131# Herşey çift yaratıldıysa bakterilerin neden cinsiyeti yok?

Bilim Kuran'la Çelişmez

Soru: Kuran’da her canlı türünün eşli olarak yaratıldığı mı söyleniyor?

Cevap:

Yasin 36: “Yerin bitirdiklerinden, kendi cinslerinizden ve daha bilmedikleri nice şeylerden türlü eşleri yaratan pek yücedir.”

Bu ayette yerde büyüyen bitkilerden çiftler yaratıldığı söylenir. Ayetin açık olarak cinsiyetten bahsettiği anlaşılıyor. Bitkilerin cinsiyeti konusunda çok miktarda bilimsel makale ve kitaba baktım. Cinsiyetsiz bir bitki keşfedildiğine hiçbir yerde rastlayamadım. Eğer bir gün keşf edilse bile istisnalar genel kaideyi bozmaz, çünkü ayet bize genel bir kuraldan bahs ediyor, her genel kuralın istisnaları olabilir ama istisnalar genel kuralı bozmaz. Bitkiler de hayvanlar gibi erkekten gelen sperm ve dişiden gelen yumurta yoluyla yani tozlaşarak ürerler.

Eğrelti otu ve kara yosunları ise hem eşeyli hem de eşeysiz (sporlanma) yoluyla üreyebilirler.[1] Çiçekli bitkiler çift cinsiyete sahiptir ama cinsiyet organlarının farklı zamanlarda gelişmesi kendi kendini dölleme şansını azaltır.[2] Bitkilerde vejetatif büyüme veya klonal büyüme şekli de vardır, bu üreme için çiftleşmeye gerek yoktur ama yine de bu bitkiler de bir cinsiyete sahiptir.[3] Eşeysiz çoğalmada genetik çeşitlilik sağlanamadığı için bu tür bitkilerin neslinin çabuk tükendiği yapılan araştırmalarda bildirilmiştir.[4]

Resim: Bir eğrelti otu.

Bunun yanında mantarlarda 36000 değişik cinsiyet vardır. Bu mantarlar da eşleşir ve eşleşerek ürerler. Bu eşleşme hakikati ayet ile uyumludur. Yukarıda verdiğimiz Yasin 36 ayetinde bitkilerden ve kendi nefsinizden ZEVCAN yaratıldığı söyleniyor. Ayette geçen zevcan kelimesi EŞ anlamında olup bunu Türkçe’ye çevirirken çift diye çevirenler de vardır, fakat asıl anlamı eştir ve Türkçede de ZEVCE olarak EŞ anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla ayette geçen zevcan kelimesinden bitkilerin illa ki bir çift cinsiyeti olması anlaşılmamalıdır, bitkilerin eşleri olduğu ve eşleştikleri anlaşılmalıdır. Yani kaç tane cinsiyetin olduğu ayetin konusu değildir, ayetin konusu bitkilerde bulunan eşleşme yani tozlaşma gerçeğidir.

Yazarın önerisi:  64# Hz. Nuh 950 yıl nasıl yaşamıştır?

Kuran, insanların çift cinsiyet halinde yaratıldığını söyler (Kıyame 39), bitkilerin çift cinsiyet halinde olduğunu söyler (Yasin 36) ama hiçbir yerde bütün canlıların çift cinsiyette olduğunu söylemez.

Zariyat 49: “Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.”

Soru: Yukarıdaki ayette her canlının çift olarak yaratıldığı söyleniyor ama bakteriler eşeysizdir, bunu nasıl açıklarsınız?

Cevap: Yukarıdaki meal Diyanet’e ait. Ayette “külli şey” yani “herşey” ifadesi geçer. Kulli şey kelimesi evrenin tamamı için kullanılır. Arapça da tüm kulli eşya veya kulli şey denildiği zaman tüm evren anlaşılır. Yani bu ayet sadece canlılarla alakalı bir ayet değildir, herşey derken dağ, taş, vadi, yıldızlar, galaksiler yani kısaca herşeyi kapsar, buna rağmen çevirmenin ayete parantez içinde cinsiyet eklemesi çoklarının aklını karıştırmıştır. Bu soruyu soran takipçim bana birçok doktor meslektaşının bu ayeti bilime zıt sandığı için ateist olduğunu söyledi. Bu durumda, kendi fazlalık yorumlarını ayet meallerine katanlara mı yoksa iki tane ateist yazısı okuyunca detaylı araştırma yapmadan dinini bırakacak kadar safderun olanlara mı şaşırmak lazım bilemedim.

Bu ayette herşey (külli şey) çift yaratıldı der. Herşey ne demektir? Kısaca evrendeki herşey, Dünyamız, Dünyamızın içindekiler, güneş sistemimiz, Samanyolu galaksisi vs. çift yaratıldı demektir. “Herşey” ifadesi canlı varlıkları kapsadığı gibi cansız varlıkları da kapsar. Modern fizik ise evrenin yapıtaşları olan atom ve atom altı parçacıkların hepsinin karşıtının olduğunu söyler.[5] Kuvvetli teoriye göre evrenimizin antimaddeden oluşan bir ikizi vardır.

