95# Kuran’a göre gebelik süresi 6 ay’mıdır?

Bilim Kuran'la Çelişmez

Soru: Lokman 14 ve Bakara 233 ayetlerine göre bebek 2 yıl emzirilir. Fakat Ahkaf 15’te anne karnındaki kaldığı süre dâhil edilirse 30 ayda sütten kesileceği bildirilmiş. Bu 30 aydan, önceki ayetlerdeki 24 ayı çıkarırsak bebeğin anne karnında 6 ay kaldığı anlamı çıkıyor. Bunu nasıl açıklarsınız?

Ayetlere bakalım:

Lokman 14: “İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur.”

Bakara 233: “Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler.”

Ahkaf 15: “Biz insana, ‘anne ve babasına’ iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun (hamilelikte) taşınması ve sütten kesilmesi, otuz aydır.”

Cevap:

Evet, Ahkaf 15’e göre insanın anne karnında 6 ay kaldığı ortaya çıkıyor. Çünkü insan ruhu hamileliğin üçüncü ayında gelişiyor. 3. aya kadar cansız bir et parçası olmasına rağmen insan Dünya’ya ilk defa hamileliğin üçüncü ayında geliyor, böylece yaşamının ilk 6 ayını anne karnında geçiriyor. Bu yüzden ayette özellikle insanın taşınması diyor ki hamileliğin ilk başlarındaki şekilsiz ve cansız et parçası insanın henüz oluştuğu anlamına gelmiyor.

Bakalım bilim bu konuda şu ana kadar neler demiş:

Yazarın önerisi:  112# BİLİM OKYANUSLAR ALTINDA DALGALAR OLUYOR DİYOR. PEKİ KURAN NE DİYOR?

Bilindiği gibi spermin yumurta hücresini döllemesiyle zigot oluşur. Zigot bir nokta kadardır ve ilk günlerde hücre bölünmesi geçirir ve yavaş yavaş farklılaşmaya başlar. Bu noktacık ilk 5 gün rahime tutunmaz. Bu günlerine insan değil olsa olsa insanın programı denebilir. Aşağıda ilk günlerine ait resimler verilmiştir.

blank

blank

Şu resimler ise 25 güne kadar olan gelişim.

blank

Peki 25 gün geçtiği halde insana uzaktan yakından benzemeyen, beyni olmayan bu küçük et parçasının bilinç sahibi bir insan olduğunu söylememiz mümkün mü? Yok hayır, henüz insan olmaya hazırlanıyor. Peki ne zaman bilinç (Ruh) geldiği anlaşılır? Ne zamanki sinir sistemi istemli olarak kasılan kollara ve bacaklara uyarılar gönderirse yani bebek hareket etmeye başlarsa o zaman artık bebeğin can sahibi, bilinç sahibi olduğunu anlarız.

Langman’ın medikal embriyoloji kitabında (Sayfa 105, 107) ve Moore’un Developing Human kitabında (Sayfa 95) ceninin ilk olarak 3. ayın sonunda hareket etmeye başladığını yazar. Langman 3. ayda sinir sisteminin bütün vücudu sardığını belirtmiştir (Sayfa 313). Aşağıdaki şekil Langman’dan alınmıştır.

Çevirisi: Rahim içinde 12 haftalık bir cenin. Çok ince bir derisi olmasına ve derinin altından damarlar göründüğüne dikkat ediniz. Yüzü bütün insan özelliklerine sahip. Fakat kulaklar henüz tam gelişmemiş. Hareketler bu dönemde başlar fakat genellikle anne tarafından hissedilmez.

Yazarın önerisi:  261# Cin, melek, şeytan ve kuantum kanunları

Bir yetişkin insan beyninde bulunan 100 trilyon sinir hücresinin çoğu, gebeliğin 10. ve 20. haftaları arasında gelişir.  12. haftada ise sinir hücreleri beyin korteksinde birbirleriyle sinaps kurmaya başlarlar (Sinaps: sinir hücrelerinin birleşerek iletimin başlaması) (3)

Yine İslam literatürüne baktığımızda Hanefîler ve Şâfiîler’in çoğunluğu 40 günde bebeğe can (bilinç) geldiğini söylemişler, Hanefilerden bazı fıkıhçılar ise 120 günde ruh üflenip can geldiğini belirtmişler ve bu tarihe kadar kürtajı caiz görmüşlerdir. Fakat bugün bilimsel incelemeler göstermiştir ki bebeğe 3. ayın sonunda can gelmektedir.

Fakat bizim burada bahsettiğimiz can, “bilinç” ve “ruh” anlamındadır. Biyolojik olayların gerçekleşmesi anlamında değildir. Çünkü bu açıdan düşünürseniz bitkilerde canlıdır. Embriyoda biyolojik olarak hep aktiftir fakat bilinç ise istemli hareketlerin başlamasıyla belirlenecek bir olgudur.

Sonuç olarak: Hamileliğin ilk 3 ayında yeni bir insan için içinde yaşayabileceği bir beden elbisesi dikilir ve 3. ayın sonunda bu bedende ilk bilinç görülmeye başlar. İnsan, bilinç kazanmış olarak yani bir insan olarak anne karnında 6 ay kalmaktadır. İnsan kendini anne rahminde bulduktan sonra 6 ay taşınır. Bu yüzden ayet, insan olmuş bir bedenin rahimde yaşadığı bu altı aylık süreyi 24 ay emzirme süresi ile birlikte 30 ay olarak vermektedir. Kuran’ın ayetlerinin Yaratılış kitabı olan evrenle ne kadar uyumlu olduğunu görebiliyor musunuz. İnsanların uyumsuz sandığı birkaç ayet ise tamamen insanın bakış açısının dar perspektivinden ve evrene Allah gibi en doğru bir şekilde bakamayışımızdan kaynaklanmaktadır. Ki bu ayetler web sitemizde detaylı açıklanmıştır. Unutmadan yeni web sitemizi ziyaret etmelisiniz: www.bilimveyaratilisagaci

Yazarın önerisi:  85# Ay Güneşi mi takip ediyor? (Şems 2)

KAYNAKLAR:

 1. Sadler TW. Langman’s medical embryology: Lippincott Williams & Wilkins; 2015.
 2. Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. The Developing Human E-Book: Elsevier Health Sciences; 2016. Sayfa 484
 3. Lagercrantz, H. (2016). Patterning of the Brain, Neural Proliferation, and Migration. In Infant Brain Development (pp. 15-30). Springer, Cham.
 4. Dirik, M. (2018). İslam hukuku açısından kürtaj. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 5, 73-96.

 

blank

 1. Avatar
  Nadir

  Hocam ashabı kehfin hint efsanelerinden geldiği iddiasına ne dersiniz

  Cevapla