63# Evrenin şekli nasıldır ve sonu nasıl olacak? Kuran ve Bilim ne diyor?

Bilim Kuran'la Çelişmez

Einstein’ın Genel Görelilik teorisine göre, uzayın kendisi kütle çekimi tarafından bükülebilir. Sonuç olarak, evrenin yoğunluğu şeklini ve geleceğini belirler.

Evrenin şeklinin belirlenmesi için “kritik yoğunluk” terimi vardır ve Ω ile gösterilir. Eğer evrenin yoğunluğu kritik yoğunluktan düşükse bu demektir ki kütle çekiminin genişlemeyi yavaşlatmak için yeterli gücü olmayacaktır ve evren sonsuza kadar genişleyecektir. Fakat yeterli yoğunluğa sahipse genişleme bir seviyeden sonra duracaktır ve büyük çöküş başlayacaktır. Evrenin bu yoğunluğunu göstermek için bilim insanları Ω değerini kullanırlar. [1]

 1. Eğer bu Ω değeri 1’e eşitse evren düz olmalıdı Düz evren modelinde genişleme sürer fakat belirli bir seviyeden sonra durur.
 2. Ω 1’den büyükse evren küre şeklinde olmalıdır. Buna ise kapalı evren Bu durumda evren belirli bir genişlemeden sonra tekrar kendi içine çökecektir.
 3. Eğer 1’den küçükse “at eğeri” şeklinde bükülü olmalıdı Bu açık evren olarak bilinir. Evren at eğeri şeklinde ise çökme yaşanmayacak ve sonsuza kadar genişleme devam edecektir.

evrenin-sekli

EVREN’İN SONU NASIL OLACAK

Bilim insanlarının tespitine göre evrenin genişlemesini sağlayan beklenmedik muazzam bir kuvvet var, tam olarak ne olduğu bilinmediği için buna karanlık enerji deniyor. Yine bu kuvvete karşı evreni birbirine kenetlenmiş bir örüntü halinde tutan da bir madde var, bu maddeye de karanlık madde deniyor. Karanlık maddenin evrenin her yerinde olduğu ve evrendeki maddeleri yani yıldızlar ve galaksileri bir arada tuttuğu biliniyor. Karanlık maddedeki olası bir yırtılma ise galaksileri ve yıldızları bir arada tutan bağın yırtılması demek ve bütün galaksilerin ve yıldızların birbirleriyle çarpışıp saçılması anlamına gelir.

Aşağıdaki resim karanlık maddenin evreni nasıl birbirine bağladığını gösteren bir çizim. Galaksiler bu karanlık maddenin içerisinde ufak toz zerreleri gibi dizilmişlerdir.

Evrenin olası ölüm teorileri ise çok miktarda olmasına rağmen bunlardan dördü rağbet görmüştür. Bunlar:

1. Büyük çöküş (Big colapse): Şu anda evren artan bir hızla genişliyor. Geçmişte ise yavaş bir hıza sahipti. Eğer gelecekte evrenin hızı tekrar yavaşlarsa kütle çekim kuvveti baskın gelip evrenin tekrar içine çökmesini sağlayabilir. Bu yaklaşıma göre evren sürekli genişliyor ve bu genişleme bir gün son noktaya ulaşacak. Son noktaya gelecek büyümeden sonra ise evren içine çökecek ve yok olacak. Kısaca bir balon gibi düşünebilirsiniz.[2]

cernphysics1_3-00

2. Büyük donma (Big freeze): Birçok araştırmacının tam olarak reddetmediği ihtimallerden biri büyük donma. Bu yaklaşıma göre, evrende ısı tamamen kaybolabilir. Bu durum uzayın yapısını değiştirebilir ve zamanla her şey sıfıra indirgenebilir.[3]

3. Büyük sıçrama (Big bounce): Bu teori evrenin kendi içine çöktükten sonra bir daha bigbang yaşayıp tekrar genişleyeceğini ve evrenin bunu sürekli tekrarladığını söyler[4]

bigcrunch

4. Büyük yırtılma (Big rip):

Yeni anlaşılan bazı gerçeklere göre evren karanlık enerji tarafından genişlemeye zorlandığı için bir gün karanlık maddenin dokusu yırtılacak veya çatlayacak, böylece evrende önce yıldızlar dağılacak, galaksiler dağılacak hatta atomlar bile bir arada duramayıp sonunda atomlara kadar herşey birbirinden ayrılacak.

