına gelmiyor.

Meryem 71: “Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.”

Kara delikler evrende öyle önemli bir nesnedir ki bugünkü bilgi seviyemizle Kuran’ın bu kara deliklerin değişik yönlerinden değişik ayetlerde haber verdiğini çözümleyebiliyoruz. Şöyle ki; daha önce Kuran’da nebe 19 ayetinde göklerin kapılarının olduğundan bahsedildiğini ve bilimin de kara deliklere göklerin kapıları dediğini anlatmıştım.

Yıldızların düştüğü yerler ve Tarık yıldızı

Sonra vakıa 75-76 ayetinde yıldızların düştüğü yerlere yemin ediyordu, eğer anlayabilirsek bu yeminin çok büyük bir yemin olduğunu haber veriyordu. Bilim de bugün yıldızların bir lavabonun akıntısına kapılır gibi kara deliklerin içine düştüğünü bildiriyor(4, 5). Birde Kuran Tarık yıldızından bahseder. Tarık Arapça’da Tarîk kelimesi ile aynı kökten türemiştir. Elmalılı Hmamdi Yazır ilgili ayetin tefsirinde ikisinin aynı kökten türediğini ve “vurmak” ve “yol” anlamlarına geldiklerini belirtmiştir. Örneğin “tarikat” demek Arapçada “yollar” demektir.

Yazarın önerisi:  44# Kalp düşünür mü? Düşünen kalp bilimsel olarak yalan mıdır?

Son dönemlerde bu Tarık yıldızının ne olabileceğini araştıran Kuran araştırmacıları bunun pulsar yıldızları olabileceğini sürdüler, çünkü vuruşlu dalgalar gönderdiğini söylemektedirler. Oysa benim tespitlerime göre bu yanlış bir yorumdur ve bu ayet yine kara deliklerden bahsetmektedir.

Tarık yıldızı

Şöyle ki; bilindiği gibi kara delikler yıldızların aşırı yoğunlaşmış halleridir ve uzayda bir cisimdir. Bilim bu kara deliklerin evrenin dokusunu delerek evrenler arasında yol açtığını söylüyordu. Tarık suresi birinci ayette geçen Tarık ise yol demekti. Yani Tarık yıldızının gerçek anlamı “vuruşlu yıldız” olabileceği gibi “yol yıldızı” veya yol açan yıldız demek anlamlarını da barındırır.

Üçüncü ayette ise Tarık’ın delen yıldız olduğu söylenerek evrenimizi deldiği kast edilmektedir. Bahsettiğimiz gibi bilim de bunlara kara delik diyordu, kara deliğin ilerleyen kısmını ise solucan delikleri olarak adlandırıyordu. Kuran’da Necmi Sagıb olarak adlandırmaktaydı. Sagıp delik demek ve açıkça Kuran da buna delik yıldız veya delen yıldız olarak adlandırmakta. İkinci ayette ise Tarık’ın idrak edilemeyecek bir yıldız olduğundan bahsediliyor.

 1. Gökyüzüne ve Târıka yemin ederim.
 2. Târıkın ne olduğunu nereden idrak edeceksin (bileceksin)?
 3. O, delen yıldızdır.

Görüldüğü gibi birinci ayetteki Tarık yani gökyüzündeki yol kavramı ikinci ayetteki idrak edilememe hakikati üçüncü ayette bu yıldızın delik yıldızı olduğundan bahsetmesi kara delikleri tanımlıyor.

Kara deliklerde zaman kaybolur

Bilindiği gibi fizikçiler kara deliklerin sırlarını çözmek için uğraşıyorlar, fakat hiçte çözülecek gibi değil. Çünkü karadelik denilen yıldızlarda bildiğiniz hiçbir fizik kuralı geçerli değil, hatta fizik ve zaman tamamen bitiyor. Bugüne kadar Einstein, Hawking gibi fizikçiler insanın kara deliğe düştüğünde ne olacağına dair çok kafa yordular.

Meşhur fizikçi Neil deGrasse Tyson bu durumu şöyle özetliyor: Işık hızında zaman durur. Kara delikte ise zaman kaybolur. Evrende yaşanmış bütün zamanlar kara delikte tek bir ana sıkışmıştır. Bütün zamanları bir anda görebilirsiniz. İnsan kara deliğe yaklaşıp olay ufkuna girince bir spagetti gibi uzar ve kara deliğe doğru çekilir. (2-5)

İdrak etmesi ne kadar zor değil mi? Daha kara deliklerin çok fazla sırları var ki idrak edilmesi mümkün değil. Ayet ise Tarık yıldızını idrak etmekte zorlanacağımızı söylüyor. Baktığımız zaman bugün için idrak edilmesi zor olan yıldız pulsar yıldızı değildir. Pulsar yıldızı fizik kurallarıyla hareket edip idrak edilmesi mümkün olmayan bir yıldız değil. Oysa kara delikler denilen yıldızlar ise fizik kurallarını hatta zamanı bile yok ettikleri için idrak edebilmek mümkün değildir.

