241# Kurumuş hurma dalı ve Ay’ın yörüngesi mucizesi (MCC serisi)

MCC

Bu yazıda Ay ve kurumuş hurma dalı mucizesine yapılan itirazları ele alacağız. Daha önce Yasin 39 ayetinde olağanüstü bir mucize bulunduğunu 78 nolu makalemde yazmıştım. Kısaca hatırlayacak olursak, Yasin 39’da Ayın kurumuş bir hurma dalı oluncaya kadar yörüngesinde döndüğü belirtiliyordu. Kurumuş hurma dalları kendi etrafında kıvrılarak spiral bir şekil almaktadır. Modern astronomlar da Ayın güneş etrafındaki yörüngesinin spiral olduğunu haber vermektedir. Aşağıdaki şekiller Ayın spiral yörüngesini ve kurumuş hurma dalının spiral gösteriyor.

Şekil 1: Ortada güneş etrafındaki düz kesikli çizgi Dünya’nın yörüngesidir ve spiral kesikli çizgi ise Ay’ın yörüngesidir.
kurumuş hurma dalı
Şekil 2: Bu resimlerde de kurumuş hurma dalının nasıl spiral şeklinde kıvrıldığını görüyorsunuz.

Bu mucizeye bazı ateistlerin verdiği cevap ise Ay’ın yörüngesinin Babilliler tarafından bilindiği, daha sonra ise MÖ 2.yy’da önce Hipparchus sonra da MS 1. yy’da Ptolemy Ay’ın yörüngesini izleyip araştırdıkları ve bu ayetin mucize olmayacağı yönündedir.

Mucizeye Verdikleri Cevaba Bizim Cevabımız

Öncelikle spiral olarak belirtilen Ay yörüngesi şekli, Ay’ın Dünya’nın içinden görülen yörüngesi değil güneş etrafındaki yörüngesidir. Yani bu şekli gözlemlemek için Dünya’ya ve Ay’a uzaktan bakmalısınız. Yukarıda sayılan Babilliler ve Yunanlılar Dünya merkezli bir evrene inanıyorlardı. Dünya merkezli evrene inanan ve hesaplamalarını o şekilde yapan bu insanlar Güneş merkezli bir sistemde Ay’ın güneş etrafında spiral şeklinde döndüğünü tabii ki bilmiyorlardı.

Yazarın önerisi:  265# Kuran'da evrenin genişlemesi mucizesine gelen itirazlar (MCC)

Zaten Ay’ın bu spiral hareketinin onlar tarafından bilindiği şeklinde bir bilgiye hiçbir kaynakta rastlayamazsınız. Böyle bir bilgiyi bilmiş olmaları demek zaten güneş merkezli sistemi bilmeleri demek olurdu. Ay’ın güneş etrafındaki spiral yörüngesinin bildiğimiz ilk çizimi ise 1902 yılında basılan “Manual of astronomy” adlı kitapta geçer (Yazarı: Charles Young). Aşağıda bu kitaptaki ilgili sayfanın görüntüsü verilmiştir.

blank

Peki Babilliler, Hipparchus veya Ptolemy Ay’ın neyini inceledi. Bu insanlar ay tutulmasının zamanlarını anlayabilmek için Ay ve Güneşin Dünya etrafında döndüklerini varsaydıkları hareketlerini incelediler. Ay ve Güneş’in Dünya etrafındaki dönerken konumlarını ve hızını hesapladılar. [1, 2]

Peki güneş merkezli sistem ne zaman duyurulmuştu? Kopernik tarafından 1543 yılında duyurulmuştu.[3] Yani Hz. Muhammed’den 900 sene sonra. Güneş merkezli sistem bulunmadan Ay’ın güneş etrafındaki yörüngesinin spiral olduğu bilinemezdi, zaten hiç kimsede bilemedi. Bahsettiğimiz gibi bilinen ilk çizim 1902 yılına aittir.[4]

Ateistin gizlediği nokta: Ateist arkadaşlar her zamanki gibi mucizelere yanıt verirken meselenin bir yönünü anlatıp önemli diğer yönünü gizleme eğilimine gitmişlerdir. Burada gizledikleri nokta ise evet eski filozoflar da Ay’ın hareketini incelemişler fakat Ay’ın güneş etrafındaki hareketini değil. Bu bilgi ancak 1900’lerin başında şematize edilmiştir.

