231# Covid-19 musibetini doğru okumak

Dinler

Bir takipçim buna cevap vermemi istedi, önce benim polemik bataklığında debelenen kişilere cevap verip aynı batağa çekilmek istemediğimi söylesem de vicdanım rahat etmedi, yine bir iki sözle doğrulara farklı yönden bakmayı öğretmek lazım ki yeryüzünde dengeler bozulmasın.

 1. Bu sözlerinde öncelikle ateistlerin iki eski iddiası birleştirilip Korona (Covid-19) istismarcılığı şeklinde biraz makyajla yeniden servis edilmiş.
 2. Şunu anlayamıyorlar, Dünya’da mutluluklar da var, musibetler de var, çünkü Dünya Cennet te değil Cehennem de değil.
 3. Kuran’a göre umumi (toplumsal) musibetler toplumun genelinin işlediği kabahatlerin yaygınlık kazanması ve toplumu fesada vermesi sonucu oluşur.
  Şura 30: “Size isabet eden her musibet, (ancak) ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. (Allah,) Çoğunu da affeder.”
 4. Allah Kuran’da bu tür musibetlerden (fitne) kaçının der, çünkü geldiği zaman sadece zalimleri değil herkesi etkiler diye ekler
  Enfal 25: “(Öyle) Bir fitneden sakının ki, aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir). Bilin ki Allah’ın azabı çetindir.”
 5. Yani yangın gibi, sel gibi, deprem gibi musibetler yaşa başa, dine dinsizliğe, soya sopa bakmadığı gibi Korona gibi toplumsal musibetler de hiçbirine bakmaz.
 6. Çünkü bu musibetin ortaya çıkmasını sağlayan bozguncu insanları engelleyecek Salih insanlar yeryüzünde yoktur, olsaydı zaten en az bozguncular kadar yeryüzünde gayret gösterip bozguncuların, fesatçıların her türlü zulümlerini engellemiş olurlardı.
 7. Yeryüzünde bozgunculuğa karşı dengenin sağlanması gerekir. Sağlanmasa dengeler yıkılır, herkes altında kalır ve sancılar içinde dengeler yeniden oluşur.
 8. Dengeler bir defa yıkılıp yeniden oluşma vakti geldiğinde ise artık pişmanlıklar çok fayda vermez, oluşan acılar görevini bitirip dengeleri yeniden sağlamadan gitmez.
  Mümin 85: “Fakat azâbımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah’ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkârcılar hüsrana uğradılar.”
 9. Yeryüzünde inançsızlığın çok arttığı zaman Allah dengeleri sağlamak için insanlara sancılı değişimler yaşatacağını Kuran’daki bazı işaretlerden zaten biliyor ve bekliyorduk,
  Neml 82: “O söz, başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız; o da, insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara anlatır.” (İlginçtir, Dabbetül arz ifadesinin ebced değeri de 2020 ediyor)
 10. Uzmanlar bu salgının insanlar üzerindeki yıkıcı etkisinin tarihte görülmemiş bir ekonomik krize ve kaosa yol açabileceği hakkında uyarıyor, çünkü eskiden Dünya bu kadar globalleşip insanlar ve ekonomiler birbirine bağlanmamıştı, insanlar yaşamlarına lazım olan gereçleri büyük ölçüde kendileri üretiyordu. Şimdi tüm insanlıkta domino etkisi yapabilecek bir globalleşme içinde bulunuyoruz. O yüzden virüsün öldürücülüğü çok olmasa bile insanlıkta bıraktığı etkilerin emsalsiz olacağı yönünde tahminler var.
 11. Allah korusun 10 yıl devam ederse rakı sofrasında mezelere banarken Allah’ı cahilce ve şımarıkça eleştiren bir kişi bulamazsınız artık. Bu kadar inançsızlığın sebebi de zaten insanların refah düzeyinin artıp şımarıklaşması değil miydi?
  Enam 44: “Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında, üzerlerine her şeyin kapılarını açıverdik. Nihayet, kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık, birden bire bütün umutlarını yitirdiler.”
  Demek ki sayın ateist; söyledikleriniz İslam öğretisi ile ters ve bilgisizce.
 12. İslam öğretisinde el açıp dua edince hemen musibetler kalkacak diye bir şey yok, fakat musibetler insanların Allah’tan uzaklaşmamasını sağlıyor. Hep birlikte Allah’a dönüp yaptığımız hatalarla yüzleşip sonra da Allah’ın yaratılış kanunlarıyla meselenin çözümünü de arayacağız ve musibetin kendi zamanını doldurmasını sabırla bekleyeceğiz.
 13. Hem insanlık olarak Yaratıcımıza dönmek hem de fiziki çözüm aramak beraber olmalı yoksa bunların sadece birine yönelmek hiçbir zaman insanlık adına kalıcı çözüm olmayacak.
 14. Bir gün insanlık Korona’nın çözümünü bulursa Korona görevini yerine getirdiği ve insanlık gereken gayreti gösterdiği için olacak. Virüs sebepsiz gelmediği gibi sebepsiz de çekip gitmeyecek.
Yazarın önerisi:  152# Hacer-ül Esved, Hinduların Shiva Lingasından mı alınmıştır?
blank