Yazarın önerisi:  98# Cennetin genişliği ne kadardır? ( Ali İmran 133 )

Prof. Bouhmadi-López evrenin bu yırtılma şeklini ekibi ile birlikte incelediler. Onlara göre evren ya aniden çatlayıp bir anda yırtılacak, ya da bu yırtılma kademeli olacak. Bir kumaşı çektiğinizde önce en zayıf yerlerinin yırtılması gibi evren zayıf bağlardan çatlamaya başlayacak ve buradaki yıldızlar saçılacak. En olası senaryonun ise böyle bir kademeli çatlama olduğunu düşünüyorlar. Tabi bu çatlama için evrenin birkaç milyar yıl yaşlanması ve gerinmesi gerektiğini düşünüyorlar. Tabi erken bir sürpriz meydana gelmezse.[5, 6,7,8]

 

Resim: Karanlık maddenin diğer bir çizimi

İnsanlık evrenin bir başlangıcı ve sonunun olduğunu bilimsel olarak yeni anlamışken Kuran evrenin kıyametini 1450 sene önce haber vermişti ve üstelik “Büyük çöküşten ve Büyük Sıçrama” olacağından haber veriyordu.

Enbiya 104: Yazılı kâğıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız.

Buraya kadar anlatılanlar modern bilimin evrenin sonu hakkındaki tahminleri. Bunlardan hangisinin kesin olarak gerçekleşeceği öngörülemiyor. Fakat Kuran 1450 sene öncesinden büyük çöküş demişse bu bilgi de yabana atılacak bir bilgi değildir. İnsan tahminlerinin ötesinde bir ifadedir. Bir yüzyıl ötesine kadar kimse evrenin bir başlangıcının ve sonunun olduğunu düşünmüyordu, buna Newton ve Einstein gibi dahi fizikçilerde dâhil. Hatta insanlar evrenin sonsuza kadar var olacağından o kadar emindi ki ve bilinçaltlarına dahi işlemişti ki Einstein yaptığı hesaplamalara göre evrenin sabit olmadığını görünce hesaplarına kozmolojik sabit diye bir birim ekleyerek kalıcı evren modelini geliştirdi. Daha sonradan evrenin kalıcı olmadığı anlaşılınca Einstein bu kozmolojik sabiti sildi ve kozmolojik sabit terimini hayatının en büyük hatası olarak nitelendirdi.

Kimsenin evrenin sonunu düşünmesine imkân yokken Kuran evrenin sonunun büyük çöküş olacağını söyleyerek akıllarımıza durgunluk veriyor. Yani evren kağıtların dürülmesi gibi dürülecek diyor. Bu gerçekten akıllı bir insan için olağanüstü bir haber ve inanmak için tek başına bile yeterli bir kanıt. Üstelik büyük çöküşten sonra tekrar iade olacağını yani Büyük sıçrama kuramının gerçekleşeceğini ayette şu ifadelerle bildiriyor: “Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, onu yine yapacağız.”

Henüz bitmedi ayet evrenin şeklinden de haber veriyor. Yani evren bir kağıt gibi düzdür diyor. Şu anda yapılan hassas ölçümlerde göstermiştir ki evren % 99,96 doğruluk payı ile düzdür. [9, 10, 11, 12] Üstelik bununla da kalmıyor, ayet bize tek bir sayfa demiyor ve birbirlerine paralel duran sayfaların kitabın sayfaları gibi hep birlikte dürüleceğinden bahsediyor. Yani evrenimizin tek olmadığından ve sanki paralel evrenler olduğundan haber veriyor..

Yazarın önerisi:  67# ZÜLKARNEYN: GÜNEŞİN KARA BALÇIKTA BATMASININ AÇIKLAMASI

EVREN’İN KADERİNDE SADECE BÜYÜK ÇÖKÜŞ DEĞİL BÜYÜK YIRTILMA DA VAR

Kuran İnfitar 1 ve 2 ayetlerinde ise büyük yırtılmayı tıpatıp anlatıyor.

