Çelişki yok
248# Enam 151 ‘de mantıksal çelişki iddiası
2
Soru: Enam 151 ‘de mantıksal çelişki mi vardır? Şöyle ki; Kuran, Enam 151 ayetinde haram olan uygulamaları sayacağını belirtiyor, sonra olumsuz olan “yapmayın” şeklindeki cümlelerin içine “ ana babaya iyilik yapın ” emri giriyor.
blank
blank Çelişki yok
244# Malların ve çocukların fitne olması ne demektir?
4
Malların ve çocukların fitne olması Bu yazıda malların ve çocukların fitne olması ne demektir sorusunun cevabı anlatılacak ve Kuran’daki her fitne kelimesinin birbirinin aynısı olmadığı anlatılacaktır. Aşağıdaki iddia bir ateist sitesinden alındı: Bakara 191 Meal: “
blank
blank Çelişki yok
243# Şirk affedilecek mi?
1
Soru: Zümer 53 ile Nisa 116 birbiriyle çelişir mi? Şirk affedilecek mi? Çünkü birinde şirk koşanları bağışlamayacağını ve diğerinde ise bütün günahları bağışlayabileceğini söylüyor. Cevap: Ayetlere bakalım Zümer 53: (Benden onlara) De ki: ‘
blank
Ninova'nın nüfusu Çelişki yok
214# Saffat 147 – Ninova’nın nüfusu yüzbin mi daha fazla mı?
0
Bir kısım ateist sayfalar, Kuran’ın Saffat 147’de neden nüfus sayısından emin değilmiş gibi yazdığını sayfalarında tartışıp, bunun normal olmadığını iddia etmişler. Ninova’nın nüfusu yüzbin mi yoksa daha fazla mı konusunda Kuran’
blank
blank Çelişki yok
209# Kuran Meryemleri karıştırdı iddiasına yanıt
0
İddia: Kuran iki Meryem’i karıştırmıştır. Kuran’da Hz. Meryem’in İmran’ın kızı olduğu söylenir[1]. Bir ayette de Hz. Meryem’e Harun’un kız kardeşi diye seslenilir. Oysa Tevrat’a göre İmran’ın kızı olan ve Hz. Musa ve Harun’un ablası olan Meryem ise Hz.
blank
blank Çelişki yok
188# Peygamberlerlerin dereceleri var mı yok mu?
0
Soru: Yukarıdaki iddiayı bir ateist sitesinden aldım. Bu iki ayet arasında çelişki mi var? Cevap: Bakara 253’de Peygamberlerin birbirlerinden derece itibariyle üstünlükleri olduğunu söylüyor. Bakara 285’te ise Peygamberlerin bir kısmını kabul edip bir
blank
blank Çelişki yok
187# Allah’a yardım etmek ne demektir?
0
Muhammed 7: “Ey inananlar! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit kılar.” Soru: İhlas suresinde Allah Samed’dir denilmekte, yani Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, öyleyse Muhammed- ayeti ile İhlas suresi
blank
blank Çelişki yok
167# Ganimetler kime ait ayetinde çelişki yok
0
Enfal-1. Sana, ganimetlere dair soru sorarlar, de ki: Ganimetler Allah’ın ve Peygamberindir. İnanıyorsanız Allah’tan sakının, aranızdaki münasebetleri düzeltin, Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Enfal-41. Eğer Allah’a ve hakkı batıldan ayıran o günde
blank
blank Çelişki yok
142# Ahzab 6 ile Ahzab 37 çelişir mi?
0
Soru: Ahzab 37’ye göre peygamberimiz evlatlığının öz babası olmadığı için evlatlığının boşanmış eşiyle evlenmesinde mahzur yok. Peki Ahzab 6’ya göre peygamberin eşleri Müslümanların anneleri olduğu için neden evlenmek yasaklanmış?
blank
blank Çelişki yok
139# Şeytan’ın melekleri görünce sıvışması.
0
Soru: Enfal 48’de şeytanın melekleri görünce “Allah’tan korkuyorum” dediği yazar, Allah’tan korkuyorsa neden isyan etti? Enfal 48: “Hani şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi de, “Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur;
blank
blank Çelişki yok
136# Kuran’da konuşan kim?
0
Soru: Ateistler tarafından örnek olarak verilen aşağıdaki ayetlerde sanki Peygamber kendi konuşuyor, ayetlerin başına “deki” ifadesi yazılması unutulmuş mu? Zariyat 51: “ (Deki) Allah’la beraber başka bir tanrı uydurmayın; haberiniz olsun ki ben size
blank
blank Çelişki yok
135# Yahudiler ‘Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa’yı gerçekten öldürdük’ diye bir ifade kullanmazlar mı?
0
Bilindiği gibi Hristiyanlar İsa’ya (a.s.) Tanr’nın oğlu diyorlar. Tanrısal bir gücü olduğunu iddia ediyorlar. Kuran’da ise İsa’nın Tanrı olmadığı ve kul olduğu ve Allah’tan başka bir Tanrı olamayacağı yazıyor. Peki ilk Hristiyanlar neden İsa’yı Tanrılaştırmış
blank
blank Çelişki yok
134# HERKES KENDİ GÜNAHINI MI ÇEKECEK, YOKSA BAŞKALARININ GÜNAHLARINI DA MI?
0
  Necm 38-39: “Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Ankebut 12: “İnkâr edenler, iman edenlere dedi ki: ‘Siz bizim yolumuzu izleyin, hatalarınızı biz yüklenelim.
blank
blank Çelişki yok
129# Allah’ın kanunları değişir mi, değişmez mi?
0
Kuran-ı kerimde bazı ayetlerde Allah’ın kanunu değişmez dediği halde bir ayetinde ise “Biz bir âyet nesheder, yürürlükten kaldırırsak veya unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini vahy ile getiririz” diyor. Bu ayetler çelişiyor mu?
blank
blank Çelişki yok
125# KURAN’DA NEDEN DİNAZOR, AVOKADO VEYA KANGURU GEÇMEZ?
0
Soru: Kur’an’da, neden Arabistan ve bölgesi dışında hiçbir yer hakkında atıfta bulunulmaz, bilgi verilmez? Kur’an’da neden Avustralya’daki kangurulara, Çin’deki pandalara, Afrika’daki Dragon Fruit meyvelerine veya avokadoya deginilmez?
blank
blank Çelişki yok
124# Bedir’de kaç melek yardım etti?
0
Enfal Suresi 9: “Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size, “Meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim” diye cevap verdi.” Âl-i İmrân Suresi 124: “O zaman inananlara şöyle diyordun: “
blank
blank Çelişki yok
122# Şefaat var mıdır, yok mudur?
0
Bazı ateist sitelerde Kuran ayetleri arasında çelişkiler olduğu iddia edilmekte. İddialarını gözden geçirdiğimde ya gözden kaçırdıkları bir nokta olduğunu, ya bilerek bazı şartları gizlediklerini ya da kelimeleri Türkçe’ye çevirirken oluşan anlam kaymalarından
blank