90# Allah evreni ve insanı niçin yarattı?

Varlığın Amacı

Allah niçin evreni yarattı?

Cevap:

Bilen yapmak ister. Eğer siz bilgili bir bilgisayar mühendisi iseniz bilginizi esere dökmek istersiniz. Güzel bilgisayar programları ve yazılımlar yapmak istersiniz. Çünkü esere dökülmeyen bilgi hiçtir. Bilgi sahibi, bilgisini esere dönüştürmekle mutlu olur. Evreni bütün göz kamaştırıcılığı ile yaratabilen Allah’ın ise bilgisini esere dönüştürmemesi O’nun açısından bir eksiklik olurdu ki, böyle bir evreni yaratan ve idare eden her türlü eksik sıfatlardan uzak olması gerekir.

Peki insanı niçin yarattı?

Allah evren içinde sayısız eserler yarattı. Bir kısmı canlı ve bir kısmı cansız.

İsra 55: “Rabbin, göklerde ve yerde olan kimselerin hepsini en iyi bilendir

İsra 70: “…Biz Âdemoğlunu yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”

Allah insanı “halife” olarak yarattı.

Bakara 30: “Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.”

Melekler halifenin ne demek olduğunu biliyorlardı. Bu bilmeleri onların evrende başka halifeleri de bildiklerini gösterir. Halife kelimesi mana olarak bir şeyin benzeri, onun bir kısım yetkilerini kullanabilen demektir. Dolayısıyla kandan candan yaratıkların dolaştığı yeryüzünde bir halife yaratılması ise bir canlıya düşünme, kavrama, olayların iç yüzünü anlama, sorgulama, tasarım yapma, icat yapma, Allah’ın icraatına müdahale etme, bir kısmını değiştirme potansiyelinde bir insan yaratılması demekti.

Yazarın önerisi:  102# Kozmik Kaza

Bu bir emanetti ve verilen emanet eğer Allah’a itaat edilerek kullanılırsa yeryüzüne iyilik getirecekti. Fakat Allah’ı tanımayıp kendindeki Tanrısal emaneti kullanarak kendini Allah’a bir rakip, bir reddedici ve kibirli bir varlık haline dönüştürürse yeryüzünde huzursuzluğa yol açacak, belki bu sınırsız kabiliyeti Dünya dışını bile bozacaktı.

Allah meleklerin sorusunu ayrıntısıyla açıklamadı. “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” diyerek Yaratıcının hikmetleri olduğunu ve kulların Allah kadar düşünemeyeceğini dolayısıyla herşeyi anında kavrayamacaklarını fakat Allah’ın yanlış iş yapmayacağını bilmelerini istedi. Meleklere anlatarak değilde göstererek öğretmeyi seçmişti.

Peki insanı yaratmaya neden ihtiyaç duydu, neden sınav yaptı?

Belirttiğimiz gibi bilen yapar, yapmak ister. İnsan ise Allah’ın eserlerinden sadece bir eseridir. Özeldir, Allah’ın ruhunu taşıdığından anlayışı ve yaratılışı harikuladedir fakat evrende yegâne değildir. Zengin biri bir sanatla uğraşıyorsa ona ihtiyacı olduğu için değil sevdiği içindir.

Allah insana kendi ruhundan verdi, böylece insan Allah’a benzedi. Fakat suret olarak değil, aklıyla, ilmiyle, iradesiyle, duygularıyla benzedi. Adeta Tanrısal bir parça aldı, fakat Tanrı olmadı. Çünkü bir kibrit tanesi de güneş gibi ateş taşır fakat bir güneş olamaz.

İnsan aldığı ruh ile artık sınırsız iyilik ve kötülük yapma potansiyeli kazandı. Allah kendisini anlayacak kendi Esma’sını (isimlerini) yansıtabilecek bir ayna yaratmış oldu. Fakat insan, Tanrısal öz (ruh, emanet) taşıdığı için gerçek Tanrı olan ve herşeyin sahibi olan Allah’a isyan etmesi taşıdığı emanet ölçüsünde bir ceza gerektirirdi. Bu yüzden yeryüzünde Tanrısal özelliğini (ruhunu) kullanıp Allah’a karşı kibirlenenler, O’na savaş açanlar kendilerini Allah’tan kopuk bir birey olarak gördükleri için bir rakip gibi, bir düşman gibi cezalandırılmalıydılar. Çünkü onlar kendilerini bu konumda görüyorlardı. Yediği içtiği şeylerin ve her türlü nimetin bir Yaratıcısı olması gerektiğini akıllar anlayabildiği halde kibirlerine yediremeyip, verilen Tanrısal öz emanetini Allah’a karşı bir mücadele aracı haline dönüştürenler ziyan ettikleri bu kutsal sonsuzluk emaneti karşısında sonsuz bir ceza hak edeceklerdi.

Yazarın önerisi:  110# KULLUK vs. EGOMUZ

 

180605-big-bang-illustration-al-1141_c426a54e8d4f6d67f0b33d1abb671d40.fit-760w.jpg

blank