120# Benjamin Franklin etkisi değil, Fussilet-34 etkisi!

Felsefe

Fussilet 34: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe, iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”

Psikolojide Benjamin Franklin etkisi olarak nitelenen bir kavram vardır ki ilk defa Benjamin Franklin tarafından öne sürülerek tespit edildiği için onun adına nispet edilir. Oysa bu önemli psikolojik keşif 1450 sene önce indirilen Kuran’da aynı şekliyle verilmiştir. Benjamin Franklin etkisi şöyledir:

Eğer siz birine bir iyilik yaparsanız karşınızdaki insan düşman bile olsa ona karşı bir yakınlık hissediyorsunuz. Bu yakınlık duygusu sizin ona tekrar bir iyilik daha yapma şansınızı artırıyor. Karşıdaki kişi de iyiliğinize karşılık verirse onda da artık size karşı tekrar tekrar iyilik yapma duygusu oluşuyor. Böylece arada soğukluklar olsa bile sıkı dostluklar geliştirilebiliyor. Franklin, kendi otobiyografisinde, 18. yüzyılda çalıştığı yasama meclisinde görev yaparken rakip bir yasama organının düşmanlığıyla nasıl başa çıktığını şöyle açıklıyor:

“(Karşıt kişinin) Kütüphanesinde çok ender ve ilginç bir kitap olduğunu duyunca, o kitabı kullanma arzumu ifade eden ve bana birkaç günlüğüne ödünç vermesi talebinde bulunduğuma dair bir not yazdım. Hemen kitabı yolladı ve ben yaklaşık bir hafta içinde başka bir notla geri gönderdim, iyilik fikrimi açıkça ifade ettim. Bir dahaki seferde karşılaştığımızda, benimle (daha önce hiç yapmadığı şekilde) büyük bir medeniyetle konuştu; Ve o zamandan sonra bana her durumda hizmet etmeye hazır olduğunu gösterdi, böylece çok iyi arkadaş olduk ve dostluğumuz onun ölümüne kadar devam etti.” Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Franklin_effect

Yazarın önerisi:  199# Kırmızı hapa cevap 5: "Diğer dinleri reddettiğiniz için İslam'ı da reddetmelisiniz" ve "Başka ülkede doğsaydınız müslüman olmayacaktınız" iddiaları

Bu Benjamin Franklin etkisi defalarca değişik deneylerde test edildi. Hepsinde sonuç aynıydı. Yaptığınız iyilik bir diğerini tetikliyordu ve karşıdaki kişi rakip veya düşman bile olsa aradaki buzları eritip sıkı dostluklar gelişmesine yol açıyordu.

Sık sık belirttiğim gibi Kuran’da fen bilimlerinin henüz yeni anlayıp adlandırdığı buluşların 1450 sene önce yazıldığını çok sayıda ayette görebileceğiniz gibi, insan sosyolojisi ve psikolojisinin en çözülemez meselelerinin de birer birer çözüldüğünü görebilirsiniz. Bu yönüyle Kuran baştan aşağı bir bilimsel gerçekler kitabıdır.

Özetle; Benjamin Franklin etkisi düşmana dahi iyilik yapmanın ikinci bir iyiliği tetiklediğini ve bunun da aradaki soğuklukları kaldırıp her iki tarafı candan birer arkadaş haline dönüştürdüğünü savunur. Yapılan deneylerle sürekli kanıtlanmıştır. Ve bu işi Benjamin Franklin’den önce Kuran-ı Kerim kanunlaştırmıştır. Bu yüzden ben bu etkiye Benjamin Franklin etkisi değil, Fussilet-34 etkisi diyorum J

Fussilet 34: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe, iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”