Görüldüğü gibi Tarık yıldızından bahseden üç ayette açıkça bize kara delikleri işaret ediyor.

Şimdi buraya kadar söylediklerimi birkaç mesele içinde açmak istiyorum.

Birinci mesele

Herkesin Cehenneme uğrayacağı ayeti idi. Bu ayet hakkındaki hemen tüm müfessirlerin görüşünü belirten Ahmet Abay’a ait “MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ” başlıklı makaleyi okuyabilirsiniz (6). Oradan bir alıntı: “Kurtubi, âlimlerin bu konu hakkındaki görüşlerini ayrıntılı bir şekilde verdikten sonra, ilim adamların çoğunluğunun görüşlerini şu şekilde aktarmaktadır: Burada ki muhatap bütün insanlardır. Herkesin cehenneme uğraması kaçınılmazdır.”

Besâiru’l Kur’an Tefsirinde ise şu açıklama vardır: “Evet herkes Cehenneme uğrayacak, herkes cehenneme sunulacak, bu Rabbimizin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sizin Ona uğramanız kaçınılmazdır, diyor Rabbimiz. Vazgeçilmez bir yasadır, bir hükümdür. Herkes oraya uğrayacak, ama Rabbimiz muttakileri oradan çekip kurtaracağız buyuruyor. Zâlimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakacağız”.(7)

İkinci mesele

Kuran’da Sırat köprüsü isim olarak geçmediği için Sırat’ın olmadığını savunanlar var. Bu insanlar Kuran’da geçmeyip Peygamberimize rivayet edilen her sözü baştan uydurulmuş kabul etme eğilimindedirler. Hâlbuki mantıken bu sözlerin hepsinin doğru olma ihtimali olmadığı gibi hepsinin yalan olma ihtimali de yok.

Yazarın önerisi:  228# Lut kavminin helakı bilimsel olarak ortaya çıktı

O yüzden gelişen bilgi seviyesine göre hadisler sürekli kritiğe tabi tutulur ve tutulmalıdır, gerçeğe uyanlar bir çırpıda reddedilmemeli, toplu katliam yapılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü içlerinde daha çok keşfedilecek hazineler var. Fakat gerçeğe uymayanlar eskiden beri mevzu yani uydurulmuş hadis denilip elendiği gibi, yeni ve kesinleşmiş bilgilere uymayanları da işin uzmanları tarafından mevzu (uydurma) olduğunun açıklanmasında bir sakınca olmadığını zaten hadis uzmanları da kabul ediyor.

Solucan deliğinin tarifi: Sırat köprüsü

Sırat köprüsü, cehennemin üzerine kurulacak Dünya’daki köprüler gibi bir köprü olarak anlaşılmış hep; bizde çıplak ayakla jilet gibi köprünün üstünde cambazlık edecekmişiz gibi bir anlayış hâkim olunca bu devrin sorgulayan insanları da aklına yatmayan şeyleri hemen inkâr ederek reaksiyon verme eğilimine düşmüşler. Oysaki birşeyi inkâr etmeden önce sormalıyız, “o devrin anlayışına uygun ifadelerle anlatılmış meseleleri her açıdan tahlil edecek bir donanımımız var mı?” diye.

Sırat köprüsü hakkında vereceğim ek bilgiler şöyle: Bilim insanları kara deliklerle açılan tünellerin yani solucan deliklerinin şekillerini, ileri matematik hesaplarla incelemeye başladılar. Buldukları şekil şöyle. Girişte huni gibi daralan bir boğaz, sonra tekilliğe (singularity) indirgenmiş ve atomdan bile daha ince ve düpdüz çok uzun bir yol ve daha sonra çıkışa yaklaşırken genişleyen bir boğaz kısmı. Yani şekil kısaca; Daralma, düzlük ve sonra genişleme şeklinde ifade ediliyor. Şimdi şu sırat hadisine bir bakalım.

