7# Kuran’da düz dünya geçer mi? Kuran’da Dünya’nın şekli nasıl tarif edilmiştir?

Bilim Kuran'la Çelişmez

Kuran’da Dünya’nın şekli

Soru: Kuran’da Dünya’nın şekli nasıl tarif edilmiştir? Kuran’da düz dünya geçer mi?

Cevap:

Naziat 30: “Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.”

Kuranda Naziat 30 ayetinde geçen “Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun” ifadesi ile Kuran’da düz dünyanın geçtiğini iddia ediyorlar. Ve Kuran’da dünya küredir diye bir belirti koyulmamasını Kuran’ın Dünya’nın şeklinden habersiz olduğuna bağlamışlar.

Dehaha kelimesi

Aslında eskiden öyle iddia ediyorlardı. Çünkü belirtilen ayette geçen “Dehaha” kelimesi yeri yaymak anlamındadır, fakat “Dehaha” kelimesinin semantik yapısına göre kelime bir devekuşunun yuvasını yayması anlamında kullanıldığı ve aynı zamanda devekuşunun yumurtalarına da bu ismin verildiği öğrenilince ayetin kaçınılmaz olarak bir mucizeyi açıkladığı ortaya çıktı. Evet, bu ayet Dünya düz demiyordu, aksine Dünya yayılmış, kıtalar sizler için düzleştirilmiş, ovalar vadiler oluşturulmuş, fakat Dünya yine de deve yumurtası şeklindedir anlamı veriyordu. Bu haber internette yayıldıktan sonra ateizm artık bu ayetle çok uğraşmamaya başladı.

Peki Kuran neden doğrudan değil de dolaylı yollardan böyle bilimsel gerçekleri açıklıyor diye soru akla gelebilir. Biz de şöyle soralım. Dünyanın küre şeklinde olduğuna dair bilimsel gözlemlerin yapılmadığı çağlarda, insanların Dünyayı düz olarak bildiği bir ortamda, akla hayale sığmayacak iddiaları aşikâr bir şekilde konuşmak mantıklı olur muydu?

Yani Kuran’dan yüzyıllar sonra bile Galileo Dünya yuvarlaktır deyince anlaşılamamış ve dışlanmış bir meselenin 1450 yıl önce dillendirilmesi insanlar arasında nasıl bir tepki oluştururdu diye bir düşünmek lazım. Sadece Dünya’nın şekliyle de bitmiyor bu iş. Galaksimizden ve bugün yeni yeni öğrendiğimiz kozmolojiyi aynıyla anlatsaydı ne olurdu? İlkokul çocuğunu trigonometri öğrenmeye zorladığınızda olacak şey olurdu. Peki, ayette neden yeri yayıp döşeyene demiş.

Yazarın önerisi:  261# Cin, melek, şeytan ve kuantum kanunları

Dünya’nın ve yeryüzünün oluşumu

Dört milyar yıl önce Güneşten kopan alev topları boşlukta büyük çarpışmalarla birleşerek Dünya’yı oluşturdu. Üzerinde yaşadığımız 6-70 km arasında değişen yer kabuğu Dünyaya nispetle, bir elmanın kabuğu kadar ince kalır. Ateş üzerinde döşenmiş, ince bir halı üzerinde sayısız canlı yaratanın bu harika olayı haber verme tarzı, Peygamber zamandaki insanın kafasını karıştırmaması ve de bugünkü bilimle de birebir örtüşmesi onun mucize yönündendir.

Bilimin söylediğine göre “iç kuvvet” yani tektonik plaka hareketleriyle girintili çıkıntılı bir hal alan yer kabuğu, “dış kuvvet” yani güneşin karşı konulmaz enerjisi ile aşınmakta ve yeryüzünde yaşama daha uygun düzlükler ancak böylece meydana gelmektedir. Evet, Dünya’da yer kabuğunun aşınma mekanizması var. Aşınma mekanizması, suyun yerçekimi etkisi altındaki hareketlerini izler, yüksek dağların aşınarak alçalmasına, okyanus derinliklerinin dolarak yükselmesine yol açar, sonuçta yer yuvarlağının girinti ve çıkıntılarının törpülenerek çekim etkisi ile belirlenmiş ideal geoit biçimine yaklaşması yönünde çalışır.