Önce evrenin dokusunun bütünlüğünü anlatan ve bu dokuda bir çatlağı bulamayacağımızı belirten şu ayete bakalım:

Mülk 3: “O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiç bir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık görüyor musun?”

Başka bir ayette ise bir gün göğün yarılıp çatlayacağını ve yıldızların saçılacağını bildirmiştir.

İnfitar 1-2: “Gök, çatlayıp-yarıldığı zaman, Yıldızlar, dağılıp-yayıldığı zaman”

Yine başka yazılarımızda da anlattığımız gibi Allah’ın gökleri yıkılmasın diye tuttuğundan bahsediyordu. Gerçekten de bilim insanları evrenin normalde her an iç içe çökmesi gerekirken neden çökmediğini araştırmışlar ve evreni böyle bir yıkılmaktan koruyan bir madde olduğunu ve tüm evreni sardığını keşfetmişlerdi, bu maddeye de karanlık madde ismini vermişlerdi. İşte Allah evreni yıkılmaktan koruyor ayetinin gerçekliği daha iyi anlaşılıyor.

Fatır 41: “Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri yıkılırlar diye tutuyor. And olsun ki eğer yıkılsalar, O’ndan sonra hiç kimse o ikisini tutamaz”

Peki büyük çöküş mü yoksa büyük yırtılma mı?

Bilim insanları evrenin sonunun gelecekte evrenin genişleme hızına göre değişebileceğini belirtiyor. Evrenin artan bir hızla genişlediği için böyle giderse en olası senaryo olarak bu büyük yırtılma görünüyor. Fakat geçmişe evrenin genişlemesi daha yavaştı sonradan hızlandı. Bu demektir ki gelecekte hızı yavaşlarsa evren büyük çöküş yaşayıp kendi içine geri çökebilir [13] veya evrende bir kısım yırtıklar başladıktan sonra genişlemesinin durması halinde ise yine büyük çöküş yaşanabilir.  Brian Green’de 2020’de çıkan son kitabı olan “Zamanın sonuna kadar” isimli kitabının 268. sayfasında şöyle der:

“Evrenin patlamasını yapan sıfır anında ne olduğu hakkında kesinlik olmadığı gibi, bir çöküş olan evrenin sonu hakkında da bir kesinlik yoktur. Kesin olan şey 10*1068 yılan daha önce çöküşün yaşanacağıdır…. En son yaklaşımlardan birinde Boltzman’ın beyni yaklaşımının çok ötesinde, fizikçi Paul Steinhardt ve arkadaşı Neil ve Anna bu çöküşün çok daha keyifli bir evren için tekrar büyük sıçrama yapacağını düşünüyorlar. Bu teoriye göre bizimki gibi uzaylar sürekli çöküş ve sonra tekrar big-bang ile yeni bir sıçrama yaparlar” (pdf sf: 268/351)

Boltzman’ın beyni teorisine göre evrenimizde olması gerekenden çok daha az entropi var ve evrende bir düzen görülüyor. Bu düzen ise ancak başka yüksek entropili bir evrenin rastgele değişimi olduğumuzu öne sürer. Evren’in entropiyle dolduktan sonra büyük çöküş yaşaması ve tekrar yaratılması demek olan büyük sıçrama bu yüzden Brian Green tarafından Boltzman’ın beyni ile ilişkilendirilmiştir.

Yazarın önerisi:  238# Eşcinselliğe zorlayan bir eşcinsellik geni olmadığı ortaya çıktı

Üstelik büyük çöküşün gerçekleşmesi için tek senaryo evrenin yavaşlaması da değil. Evrenin her yerinde bulunan ve evrendeki herşeye ağırlığını kazandıran Higgs bozonunun istikrarsızlaşması da evrene aniden büyük çöküş yaşatabilir. Stephan Hawking 2014 yılında bir makale yayınladı ve evrenin istikrarlı olmadığını, ani bir şekilde dengesizleşerek ikinci bir Big-Bang gibi içine çökebileceğini belirtti. Daha sonra Joseph LykkenBenjamin Allanach gibi fizikçiler bu görüşü desteklediler. Evreni istikrarsız yapan şey tüm evrende her yerde bulunan Higgs bozonuydu.