“Ebû Sa’id el-Hudri’nin rivayet ettiğine göre, Sırat köprüsü, kıldan ince, kılıçtan keskindir. Sırat’ın uzunluğu bin senelik yokuş, bin senelik düzlük ve bin senelik te iniştir. Bu mesafe bazı insanlar için olacaktır. Her bir kimsenin bu mesafeyi geçmesi, amelleri ile orantılı bir zamanda olacaktır.” (Mansur Ali Nasıf, Tâc, V.394; Acluni, Keşfül-Hafa, II, 31)

Şimdi düşünün solucan deliğinin huni gibi bir girişi var ve huni gibi yine bir çıkışı var. Ortası ise tekillik (singularity) dediğimiz şekilde bir atom boyutundan bile daha ince dümdüz bir yol. Şimdi hadisteki 1000 yıl yokuş bin yıl düzlük ve bin yıl iniş tabirindeki tasvire dikkat edin. Solucan deliğini o zamanın insanlarına anlatın anlatın desem bundan daha güzel ifadeler kullanabilir miydiniz?

Solucan deliğinde çok uzun bir yolculuk

Bin sene ifadeleri Araplar’da çokluk tabiri olarak kullanılıyor. Bu zamanın insanları bile Sırat köprüsü denince iki uçurum arasına gerilmiş ince bir tel hayal ederken Peygamber bize sırat köprüsünün akıl almaz mesafeleri kat etmemizi sağlayacak bir köprü olduğunu haber veriyor. Evet, bugün fizikçiler diyor ki solucan delikleri kara deliklerle bu evrende başlar ak deliklerle karşı evrende sonlanır ve bu solucan delikleri bize evrenimizin akıl almaz sınırlarını aştırır. İşte bu akıl almaz sınırları Peygamber, Arap literatüründe bir çokluk ifadesi olan 1000 sene tabiri ile izah etmiştir. Bin senelik yokuş, bin senelik düzlük ve bin senelik te iniş.

Üçüncü mesele

Cehennem’in bizzat kara delikler olduğu hakkındaki ayetlerden çıkardığım tahmini destekleyen hadislerde vardır. Örneğin;

Ebu Hureyre (r.a) ‘ın Rivayetine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur. “Cehennem’in üzerinde bin yıl ateş yakıldı ve kıpkırmızı oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı akkor haline geldi. Sonra bin yıl daha yakıldı, kapkara odu. Artık o, karanlık bir geceyi andırmaktadır.” ( Tirmizi,2591)

Hadiste Cehennemin önce kırmızı ateş sonra beyaz ateş sonra ise siyah ateş olduğu belirtiliyor. Bu ise elimizdeki kara deliklerin oluşum verileriyle tıpatıp uyuyor. Eskiden düşünürdüm ki siyah ateş mübalağa sanatı ile söylenmiştir ama kara deliklerin yanan yıldızların son hali yani ateşin siyah hali olduğunu öğrendiğimde bu sözün bir insan tarafından söylenemeyeceğini ve İlahi kökenli bir öğreti olduğunu anladım.

Yazarın önerisi:  169# Kuran'ın yeni mucizesi: METEORLAR

Bilindiği gibi çok büyük kütleli yıldızlar önce kırmızı ateştir, sonra kırmızı dev olurlar bu durumda yine kırmızı ateştirler. Sonra küçülerek beyaz cüce olurlar. Bu durumda enerji yoğunluğundan ateşleri beyaz olur hadiste buyurulduğu gibi akkor. Daha sonra küçülmeye devam ederek kara deliğe yani siyah ateşe dönerler. Hadiste belirtildiği gibi karanlık bir gece gibi olurlar. Bu ise Cehennemin tarifi ile tıpatıp aynıdır.

Zaten ateşin siyah olması demek kara delikten başka bir şey ile izah edilmesinin mümkün olmadığı gibi, kara deliklerin bu sıralamasını vermekte sıradan bir insanın bilebileceği bir şey değildir. Yine hadislerde, Cehennemden gelecek nokta kadar bir parçacığın Dünya’daki herşeyi yok edeceği bildirilmiştir ki bu da açık bir kara delik enerjisinden başka bir şey değildir.

Hangi solucan deliğinden?

Tabi akla gelen bir soru da şu: Bütün insanlar sadece bir kapıdan yani bir kara delikten mi geçecek? Bunu bilemeyiz, evrende milyarlarca kara delik var, galaksimizde binlerce var. Ama büyük kara deliğimiz tam Samanyolu galaksisinin göbeğinde. İsmi Sagittarius-A. Bütün insanlar bir kapıdan mı girer yoksa her insan farklı bir kapıdan mı girer Allah bilir ama, Cehennem’in 7 kapısı olduğu hakkındaki rivayetlere bakarsak insanlığın bu yolculuğu için 7 tane kapı işlev göreceği çıkarımını yapabiliriz.

