74# Allah, gökleri ve yeri yıkılırlar diye tutuyor NE DEMEKTİR? ( FATIR 41 )

Bilimsel Düzen

Daha önceki bir paylaşımımda “ Hac 65: (Allah) izni olmadıkça, göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar” ayetini açıklamıştım. Buna göre yer çekimi kuvvetinin hassas ayarından dolayı ve gazların uçuculuğundan dolayı atmosferimiz üstümüzde asılı duruyordu. Yerçekimi kuvveti diğer bazı gezegenlerde olduğu gibi fazla olsa idi atmosfer yer üzerine çökecekti.

Fakat bugün benzer başka bir ayet açıklamak istiyorum. Bu ayet:

Fatır 41: “Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri yıkılırlar diye tutuyor. And olsun ki eğer yıkılsalar, O’ndan sonra hiç kimse o ikisini tutamaz”

Bu ayette göklerin ve yerin yıkılacağından bahsediliyor. Yani darmadağın olurlar ve artık onları kimse tutamaz. Peki bu nasıl olabilir?

Daha önceki bir paylaşımımda, Kuran-ı Kerim “gökler” dediği zaman bazen özel olarak atmosferden, bazen galaksideki bir olaydan, bazen ise tüm uzaydan haber verdiğini örnekleriyle açıklamıştım. Çünkü insanlığın uzun bir müddet galaksi, uzay ve atmosfer diye ayrı ayrı kavramları olmayacaktı. Kuran ise insanların anladığı dil ile konuştuğu için bütün bunlarda gerçekleşen olayları “göklerde” diye açıklamıştı.

Tespitlerime göre, yukarıdaki ayette geçen gökler tabiri uzayda gerçekleşen akıl dondurucu bir olaydan haberler vermektedir. Şöyle ki; Bilim insanları son yıllarda galaksilerdeki yıldızların nasıl bir arada duruyor olduğunu araştırdı. Elde ettikleri sonuçlara göre galaksilerde bulunan kütle çekimi kuvveti, bütün yıldızları bir arada tutacak kadar büyük değildi. Üstelik galaksiler dönüyorlardı ve bu süratli dönüşle birlikte galaksinin parçalarının savrulmaması, galaksilerin yıkılmaması, yok olmaması imkânsızdı. Demek ki galaksiyi bir arada tutan bir madde olmalıydı diye düşündüler.

Yazarın önerisi:  115# MUCİZELERDE BİLİMSELLİK ARANIR MI?

Üstelik yapılan hesaplara göre bu maddenin yoğunluğu ve dolayısıyla çekim kuvveti galaksideki yıldızlardan 5 kat daha fazla olmalıydı. Ama son 20 yıldır yapılan deneylerde bu maddenin varlığına veya ne olduğuna dair hiçbir ipucu bulunamadı. Bu yüzden buna karanlık madde dediler. Görülemeyen, hissedilemeyen bir madde veya enerjiydi bu. Enerji mi yoksa madde mi o bile belli değil. Aslında tüm galaksiyi kuşatmış, yani her yerde, bizim etrafımızı da kuşatmış, ama ne olduğu belli değil.

16-1

Şekil 1: Bu gizemli güç galaksilerin etrafını en az iki-üç katı kadar sarıyor. Kaynak: https://www.astropage.eu/category/wissenschaftsnachrichten/astronomie/

blank

Şekil 2: Karanlık madde tüm evreni bir ağ gibi sarıp yıldızların ve galaksilerin dağılmadan bir arada durmalarını sağlıyor. Resimdeki sarı noktalar galaksi kümeleridir. Kaynak: https://star-name-registry.com/blog/item/7-of-astronomys-greatest-mysteries

Bu karanlık madde olmasaydı, tüm yıldızlar ve uzay bilye taneleri gibi dağılacaktı, ve ayetin belirttiği gibi artık onları bir arada tutmaya kimsenin gücü yetmezdi.

Şimdi düşünün, “Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri yıkılırlar diye tutuyor. And olsun ki eğer yıkılsalar, O’ndan sonra hiç kimse o ikisini tutamaz” ayeti ile karanlık maddenin ne kadar birbiri ile uyuştuğu belli.

İnfitar 1-2: “Gök, çatlayıp-yarıldığı zaman, Yıldızlar, dağılıp-yayıldığı zaman” ayetinden de bu karanlık maddenin bir gün yırtılacağını veya çatlayacağını ve bu şekilde karanlık maddenin tuttuğu galaksilerin birbirine gireceğini anlıyoruz.

Yazarın önerisi:  99# Evrenin genişlemesi Kuran'da geçer mi?

Kuran ayetlerinin bazıları müteşabih olduğu için insanlar “burada ne demek istiyor” diye düşünebiliyor ama birazcık bilim okuyanlar Kuran’ın bütün evrenden en doğru haberleri erdiğini bilmektedirler. Müteşabih ayet iki manalı demektir. Bilimsel gerçeklik anlaşılmadan önceki insanların bu ayetten anlayışları farklıdır ve bilimsel gerçeklik bulunduktan sonra insanların bu ayetten anladıkları ise daha farklıdır. İki manalıdır kısaca. Bu ayetler Kuran’ın ilk muhataplarının anlayışlarını alt üst etmeden hayallerine farklı manzaralar getirir ama gerçek manası bilim gelişince ortaya çıkar demektir.

İnstagram: https://www.instagram.com/bilimveyaratilis/

Facebook: https://www.facebook.com/bilimveyaratilisagaci/

KAYNAKLAR VE İLERİ OKUMA

https://star-name-registry.com/blog/item/7-of-astronomys-greatest-mysteries

http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/karanlik-madde-nedir

Karanlık Madde Nedir ve Nerede Gizleniyor?

https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy

https://home.cern/about/updates/2018/10/happy-dark-matter-day

blank