130# Erkeklerde neden meme ucu var?

Bilimsel Düzen

Ateist soruyor: “İnsanı Allah yaratsaydı erkeklerde işe yaramayan meme ucu koyar mıydı hiç? O halde cevaplayalım.

İnsan embriyosunda (anne karnındaki cenin)  erkeklerde XY cinsiyet kromozomu varken dişilerde XX cinsiyet kromozomu vardır. Erkeklerde altıncı haftaya kadar Y kromozomu çalışmaz. Bundan dolayı altıncı haftaya kadar erkek ve dişinin yaratılışı birdir. Yani her iki cinsiyette de X kromozomu aktif olduğu için her iki cinsiyette de tek tip yaratılış olur. İşte bu dönemde tek tip yaratılış icabı erkeklerde de dişilerde de meme uçları oluşur. Altıncı haftada erkeklerde Y kromozomundaki SRY geni aktif olunca artık testisler şekillenmeye başlar ve erkeklerin yaratılışı ayrı bir yol izlemeye başlar.(1)

Nisa 1: “ Ey insanlar sizi tek nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbinizden korkup-sakının…”

Yukarıdaki ayette insanların tek tip nefisten yaratıldığı ve o nefisten ise sonradan eş cinsiyetin de yaratıldığı bildiriliyor. Bazıları, bu ayeti biraz İsrailiyat’ın etkisi ile biraz da insanın anne karnındaki yaratılış aşamalarının belirlenmemiş olması sebebi ile Hz. Adem’in ve onun kaburgasından Havva’nın yaratılışı gibi algılamış. Fakat her müfessir öyle düşünmüyor. Örneğin Diyanet Kuran yolu tefsirinin ilgili ayet bölümüne bakabilirsiniz.

Belirttiğimiz Nisa-1’de “Ey insanlar” diye başlayan hitap bütün insanlaradır ve hepimizin bir çeşit nefisten yaratıldığını söylüyor. Tıpkı bütün embriyoların ilk haftada kadın cinsiyet yaratılışlı olması gibi. Üstelik gelin şu tesadüfe bakın ki bu ayet Nisa’dan yani kadınlardan bahseden Nisa suresinin ilk ayetidir. Peki şu ayete bakalım:

Yazarın önerisi:  166# Güneşin batıdan doğması mümkün mü?

Araf 189-190:”Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah’tır. O, eşini kucaklayıp sarılınca (ona yaklaşınca), eşi hafif bir yük yüklendi (hâmile kaldı). Bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah’a şöyle dua ettiler: “Eğer bize Salih bir evlat verirsen, biz muhakkak şükredenlerden olacağız. Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği evlat konusunda Allah’a ortaklar koştular. Allah onların ortak koştuğu şeylerden uzaktır.”

Araf 190 da Nisa-1 ile aynı tek tip yaratılışı haber vermektedir. Eğer Nisa 1’de Hz. Adem’den bahsedilmiş olsaydı Araf 190’dan da Hz. Adem’in Allah’a şirk koşmuş olduğu anlaşılacaktı ki oysa Hz. Adem’in şirk koştuğuna dair bir bilgimiz olmadığı gibi; şirk, bir Peygamberin yapabileceği bir şey değildir. Hz. Adem’i anlatan başka ayetler vardır, fakat bu ayetin konusu değil. Sıradaki şu ayete bakalım:

Rûm:21: “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi nefislerinizden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır” meâlindeki âyette de bu kelime aynı mânada kullanılmıştır.

Bu ayette, bize açıkça insanların kendi özünden eşeyinin oluşturulduğunu söylüyor. Yani biliminde açıkladığı gibi önce hepimiz tek cinsiyet yani kadın olarak yaratılırız, daha sonra Y kromozomuna sahip olanlar değiştirilip erkek eşey olurlar.

Demek ki erkekte meme uçları olunca ‘bunu Allah yaratmış olamaz’ düşüncesi cehalet dolu bir düşüncedir. Çünkü Kuran’da erkeğinde kadınında aynı nefisten aynı mayadan geldiğini zaten açıklıyor.

Yazarın önerisi:  220# Sıvı uzay mucizesi ve karanlığın parçacığı

Allah, erkeği de kadını da çok hikmetlerden dolayı aynı mayadan yaratarak sonradan ayırmış. Böylece erkeklerde az miktarda kadın hormonları (östrojen vb.) ve bu hormonların yol açtığı meme uçları gibi özellikler kalıcı olmuştur.