Cehennem’deki her azap Kuran’da belirtilen şekilde gerçekleşecek fakat bilim insanlarının belirttiğine göre insan kara deliğe düşerse bedeni çöktükten sonra holografik olarak yaşamaya devam edebilir. Fuzzbal teorisine göre insan kara deliklerde yok olmaz, farklı bir holografik varlığa bürünür[8, 9]

Zaten Kuran’daki cehennem tasvirlerine baktığınızda insanın yanacağı fakat ölmeyeceği, derilerinin yandıkça yeniden oluşması gibi fizik kurallarının geçerli olduğu bir mekâna değil holografik bir mekânın tanımına daha çok uyuyor.

Kara deliklerdeki holografi hakkında ek bilgi:

(Prof.) Mathur’un kara delikleri ele alma biçimi, kara deliklerin geri dönüşü olmayan bir olay ufku ya da sizi yakacak bir güvenlik duvarı ile çevrili olmadıklarını, ancak içine düşen bilgilerin kaydını tutan küçük varyasyonları olan bir fuzzball olduğunu gösteriyor. Fuzzball’a dokunan şey bir holograma dönüştürülür. Mükemmel bir kopya değil, bir çeşit doppelgänger (benzer).

Belki daha tuhaftır ki, dönüşümün farkında bile olmazsınız. Diyelim ki bir kara deliğe çekildiniz. Normalde olay ufkuna çarptığınız noktada Mathur, bunun yerine bulanık yüzeye dokunacağınızı söylüyor. Ancak, herhangi bir şeyi fark etmeyeceksiniz, çünkü bulanık yüzey hemen etrafınızdaki uzayın bir parçası gibi görünecektir. Her şey eskisi gibi görünecektir, fakat siz bir hologram olacaksınız.” Kaynak pbs.org aynen çeviri [10]

Sonuç olarak

Kara deliklerden Kuran’da bahsedildiği ve hadislerde cehennemin bir kara delik olarak tarif edildiği çok açık. Yine yukarıda belirttiğimiz ayetler de cehennemin kara delikler olduğunu destekliyor. Fakat bilim henüz kara delikler hakkında çok az şey biliyor ve bildikleri ise matematiksel hesaplamalara dayalı sonuçlardır.

Bu yüzden yazıda belirttiğimiz kara deliklerin özellikleri ileri de çok daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin kara deliklerdeki hologram örneği henüz çok başlangıç bulgusudur, kara deliklerin içinde insanı nasıl bir hayat bekliyor sorusuna bir cevap değildir. Belki çok ilkel bir ön fikir verebilir.

Kara deliklerde bir hologram bedenimiz olmasa bile ufkumuzu açıp bizleri neler beklediğine yönelik daha iyi çıkarımlar yaptırabilir. Bunu ya orayı geçerken öğreneceğiz veya şanslıysak bilim insanlarının kara delikleri iyice aydınlattığını görüp öğreneceğiz.

83# Hz. Muhammed Ay’ı yardımı?  adlı yazımla okuma keyfiine devam etmenizi öneririm.

KAYNAKLAR

 1. http://time.com/5566225/first-black-hole-picture-photo/.
 2. https://www.brainyquote.com/quotes/neil_degrasse_tyson_531142.
 3. https://nypost.com/2019/04/11/what-might-happen-if-you-fall-into-a-black-hole/.
 4. http://www.physics-astronomy.com/2014/08/what-happens-if-you-fall-into-black.html#.XLNPI-gzaUk.
 5. https://www.outerplaces.com/science/item/9778-neil-degrasse-tyson-graphically-explains-the-horrifying-way-you-die-inside-a-black-hole.
 6. YALINKILIÇ M, Ahmet AJKAÜİFD. MERYEM SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNTEMLERİ.5(9):463-82.
 7. https://sorularlaislamiyet.com/meryem-suresinin-71-ayeti-kerimesinde-cehennem-icin-icinizden-oraya-girmeyecek-kimse-kalmayacak-1.
 8. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3448188/What-happen-Earth-fell-black-hole-Expert-outlines-three-gruesome-scenarios-befall-planet.html
 9. http://theconversation.com/what-would-happen-if-earth-fell-into-a-black-hole-53719
 10. https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/black-holes-could-turn-you-into-a-hologram-and-you-wouldnt-even-notice/
blank