75# Kuran apaçıksa neden her ayeti tam anlayamıyorum?

Genel

Bazı gençlerin akıllarını şu soru ile bulandırmaya çalışıyorlar: “Böylece biz Kur’an’ı apaçık âyetler hâlinde indirdik. Hacc 16” ayetine göre Kuran apaçıktır. Kuran apaçıksa neden herkes aynı şekilde bir din anlayışına sahip değil? Kuran’ı anlatmak için neden tefsirler yazılıyor?

Cevap: Kur’an’ın açık bir beyana sahip olması, herkesin her ayeti tam anlayacağı anlamına gelmiyor. Kuran’ın bazı ayetleri, ancak bahsedilen meseleyi bilenlere apaçıktır. Örneğin bilimsel bir gerçekten haber veriyorsa o meseleyi yarım yamalak bilen bir kişiye apaçık değildir. Ancak o konuya tam hâkim olan bilim insanları meseleyi tam anlayabilir. Bir ayet bu konuyu bize şöyle hatırlatır;

Al-i İmran 7 : Sana kitabı indiren O’dur. Onun bazı âyetleri muhkemdir (anlamları tam bilinen olduğundan) kitabın esasını teşkil ederler; diğerleri de müteşâbihtir (araştırılarak manaları bilinecek olan tabiat kanunları gibi). Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu açıklamak için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun açıklamasını ancak Allah ve “ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır” diyen ilimde yüksek payeye erişenler bilir. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

Bu ayet bize Kuran’daki bazı ayetlerin muhkem olduğunu ve herkesin anlayabileceğini söylüyor. Bir kısım ayetler ise müteşabihtir, gerçek manasını ancak Allah ve o işin ilmini okumuş kişiler biliyor ve ayetin hak olduğunu ve Allah’tan geldiğini anlayabiliyorlar. Çünkü ellerindeki bilimsel veriler ile ayet tam denk düşüyor. Bu ayetler sadece fen bilimleri için geçerli değil her alandaki bilim için geçerlidir. Örneğin bazı ayetleri sadece o konuda iyi çalışmış iyi bir sosyolog tam olarak anlar ve Allah’ın neden böyle emrettiğini bilir. Bazı ayetleri ise sadece bahsedilen konuda çalışmış iyi bir psikolog tam anlar ve diğer insanların anlamakta zorlandıkları meselenin özünü kavrar.

Yazarın önerisi:  119# İyilik yapmak için dine ihtiyacımız yok mu?

Kuran’ın apaçık olması söylediği ayetler için aslında onu kast etmemişte şunu kast etmiş demeye gerek olmamasındandır. Ama maalesef açıklayan kişide meseleyi tam bilemeyince “aslında onu değilde şunu kast ediyor” demeye başlıyor. Örneğin Kuran “göğüslerdeki kalp düşünür” diyorsa son tıbbi gelişmelerden haberdar olmayan kişiler bunu şöyle açıklıyorlar “Ya aslında orada kast edilen beyindir”. Halbuki “Kalp düşünür mü?” paylaşımımızda belirttiğimiz gibi son tıbbi gelişmeler kalbin düşündüğünü bildiriyor, hem de beyinden 100 kat daha kuvvetli bir frekansla. Sonra Zülkarneyn ayetlerinde “Güneşin battığı yere ulaşmak” ve “kara bir göz içinde batan bir güneş bulmak” durumlarını “aslında Zülkarneyn’in gözüne öyle göründü” diye yorumlamaya hiç gerek yok. Çünkü bölgede çıkarılan “İmago mundi” adlı tablete göre güneşin battığı yer denen bir ülke zaten var. Ve bu ülkede güneşin battığı kara bir göze insanlar secde ediyorlar. Bunu da Zülkarneyn paylaşımımızda açıklamıştık. Kısaca Kuran ne demişse apaçık demiştir ve doğrudur. Bilmediğimiz meseleleri “aslında öyle demek istemedi” şeklinde yorumlamaya hiç gerek yok. Zamanı gelince herşey birer birer anlaşılıyor. Bu kuralı unutup yarın bende aynı hataya düşebilirim ama ne benim ne başkasının hatası Kuran-ı Kerim’i bağlamaz.

Ayette ikinci bir konu ise kalplerinde eğrilik bulunanların bu müteşabih ayetlerin arkasına düşüp onlarla fitne çıkarmaya çalıştığıdır. Şu anda dine saldıran web sitelerinde bu şekilde yirmiye yakın ayetin arkasına düşmüşler ve işin aslını bilmeden akıllarınca Kuran’da bilimsel yanlışlar olduğunu dile getiriyorlar. Oysa söyledikleri konuyu tam bilseler, biraz derin araştırsalar bilime ters düşüyor dedikleri ayetlerin her birinin altında bilimsel bir mucize yattığını göreceklerdi. Araştırmak istemiyorlarsa sorun yok, çünkü biz onlar yerine araştırıp bu ayetlerin bilimsel verilerle nasıl tam olarak nasıl örtüştüğünü gösteriyoruz. Bari sayfamızda görünce kabul etselerdi. Ama ayetin belirttiği gibi bu insanların asıl sorunu kalplerinde bulunan eğrilik olduğu için doğrunun gösterilmesiyle hemen kabul edecek değillerdir. Önemi yok, burada yazılanlar Kuran’dan ve ilimden bir pay almak ve imanını derinleştirmek isteyenler içindir.

Yazarın önerisi:  203# Ruh nedir? Ruh'un olup olmadığı ispatlanabilir mi?

Bakara 26: “Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler; inkâr edenler ise, “Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?” derler. (Oysa Allah,) Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O, çok günahkarlardan başkasını saptırmaz.”

Son söz; Kuran’ın muhkem ayetleri herkes için, müteşabih ayetleri ise ilim sahipleri için apaçıktır.

İnstagram: https://www.instagram.com/bilimveyaratilisagaci/

Facebook: https://www.facebook.com/bilimveyaratilisagaci/