Bilim insanları tam olarak evrenin sonunun nasıl olacağını söylemenin henüz zor olacağını belirtse de Kuran’ın evrenin sonuna dair 1450 yıl öncesinden bunlardan bazı olası senaryoları bilmiş ve seçmiş olması insan tahmin gücünün ötesinde bir durumdur. Evrenin sonunun nasıl biteceği hakkında çok fazla tartışmalar var ve her ihtimalin kendine göre farklı sebepleri ve savunurları var. Biz burada bilim adına kesin böyle olacak diyemeyiz ama Kuran’ın nasıl olur da bilimin önümüze koyduğu birkaç alternatiften bazılarının aynısını söylediğini göz önüne aldığımızda Kuran’ın bildirdiklerinin gerçekleşeceğine kanaat getiririz. İnfitar-1 ayetini de göz önüne aldığımızda Kuran’da ki evrenin sonu senaryosu önce yırtılma ve sonrasında ise geri çöküş olacağı yönünde. Mekanizmasını şu an için tam açıklayamasak ta miks bir durum söz konusu. Bilimin bize öğrettiği muhtemel evrenin ölümü senaryolarının birkaçının farklı bir yoruma meydan vermeyecek şekilde Kuran’da geçmesi, şu an için hangi ihtimal ağırlıklı görünürse görünsün bir mucizeye tanıklık ettiğimizi gösterir ve evrenin sonunun mucizelerle konuşan Kuran’ın belirttiği gibi biteceğini gösterir.

İnsanlar ancak tecrübeleri ile düşünür, gördükleri kadar hayal edebilirler. Peki 100 sene öncesinde Einstein tarafından bile hayal edilemeyen böyle muazzam bir gerçek 1450 sene önce yazılmış ve Allah’ın kitabı olduğu iddia edilen Kuran’da nasıl var? Bunun tek bir açıklaması var; Çünkü Kuran şüpheye meydan vermeyecek kanıtlarla evrenin yaratıcısının sözleridir.

İnstagram: https://www.instagram.com/bilimveyaratilis/

Facebook: https://www.facebook.com/bilimveyaratilisagaci/

 

KAYNAKLAR

 1. Bahcall, N.A., et al., The cosmic triangle: Revealing the state of the universe. science, 1999. 284(5419): p. 1481-1488.
 2. Wang, Y., et al., Current observational constraints on cosmic doomsday. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2004. 2004(12): p. 006.
 3. Glanz, J., Astronomy: Cosmic motion revealed. 1998, American Association for the Advancement of Science.
 4. Popławski, N., Nonsingular, big-bounce cosmology from spinor-torsion coupling. Physical Review D, 2012. 85(10): p. 107502.
 5. Briscese, F., et al., Phantom scalar dark energy as modified gravity: Understanding the origin of the Big Rip singularity. Physics Letters B, 2007. 646(2-3): p. 105-111.
 6. https://www.newscientist.com/article/mg23230994-500-dark-energy-could-force-the-universe-to-gradually-unzip-itself/
 7. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3923170/Is-end-Dark-energy-cause-universe-gradually-RIP-apart-remains.html
 8. https://www.irishtimes.com/news/science/dark-energy-the-repulsive-force-that-is-pulling-the-universe-apart-1.2736328https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2016/09/15/how-certain-are-we-of-the-universes-big-freeze-fate/#4b51905f4750
 9. http://www.evrenselbilim.com/evrenin-sekli-nedir/
 10. http://bilimvesaire.com/2017/07/bilim/uzayin-sekli-nedir-minutephysics-video/
 11. http://rasyonalist.org/yazi/kozmoloji-evrenin-geometrisi/
 12. https://www.space.com/34928-the-universe-is-flat-now-what.html
 13. https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2016/09/15/how-certain-are-we-of-the-universes-big-freeze-fate/#4b51905f4750

fft371_mf30559943.Jpeg

blank