Kuran’da yeryüzünün yayılması

Eğer yeryüzünde aşınma mekanizmaları olmasaydı yeryüzü tamamen girintili çıkıntılı yani dağlar ve çukurlarla dolu olacaktı, yollar ve geçitler oluşamayacaktı. Oysa aşınma mekanizmaları sayesinde yeryüzü yayılıp döşenmiş, vadiler ve düzlükler oluşturulmuştur. İnsan ve hayvanlar için daha kolay bir hale gelmiştir. Dünya üzerinde jeolojik devirler boyunca ince bir katman halinde yer kabuğunu yayan Allah elbette ki, bu olağan üstü olaylardan “Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun” diye bahsedecektir.

Yazarın önerisi:  131# Herşey çift yaratıldıysa bakterilerin neden cinsiyeti yok?

Kıtaların oluşması ve yayılıp düzlemler oluşturması jeoloji biliminin gelişmesiyle ancak anlaşılabilmiş gerçekler olduğu halde, Kuran ayetlerine uygun olması Kuranın Allah’ın sözü olduğundandır. Aşağıda Dünyanın kabuğunun oluşumu ile ilgili kaynaklardan kısa alıntılar yaptım. Daha fazlasına lüzum görmediğimden yazıyı uzatmak istemedim. Evreni ve Kuranı beraber okuyun ikisini de yazanın aynı olduğunu göreceksiniz;

Dünya’nın kara kitlelerinin yavaş yavaş Dünya’nın kabuğunda hareket ettiği inanılmaz plaka tektoniği süreci hala devam etmektedir.

Bilime göre yeryüzünün yayılması

Yerkabuğu çok sayıda eğri levhanın yan yana dizilmesiyle oluşan bir bütün olarak düşünebilir. Bu levhalar mantonun oldukça yumuşak üst katmanına oturduğu için sağa sola hareket edebilir. Okyanus tabanının yanlara doğru yayılarak genişlemesi çok çarpıcı bir biçimde kanıtlanmıştır. Bu kanıtlamanın en önemli dayanak noktası da Dünya’nın manyetik alanının zaman zaman yön değiştirmesidir…

…Kıtaları oluşturan güç, levha hareketlerinin motoru olan Yer’in iç enerji kaynağıdır; çok daha büyük bir dış enerji kaynağı da, kıtaları aşındırarak törpüleme ve düzleştirme sürecinde etkili olur: Bunun kaynağı ise Güneş enerjisidir. Atmosfer hareketlerini ve su döngüsünü sürdürmek için gerekli enerjiyi sağlayan güneş ışınları, su ve rüzgâr aşındırması ile kıta yüzeylerinden koparılan minerallerin yine bu iki araç yardımıyla okyanus tabanlarına taşınarak çökmesine yardımcı olur. Bu mekanizma ile okyanus kabuğu üzerinde gittikçe kalınlaşarak biriken tortul kaya katmanı, dalma-batma mekanizması sırasında yerküre içlerine taşınarak yeniden erir.

Aşınma mekanizması, suyun yerçekimi etkisi altındaki hareketlerini izler, yüksek dağların aşınarak alçalmasına, okyanus derinliklerinin dolarak yükselmesine yol açar, sonuçta yer yuvarlağının girinti ve çıkıntılarının törpülenerek çekim etkisi ile belirlenmiş ideal geoit biçimine yaklaşması yönünde çalışır... Wikipedia

Sonuç olarak

Yeryüzü kabuğunun aşınarak ve tektonik hareketlerle yayılarak oluşması ve yaşam için elverişli hale gelmesi için düz vadiler oluşturacak şekilde düzlenmesi olayı bugün bilim tarafından tartışma konusu bile edilmeyecek derecede bilinen bir olaydır. Kuran’ın ayette bahsettiği “Yeri yaydık ve döşedik” ifadesi bu gerçeği anlatmaktadır, Dünyanın tepsi gibi düz olduğundan değil kıtaların ve yeryüzünün yayılmasından bahsetmektedir. Sonuç olarak anlaşılır ki Kuran’da düz dünya tanımlamasını çıkarmak imkansızdır ve Kuran’da dünyanın şekline bu ayetlerden ulaşamayız. Ama dehaha kelimesinin deve kuşu yumurtasına da isim olarak verildiğini düşünürsek burada şapkayı ortaya koyup insaflıca düşünmek gerekir.

Yazarın önerisi:  176# Allah'ın sınavını anlamak için önce Psikoloik testleri anlamak gerek

Dünyanın ilk ateş küresi halinden kıtaların nasıl yayılıp döşendiği gerçeğine kadar daha iyi anlamak için aşağıdaki videoları izleyiniz.

Ayrıca “204# Yeryüzünün uzatılması ve Güneş’in etrafında bir pervane olması” yazımızı da okuyun.