Eski Müfessirlerin Yorumları

İkinci olarak demişlerki eski müfessirler kurumuş hurma dalını Ay’ın hilal haline benzetiyorlardı. Bu klasik numaraya da çok yazılarda cevap verdik ama tekrar hatırlatalım. Bilimsel ayetler müteşabih ayetlerdir. Eski insanlar da bu ayetleri bir şekilde yorumlarlar, fakat ikinci ve gerçek manası ancak bilim geliştikten sonra anlaşılır. Bu açıdan ilk müslümanların verdikleri manalar da bir açıdan doğrudur fakat bilime bakan ikinci yönü de bir mucizedir. Zümer 23 ayeti işte tam da bunu anlatmaktadır.

Yazarın önerisi:  247# Rum suresi mucizesi için MCC

Zümer 23: “Allah, müteşabih (benzeşmeli), ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi.”

Yani müteşabih ayetlerin iki manası da doğrudur. Birinci manası bilim gelişmeden önce anlaşılır, ikinci manası ise bilim geliştikten sonra anlaşılır. Her ayetin müteşabih olmadığını ve müteşabih ayetlerin gerçek manasını ancak alimler ve Allah bilebileceğini şu ayet de açıklıyor.

Al-i İmran 7 : Sana kitabı indiren O’dur. Onun bazı âyetleri muhkemdir (anlamları tam bilinen olduğundan) kitabın esasını teşkil ederler; diğerleri de müteşâbihtir (araştırılarak manaları bilinecek olan tabiat kanunları gibi). Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu açıklamak için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun açıklamasını ancak Allah ve “ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır” diyen ilimde yüksek payeye erişenler bilir. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

İkinci itiraz: Ayın konak yerleri olmaz, sürekli hareket eder

İkinci bir itiraz olarak Yasin 39 ayetinde ayın konak yerlerine vardığı halbuki ayın dünya etrafında sürekli döndüğünü dile getiriyorlar. bunu da açıklayalım.

Öncelikle ayette konak yerleri diye çevrilen kelime menâzile kelimesidir. Türkçe’ye de girmiş olan menzil kelimesinin çoğuludur. Menzil ise durulacak yer demek değildir. Varılacak yer demektir. Yani durma veya konaklama kelimesi ile bir alakası yok. Fakat meal yazarları bu ince ayrıntıyı fark etmedikleri için en kolay kelime olarak konak kelimesini tercih etmişler. 

Yazarın önerisi:  265# Kuran'da evrenin genişlemesi mucizesine gelen itirazlar (MCC)

Burada ayet diyor ki aya varılacak yerler tayin ettik. Bu durumda ayın hareket ederken konumlarının farklı olup olmadığına bakacağız. Evet ay spiral şeklinde bir yol izlerken bu yolculuğu sırasında bazen Dünya’nın arkasında kalır sonra tekrar önüne geçer. Bu durum sürekli devam eder. Yani ayette belirtildiği gibi aya kâh Dünya’nın arkasında kâh Dünya’nın önünde çeşitli menziller takdir edilmiştir.

Sonuç:

Ee ne sonuç çıkmış oldu buradan. Öncelikle Kuran Ay’ın yörünge şeklinin kurumuş hurmaya (yani spiral şekline) uygun olduğunu söyleyerek 1300 yıl sonra ancak anlaşılabilecek bir gerçeği ifade etmesi gördüğünüz en açık mucizelerden biri değil midir? İkincisi en ünlü filozofların bile Dünya merkezli evren olarak varsaydıkları dönemde güneş merkezli evren olayından haber vermiştir.

REFERANSLAR

1.         https://en.wikipedia.org/wiki/Hipparchus.

2.         https://www.britannica.com/biography/Hipparchus-Greek-astronomer.

3.         https://www.britannica.com/science/Ptolemaic-system.

4.        https://archive.org/details/manualofastronom00younrich

blank

 1. Avatar
  aamp

  yıldızların atış tanesi olmasıyla ilgili yazı paylaşabilirmisiniz

  Cevapla
  1. Avatar
   kurangunlukleri Yönetici
   Cevapla