78# “AY KURUMUŞ HURMA DALI GİBİ OLUNCAYA KADAR” NE DEMEKTİR?

Bilim Kuran'la Çelişmez

Yasin 39: “Ve Ay, kurumuş hurma dalı gibi bir şekil (bedir şeklinden hilâl) haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik.” ayeti bir mucizeyi barındırmaktadır.

Ayın yörüngesi

Ay Dünya etrafında aşağıdaki resimde gösterildiği gibi hareket etmektedir. Dünya sabit olarak yerinde kalmadığı için ay Dünyanın etrafında dönerken kıvrımlı bir yol oluşmaktadır. Bu yol boyunca bazen Dünyanın önünde bazen arkasında olmak üzere kıvrım kıvrım bir yol izler. Bu yol aşağıdaki resimde görülmektedir.(1-3)

ay1

ayPhases_of_the_Moon.png

Ay’ın izlediği kıvrımlı yol ve bu yol boyunca oluşan ay evreleri şekilde görülmektedir. Kuran bu evrelere ayın menzilleri demiştir.

Bundan dolayı Ayın güneş etrafındaki yörüngesi aşağıdaki resimdeki gibi kıvrımlı bir sarmal şeklinde olmaktadır.(4, 5) Yeşil çizgiler Ay’ın yörüngesini gösterir.

Ayın güneş etrafındaki izlediği yol

kurumuş hurma dalı

Aşağıdaki çizimde ise ortadaki güneşin etrafındaki düz kesikli çizgi Dünya’nın yörüngesidir ve spiral kesikli çizgi ise Ay’ın yörüngesidir.

blank

Kurumuş hurma dalı ve ayın yörüngesi benzerliği

Bir hurma dalı kurudukça ayın yörüngesine benzer şeklide kıvrımlı sarmal bir şekil alır. Aşağıda iki resim verilmiştir. Saplarına dikkat ediniz. (1)

Yazarın önerisi:  67# ZÜLKARNEYN: GÜNEŞİN KARA BALÇIKTA BATMASININ AÇIKLAMASI

blank

Ay kurumuş hurma dalı gibi oluncaya kadar

Şimdi düşünün bakalım. Gelişmiş uydu görüntüleri ile ancak çözülebilen Ay’ın bu hareketini Kuran mükemmel bir benzetme ile nasıl bilebiliyor. Bunu diğer bilimsel mucize içeren ayetler ile yan yana getirin. 1400 sene önceden gelen bir kitapta neden bilimsel hiçbir hurafe olmadığı gibi halen daha insanı hayran eden bir yapısı ve insana tekrar tekrar okuma aşkı veren gerçeklikleri var.

Oysa çok değil 100 sene öncesine kadar bile hurafeler insan ve toplum algısını tamamen yönetiyordu, hem de bütün Dünya’da. 1400 sene öncesinin toplumunda yazılmış bir kitabı düşünün ve bugünün bilimi ile hiç çatışmasın, olacak şey değil. Oysa kadim Yunan medeniyetinin yetiştirdiği bilim adamlarının kitapları bile hurafelerle dolu olduğu anlaşıldığı için bugün okunmuyorken, bu kitabı insanlığa sunan insan okuma yazma bile bilmediği halde neden kitabı hurafelerle dolu değil. Üstelik her geçen gün ortaya çıkan bilimsel gerçeklerle Kuran’ın büyüklüğü karşısında insanları defalarca sarsıyor ve kendine getiriyor. Bunun tek bir açıklaması var ve siz onu iyi biliyorsunuz.

Bu yazıya ek olarak “241# (MCC) Kurumuş hurma dalı ve Ay’ın yörüngesi mucizesi” yazısını okursanız konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

KAYNAKLAR

 1. https://www.quora.com/Earth-is-both-rotating-and-revolving-around-the-Sun-If-the-Moon-revolves-around-Earth-wont-the-orbit-of-the-Moon-change-as-Earth-also-moves.
 2. https://www.quora.com/How-would-I-chart-the-path-of-the-moon-around-the-sun.
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AOrbit_of_the_Moon.
 4. https://sites.google.com/site/marelv83/02-marzo-2014.
 5. http://blog.world-mysteries.com/science/ancient-timekeepers-part4-calendars/.
blank

 1. Avatar
  Hasan Sünnetci

  https://suphecimelekblog.wordpress.com/2009/07/30/kurandaki-bilimsel-mucizeler-ayin-yorungesi/

  Adlı sitede

  Yasin suresi 39. ayette Ayın eğik bir hurma dalı gibi dönmesinin Ay’ın yörüngesine işaret ettiği ve bir mucize olduğu iddia edilmektedir. Ancak Muhammed Eset tefsirindeki anlam bu yönde değildir :

  ve ay[da da bir işaret vardır ki] Biz onu, kuru ve eğik bir hurma dalını (20) andırır hale gelinceye kadar çeşitli safhalardan geçirdik:

  20 – Bu tanımlama, ‘urcûn isminin karşılığıdır -kuruduğunda ve eskidiğinde bir yarım ay gibi incelen ve bükülen hurma salkımı (karş. Lane V, 1997).

  Aynı ayetin Diyanet çevirisi :

  Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

  Elmalılı çevirisi:

  Aya da; ona da bir takım menziller tayin etmişizdir, nihayet dönmüş (dolanmış) eğri bir hurma dalı gibi olmuştur.

  Burada hurma dalı gibi olan şey Ay’ın kendisi gibi bir anlam çıkmaktadır. Ayın izlediği yol değil ve dahası şöyle denmiş

  bu bilgi Muhammed’in zamanında biliniyor muydu, yoksa modern zamanlara kadar kimse Ay’ın yörüngesinin bu S hareketini gözlemleyememiş miydi?

  Mul.Apin ismiyle bilinen Babil yazıtları, Babil Astroloji’sinde önemli bir yer tutar ve bu yazıtlarda Ay’ın yörüngesi ve çizdiği S şekli MÖ 600’lı yıllarda bu yazıtlarda kayda geçmiştir. Hatta sadece Ay değil, diğer gezegenlerin de yörüngeleri, gökyüzündeki görünebilir yıldızlar ve konumları, güneş tutulmaları gibi şeyler Babil’lilerin bildikleri şeylerdi. Yani Muhammed’in zamanından 1200 sene önce bu bilgi Arap yarımadasına çok da uzak olmayan bir yerde biliniyordu.

  Ancak bu kadarla bitmiyor, Ay’ın yörüngesi ile ilgili çalışmaları MÖ 2.yy’da önce Hipparchus sonra da MS 1. yy’da Batlamyus da tekrarlamış ve daha kesin sonuçlar ortaya koymuşlardı. Yani Ay’n yörüngesi Muhammed’in zamanından yüzlerce hatta 1000 sene öncesinden bilinen bir şeydi.

  Geri gelelim ayetin anlamına. Acaba gerçekten burada Ayın yörüngesinden mi yoksa Ay’ın hilal şeklinin hurma dalına benzemsinden mi sözediyor?
  Hem Muhammet Eset, hem Diyanet hem de Elmalılı Hamdi Yazır çevirisinde açıkça görülüyor ki, hurma dalına benzetilen şey Ay’ın gittiği yol değil, Ay’ın kendisi. Ay’ın da her 20 küsür günde bir hilal şeklini aldığını düşünürsek bu benzetme çok da abes değildir.

  Hocam siz bu yazılanları nasıl değerlendirirsiniz selamlar

  Cevapla
  1. Avatar
   kurangunlukleri Yönetici
   Cevapla