233# Kuran neden Arapça inmiştir? Anlayasınız diye Kur’an’ı Arapça indirdik” ne anlama geliyor?

Kuran neden Arapça inmiştir Dinler

Soru: Fussilet 44 gibi ayetlerde Kuran’ı Arapça indirdik ki anlayabilesiniz diyor. Kuran neden Arapça inmiştir? Bu ayetlere göre Kuran sadece Araplar içindir anlamı çıkar mı?

Cevap: Bu yazıda Kuran neden Arapça indirildi sorusunun cevabını vermeyeceğiz? Kuran medeniyetin beşiği olan Mezopotamya halklarından insanlığın ilk mabedi olan kabe’yi elinde bulunduran halkların dili olan Arapça ile indirilmiştir. Ordaki halk Lehçe konuşsaydı Kuran’da Lehçe gelirdi. Bunun dışında Kuran’ın Arapça indirilmesinin başka hikmetleri var mı, tam bilinmeyen bir konudur. 

Fakat konumuz Fussilet 44 ‘te Kuran’ın anlaşılması için Arapça indirildiği bahsidir.

Fussilet 44 ‘te Kuran neden Arapça inmiştir sorusunun cevabı

Fussilet 44:Biz, onu yabancı bir dille “Kur’an” yapsaydık, mutlaka: “O’nun ayetleri açıklanmalı değil miydi?” derlerdi. Yabancı dilde bir Kur’an’a Arap muhatap, hiç olur mu?

Aydınlık düşmanı insanlar, bu ayeti Kur’an’ın sadece Araplara gönderildiği şeklinde anlamak istiyorlar, oysa bizler bu ayetten her milletin Allah’ın mesajını kendi dillerinde okuması gerektiğini ve mesajı anlamaları gerektiğini çıkarıyoruz. Çünkü bu ayete göre Kuran başka bir dilde de indirilebilirdi. Yani Kur’an bir mânâdır ve o mânâ Arapça’ya olarak gönderilmiş fakat başka bir dile çevrilerek de gönderilebilirdi.

Yazarın önerisi:  239# Mısır papirüs kayıtlarında Hz. Musa

Zaten Kuran’da bahsedilen Peygamberlerin hepsinin dili Arapça değildir ama konuşmaları Kuran’da Arapça’ya çevrilerek aktarılmış. Örneğin Hz. Musa’nın veya İsa’nın konuşmaları İbranice olduğu halde Kuran’da Arapça’ya tercüme edilmiş. Bunun sebebi Kuran’ın ilk indiği toplum olan Araplar Allah’ın mesajını anlayabilsinler diyedir. Önemli olanın manayı taşıyan lâfızlar değil, lâfızların taşıdığı mana olduğunu anlayabiliyoruz.

Aynı şekilde bu ayetten anlamamız gereken mesele, Kur’an’ın anlaşılması için her millet kendi dilinde okumalı ve Allah’ın ne mesaj vermek istediğini anlamalı. Allah kelamının gerçek kudsiyeti O’nun mânâsındadır.

Ayrıca bir önceki ayete bakarsak Allah gönderilen bütün elçilerle hep aynı ana mesajları verdiğini bildiriyor. Yani ana mesaj hep aynı ve ana mesajı anlamanız için bu mesajı size Arapça tercümesiyle gönderdik diyor.

Fussilet 43:Sana, senden önceki Resullere söylenmiş olandan başka bir şey söylenmiyor. Senin Rabb’in, kesinlikle bağışlamanın ve acı veren azabın sahibidir.”

Özetle

Bu ayet Allah’ın ana mesajının her zaman ve her toplumda aynı olduğunu ve Allah’ın kelamı olan Kuran’ı her milletin kendi dilinde okuması ve anlaması gerektiğini insanlara ders veriyor.

Yine İbrahim-4 ayetinde elçilerin ilk gönderildiği toplumun diliyle konuştuğunu belirtir ki burada da aynı mantık vardır. Yani insanlara kendi anladığı dilden mesajı iletmek bir zorunluluktur.

Yazarın önerisi:  53# Allah Neden Peygamber Göndermiştir?

İbrahim 4: “Biz, mesajımızı anlaşılır olarak iletebilmesi için hiçbir rasulü kendi halkının dilinden başka bir dille göndermedik. Allah, artık dileyen kimseyi saptırır, dileyen kimseyi de hidayete iletir.* O, Mutlak Üstün Olan’dır, En İyi Hüküm Veren’dir.”

Hz. Muhammed zamanında dahi ayetlerin Farsça’ya bir kısım çevirisi yapıldığı bilinmektedir* Tamamının tercüme edilmeyişinin nedenleri ise 1) Kuran’ın henüz tamamlanmamış olması 2) Tamamlanmadığından dolayı ciltlenmemiş olması 3) Henüz dış Dünya’ya açılımların yeterince gerçekleşmemesi ve 4) Vaktin çoğunun dış tehlikeler ile mücadeleye harcanması olarak sayılabilir.

Ek olarak

Son peygamber Türklerden gelmiş olsaydı Kuran da Uygur yada Göktürkçe olarak yazılırdı ve ismi Kuran olmazdı başka birşey olurdu, Ayrıca Allah kendini Türklerin aşina olduğu ve tanıdığı bir isimle tanıtırdı.

Kısaca Allah’ın ana mesajı her zaman için aynı olmuştur ve bütün orjinal kitaplarından ana mesajı anlaşılır ve her millet bu mesajı kendi diline çevrilmiş şekli ile anlayarak okumalıdır. Kuran neden Arapça inmiştir sorusu Kuran’ın geçerliliğine teolojik anlamda geçerli bir itiraz değildir.

* Özkan, M. (2010). Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yapılmış Kur’ân Tercümeleri. Tarihten Günümüze Kur’ân’a Yaklaşımlar, 516-568.