Yazarın önerisi:  123# Kuran'da göklerin sınırı geçilemez mi?

Bu teoriye göre, bildiğimiz maddenin yük-parite simetrisinden kurulu bir de anti maddesi vardır.[6] Örneğin; eksi yüklü elektronun karşıtı artı yüklü pozitrondur, artı yüklü protonun karşıtı ise eksi yüklü anti-protondur.[7]

İngiliz fizikçi Paul Dirac, parçacıkların matematik modellerini kullanarak maddenin bir karşıtının var olması gerektiğini ortaya koyan ilk kişidir. 1928 yılında, henüz atom çekirdeğinde bulunan nötronun dahi keşfedilmemiş olduğu bir dönemde, elektronun artı yüklü bir eşinin var olması gerektiğini söylemiştir. O sıralarda kulağa bilim-kurgu gibi gelen bu iddia, bilim çevrelerince pek ciddiye alınmamış hatta zaman zaman alay konusu dahi edilmiştir. Birkaç sene sonra pozitronun keşfedilmesiyle fikir doğrulanmış ve Dirac, Nobel ödülüne layık görülmüştür.[7]

Bilimin söylediğine göre evrenin oluşumu şu şekilde oldu: Big bang patlamasıyla önce evrende sadece enerji oluştu. Enerjiden ise eşit miktarda madde ve antimadde parçacıkları çıktı. Bu parçacıklar birbirinin eşi ve zıttıdır. Birbirleriyle tekrar bir araya geldiğinde yok olurlar.[5] Bilim insanlarının çözemediği mesele ise big-bang patlamasıyla eşit miktarda madde ve antimadde oluştuysa antimaddenin nereye gittiğidir. Bir teoriye göre ilk başta madde ve antimaddenin çoğu birbirini yok etti, sonra antimadde maddeye dönüşmeye başlayınca geride evrenimiz kaldı. Diğer bir teoriye göre ise evrenimiz kadar büyük bir antimadde evreni olması gerekiyor. Ve parçacıklar birbirlerinin simetriği olarak davranmışsa evrenimizde olan herşey simetrik bir şekilde orada da bulunması gerekiyor. Oxford’lu fizikçi Frank Close bigbang patlamasından sonra oluşan antimaddenin maddeyi iterek bizim evrenimizden uzaklarda başka bir evren oluşturması gerektiğini belirtiyor.[8] Bu konuda ünlü fizikçi Hawking “Zamanın daha kısa tarihi” kitabında şöyle der: “Karşıt parçacıklardan yapılmış karşıt Dünyalar ve Karşıt insanlar olabilir. Yani eğer karşıt benliğinizle karşılaşırsanız, el sıkışmayın, büyük bir ışık patlaması içinde ikinizde kaybolabilirsiniz.”

Yazarın önerisi:  132# Oruçla meydana gelen susuzluk sağlığa zarar vermiyor

Kısaca, ayet bize cinsiyetten değil herşeyin çift yaratıldığından bahsediyor ki,  bugünkü fizik te evrende ilk başlangıçta madde kadar bir anti-madde ortaya çıktığından yani tüm atomların ve maddelerin ve evrendeki her şeyin eşiyle beraber yaratıldığını haber veriyor. Kısaca bakteriler de dahil herşeyin bir antimadde karşıtı yani çifti olması gerekiyor.

Kısaca bu yazıdagösterdik ki Kuran bitkilerin ve insanların eş olarak yaratıldıklarını yani eşlerinin olduğunu söyler fakat bunlar dışında kalan şeyler için cinsiyet olarak eş yaratıldıklarını açıkça söylemez. Buna hayvanlar da dahil. Herşein çift yaratıldığını söyleyen ayetin ise cinsiyetle alakası yok, fizikteki parite teorisi ile alakalıdır, bunu bakterilerin cinsiyeti ile bağdaştırmak anlamsız bir karşılaştırmadır.

KAYNAKLAR:

  1. http://www.turkcewiki.org/wiki/E%C5%9Feyli_%C3%BCreme.
  2. Barrett, S.C.J.N.r.g., Evolution of sex: the evolution of plant sexual diversity. Nature Reviews, 2002. 3(4): p. 274.
  3. Dorken, M.E., & Van Drunen, W. E. (2010). Sex allocation in clonal plants: might clonal expansion enhance fitness gains through male function?. Evolutionary Ecology, 24(6), 1463-1474.
  4. https://phys.org/news/2010-08-clonal.html.
  5. https://popsci.com.tr/anti-maddenin-izinde/.
  6. https://khosann.com/antimadde-evreni-neden-yok-etmedi/.
  7. http://www.yaklasansaat.com/evren/buyuk_patlama/antimadde.asp.
  8. Close, F., Antimatter. 2018: Oxford University Press, USA.
blank