199# Kırmızı hapa cevap 5: “Diğer dinleri reddettiğiniz için İslam’ı da reddetmelisiniz” ve “Başka ülkede doğsaydınız müslüman olmayacaktınız” iddiaları

Felsefe

Kırmızı hap yazarı diyor ki Dünya’da İslam’ınkinden hariç değişik yüzlerce yaratılış öğretisi var. Neden hepsinin yalan olduğuna inanıyorsunuz da İslam’ınki doğru diye inanıyorsunuz?

Cevap: Sorunun “Neden İslam” kısmını 121# Çok sayıda din arasından NEDEN İSLAM? yazımda ve diğer pek çok yazımda açıklamıştım. Bu sorudaki, görülmeyen bir şeye inanmamayı kast eden mantık hatası ise gayb haberleri kavramının ne ifade ettiğini bilmemekten kaynaklanıyor. Bizlerin İslam’a inanma sebebimiz yaratılış öğretisinin bilimsel kanıtlarla ispatlandığı için değildir, eski Müslümanlar da yaratılış öğretisi kanıtlandığı için inanmış değillerdi. İslam’a bir bütün olarak bakarız, eğer gördüğümüz kanıtlar bu dinin doğru olduğunu gösteriyorsa bu dinin verdiği gaybi haberlere de iman ederiz. Kuran’ın yaratılış hakkında anlattıkları da gaybi haberlerdendir, yani şu an için bilinmesi mümkün olmayan, doğrulanması veya yanlışlanması mümkün olmayan haberlerdir. Öyle ise bizim inancımıza DAYANAK yaptığımız konular bu gibi gaybi haberler değil, Kuran’ın doğruluğuna, Allah’tan geldiğine, Hz. Muhammed’in doğruluğuna şahit eden onlarca diğer şüpheye meydan vermeyecek güçlü gerekçe ve delillerdir. Mesela “Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatı” yazımda bunların bir kısmını özetlemiştim. Kuran’ın da onlarca bilimsel mucizesi var ve ateistlerin bu mucizelere itiraz ettikleri noktaları bilimsel kanıtlarıyla ayrıntılı olarak açıklayarak Kuran’ın başlı başına Allah’ın bir mucizesi olduğunu en inatçı ateiste bile gösterdim. Kabule yanaşmasalar da verdiğim deliller onları susturmaya yetmiştir. Sonra Kuran’da çelişki olarak algıladıkları her ayeti delilleriyle açıkladım. Kuran’ın mucize bir kitap olduğunu ve Hz. Muhammed’in kendi yaşantısıyla kendini ispat etmiş bir hak Resul olduğunu gördükten sonra artık Kuran’da yazan gaybi haberlere de iman ederiz. Bizim Kuran’da ki yaratılış haberlerine inanmamız işte böyledir, yoksa kırmızı hapın göstermeğe çalıştığı gibi yaratılış öğretisinin kanıtlarını bulduk ta öyle inandık değildir. Bu iddia diğer ateist çarpıtmaları gibi açıkça bir gerçeğin üstünü örtme, akıl illüzyonu yapma gayretinden başka bir şey değildir.

Yazarın önerisi:  200# Kırmızı hapa cevap 6: Doğada hayvanlar acı çekiyorsa bunları Tanrı yaratmış olamaz iddiası

Hud 49: “Bunlar: Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde sabret. Şüphesiz (güzel olan) sonuç takva sahiplerinindir.”

İddia: Başka bir ülkede doğsaydınız Müslüman olmayacaktınız. İnsanlar hangi ülkede doğmuşsa o dine inanır.

Cevap: İslam bir noktadan başlamıştır ve bütün Dünya’ya bu öğreti merkezden başlayıp zamanla ulaşacaktır. Bütün Dünya’ya İslam hakkıyla anlatılana kadar da elbette ki her ülke kendi bildiği dine uyacaktır. Bunda İslam öğretilerine ters bir taraf yoktur. Evet biz de başka bir ülkede doğmuş olsaydık, farklı bir dine mensup olabilirdik, o zaman İslam’ı getirip bize öğretme görevi Müslümanlar da olurdu. Fakat Allah bize Müslüman ülkede doğup İslam’ı anlama şerefi ile doğmamızı sağladı ise İslam’ın karanlıkları aydınlatan bu öğretilerini diğer insanlara ulaştırma görevi şimdi bizdedir. Web sitemdeki 177# KİM CENNET’E KİM CEHENNEM’E? yazımda açıkladığım gibi İslam’ın kendisine doğru düzgün anlatılmadığı ve İslam’ın aydınlığından mahrum yaşayan insanlar Kuran’daki kâfir tanımları içine girmemektedir. Onların Cehennemlik olduğunu kimse iddia edemez. Kâfir demek gerçeği örtmek için mantık oyunları yapıp İslam’la sözlü veya fiziksel mücadeleye girişen kişilere denir.

“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düşüp ihtilaf edenler gibi olmayın. İşte onlar, evet onlar için büyük bir azab vardır” [Âl-i İmrân sûresi (3), 105]. Ayetine göre de bir kişinin inkâr edici olarak sayılması için ona apaçık kanıtların gösterilmesi lazım. Örneğin bizim ateistlere gösterdiğimiz gibi apaçık Kuran mucizeleri göstermemiz ve onların da mırın kırın edip, onun çöpü bunun sapı deyip bin dereden su taşıyarak çeşitli bahaneler uydurup gerçeği gizleme gayreti içinde olmaları lazım. Yoksa İslam aydınlığı apaçık olarak ulaşmamış kişileri Allah suçlamıyor. İslam aydınlığını tanıma fırsatı olmadan ölmüş kişileri muhakkak yargılama usulü farklı olacaktır. Örneğin vicdan ve evrensel insani ahlak ve şirk koşmamak ve iyiliği yaymak gibi kıstasları olabilir, o işler Hâkim olan Rabbimize aittir. Ayrıca yeryüzünde bozulmuş veya uydurulmuş dinlerin olması son din olan İslam’ın değerini düşürmez. Onlar başkadır, İslam başkadır. Onlara bakıp, bunlar uyduruk o halde islam da uydurmadır demek mantık hatasıdır.  Bu yazı, aynı zamanda “Biz sizden sadece bir tane fazla dini inkâr ediyoruz” mantık garibesine de cevaptır.

Yazarın önerisi:  182# Kırmızı hapa cevap 1: Yaratıcının varlığı kaçınılmaz sonuçtur.

Sonuç: Bizler İslam’ın doğruluğunun delillerini gördükten sonra gaybi haberlerini de illa görelim diye tutturmayız. Mesela Cennet’i görmeden veya melekleri görmeden iman etmeyiz diye tutturmayız. Bunlar gaybi haberlerdir. Diğer deliller bunları da zaten ispatlar. İkinci olarak, bizler başka bir dinin içinde doğsaydık İslam’ı bize anlatma görevi başkasında olurdu. Fakat bizler bu dinin içinde doğduğumuzdan bu yük bizlerin omuzundadır ve bu ışıktan mahrum kalan insanlara İslam’ın evrensel ahlaki öğretilerini, ne için Dünya’da aniden ortaya çıkıp kısa zamanda kaybolduğumuzu ve varlığımızın amacını mantıkla, bilimle, delille anlatmak bizim omuzlarımızda bir borçtur.

Yusuf 108: “De ki: “Benim yolum budur. Ben ve bana tabi olanlar, bilerek ve görerek Allah’a davet ediyoruz… Allah’a hiçbir kusur ve acizlik isnad etmiyorum. Çünkü ben, O’na eş koşanlardan değilim.”