Kadınlarda da az miktarda erkeklik hormonları (testosteron vb.) vardır. Fakat seviyeleri artarsa örneğin erkekte östrojen artarsa göğüsleri büyür, kadınsılaşır; kadın da testosteron artarsa sesi kalınlaşır, vücudunda kıllar çıkar, erkeksileşir. Anlaşılıyor ki kadın ve erkek denge içinde yaratılmış.

Peki az miktarda karşı cins özellikleri taşımamızın ne gibi avantajları var? Son yıllarda erkeklik ve kadınlık hormonlarının psikolojik ve fizyolojik rolleri üzerine çok sayıda araştırma yapıldı. Erkeklik hormonu ve kadınlık hormonu hem erkeklerde hem dişilerde denge içindedir.

Araştırmalar göstermiştir ki erkeklerde kadınlık hormonunun azalması testosteron seviyesini artırıyor ve bu da agresif davranışlara ve duygusallığın azalmasına yol açarak empati yeteneğinin kaybolmasına yol açıyor.(2, 3) Tam tersine testosteronun düşmesi ise depresyona yol açıyor. (2)

Erkekte, kadınlık hormonunun östrojenin aşırı artması, göğüsleri büyütebilirken, azalması ise karşı cinse olan ilgiyi (libido) ortadan kalkıyor, sperm üretimi bile duruyor.(4) Aynı şekilde kadınlarda erkeklik hormonu azalırsa ruh sağlıkları bozuluyor, kemikleri ve kasları zayıflıyor, cinsel ilgileri ortadan kalkıyor.(5)

Bu konu üzerine yoğunlaşan Dr. Marazziti; erkekte kadınlık özellikleri, kadında erkeklik özellikleri var ki kadın ve erkek birbirleriyle psikolojik anlamda daha iyi empati (duygudaşlık) kurup birbirlerini anlayabilsinler, tamamen ayrı tellerden çalan iki varlık olmasınlar, böylece psikolojik ve cinsel anlamda birbirlerini tamamlayabilsinler, aşık olduklarında kadınlarda erkeklik hormonu artar ve erkeklerde ise düşer, çiftler birbirlerine benzerler, böylece birbirlerini daha iyi anlarlar diyor.(6)

Yazarın önerisi:  221# Kuran’ın bilimsel hataları iddialarına cevap! İslam'a inanmak için 100 neden!

İşte bu yüzdendir ki erkek ve kadın tek bir yaratılıştan gelmekte ve birbirlerinden özellikler taşımaktadırlar. Erkeğin embriyo iken kadın yaratılışından gelmesi onda da meme oluşumunu sağlıyor ama erkeği kadına eş ederek hayatın daha çekilebilir olmasını ve üremenin devamını da sağlıyor. Estetik açıdan bakıldığında ise her iki cinsiyete de bir güzellik kattığı kesin.

Sonuç olarak; Kuran, bize erkeğin ve kadının aynı yaratılışla yaratılmaya başlandığını bildiriyor. Yani Kuran açısından bakarsak Allah’ın bunu bir hikmet gereği yaptığını anlıyoruz. Bunun cevabını da bize bilim veriyor, diyor ki; erkekte meme uçlarının oluşmasını sağlayan östrojen olmasaydı, erkek ve kadın birbirine ilgi duymazdı, sağlıkları ve psikolojileri bozulurdu, birbirlerini anlayamaz ve aile kuramazlardı. Peki meme uçlarının erkeklere zararı var mı? Yok. Yararı var mı? Evet, estetik güzellik sağlıyor. Bazen erkeklerde meme kanseri olabiliyormuş, iyi ama sadece memeye has değil, bütün vücut parçalarının kanseri var.

Bu konuda yeni araştırmalar geldikçe sitedeki yazının üstüne ekleyeceğim. Sevgiler…

KAYNAKLAR

1.https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/sry-gene.

2.https://health.howstuffworks.com/sexual-health/male-reproductive-system/testosterone-and-estrogen-balance-in-men2.htm.

3.http://www.brainblogger.com/2017/05/16/high-testosterone-and-low-empathy/.

4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4854098/.

5.https://www.everydayhealth.com/testosterone/womens-health/.

6.https://www.newscientist.com/article/dn4957-hormones-converge-for-couples-in-love/.

 

blank