117# Bakara 256 ile Tevbe 29 çelişir mi?

Genel

Bakara 256: “Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk  sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah’a inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir.”
Tevbe 29: “Kendilerine kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Resûlü’nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini  din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.”
Yukarıda verdiğimiz iki ayetin neden bahsettiği tam anlaşılamamış olacak ki ateistler tarafından bir çelişki olduğu iddia ediliyor. Oysa ateistlerin gözden kaçırdığı bir ayrıntı var. Şöyle ki;
Bakara 256’da bireysel olarak dinde zorlamanın olmadığından bahsediliyor. Ayette “femen” kelimesi kullanılıyor. Yani “kim” demektir ve tekil kişiler için kullanılır.
Tevbe 29’da ise “ellezi” kelimesi kullanılır. “Onlar” demektir. Bu ayet ise İslam’a düşman olan topluluklardan bahseder.
Buradan anlaşılması gereken şudur. İnsanlar topluluk halinde küfürde size karşı birleşirse onlarla savaşın, topluluktan doğacak yıkıcı güce karşı koyun. Fakat İslam’a karşı topluluk oluşturmadan bireysel olarak inanmayana karışmayın, İslam’a zorlamayın.

Yazarın önerisi:  180# İnsanın topraktan yeniden doğuşu nasıl olacak?