MCC
265# Kuran’da evrenin genişlemesi mucizesine gelen itirazlar (MCC)
5
Kuran’da Zariyat 47 ayetinde geçen göğün genişlemesi veya diğer tabirle evrenin genişlemesi mucizesini daha önce 99# nolu yazımda anlatmıştım. Bu yazımı ise evrenin genişleme mucizesine ateistler tarafından yapılan itirazlara cevap mahiyetinde hazırladım.
blank
blank MCC
247# Rum suresi mucizesi için MCC
6
Rum suresinin ilk ayetlerinin inkâr edilemez bir mucize olduğunu daha önce 229 nolu yazımda açıklamıştım. Bazı takipçilerim Rum suresi mucizesine gelen itirazlara karşı özet bir MCC (mucizelere cevaplara cevaplar serisi) hazırlamamı istedi.
blank
blank MCC
241# Kurumuş hurma dalı ve Ay’ın yörüngesi mucizesi (MCC serisi)
2
Bu yazıda Ay ve kurumuş hurma dalı mucizesine yapılan itirazları ele alacağız. Daha önce Yasin 39 ayetinde olağanüstü bir mucize bulunduğunu 78 nolu makalemde yazmıştım. Kısaca hatırlayacak olursak, Yasin 39’da Ayın kurumuş bir hurma dalı oluncaya kadar
blank