88# İnsan ne ile yaratıldı?

Bilim Kuran'la Çelişmez

Kuran’da bir hata bulmak için çok ter döküp her seferinde yorgunlukları yanlarına kâr kalan ve hasetlerinden dolayı meal çevirileri üzerinden insanları yanıltmaya çalışan ateist arkadaşlarım, Kuran’da insanın birçok maddeden yapılmış olduğunun söylendiğini ve bunun ise bir çelişki olduğunu iddia etmekteler.

Oysa Kuran insan yaratılışının değişik aşamalarını farklı ayetlerde göz önüne serer. Mucize bir şekilde hepsi doğrudur. Hiçbir tane yanlış bilgi yoktur. İnceleyelim:

  1. HUD-61: “O sizi yerden inşa etti.” (huve enşeekum minel ardı)

Ayette geçen “enşeekum” sizi inşa etti demektir. “Minel ardı” ise arzdan yani yeryüzünden yarattı demektir. Bu kelime Kuran’da Dünya için kullanılır. Gökler kelimesi gibi çoğul kullanılmaz tekil kullanılır. Başına “El” belirlilik takısı getirilerek te bizim bildiğimiz Dünya olduğu belli edilmiş olur. Bu kelimeyi çoğu meal yazarları topraktan diye çevirmişler fakat kelimenin asıl anlamını perdeleyen böyle çeviriler çoğu zaman Kuran’ın anlatmak istediğini gölgelediği için doğru değildir. Kısaca bu ayette Dünya’dan yaratıldınız, Dünya’daki materyallerden (elementlerden) inşa edildiniz denmektedir.

  1. HİCR-26, 28, 33: “Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.” (Ve lekad halaknâl insâne min salsâlin min hamein mesnûn)

Bu ayetin Arapçasında insanın “SALSAL”den “HAMAİN MESNUN”dan yartıldığı söylenmektedir.

Muminun 12: “Şüphesiz biz insanı, çamurdan bir sülaleden yarattık.” Buradaki sülale kelimesi tefsirlerde “öz” olarak geçer. Yani çamurdan gelen bir öz. Fakat bizce o kadar basit bir ifade değil. Sülale “öz” anlamı var fakat asıl anlamı nesil, soy demek. Birde silsile kelimesiyle de fonetik akrabalığı olup zincir anlamı veriyor. Yani sülaleniz demek bir silsile yani zincir şeklinde  uzayıp giden dedeleriniz veya torunlarınız demektir. Kısacası sülaleden yarattık demek zincirden yarattık anlamı vardır ki insanın da DNA zincirinden yaratıldığını biliyoruz. Yani buradaki sülale kelimesi DNA’yı işaret ediyor olmalı. DNA’yı oluşturan yapıtaşları olan riboz, deoksiriboz, fosfat ve bazlar ise hammaddesi çamur olan, yani çamurdan gelen maddelerdir.

Yazarın önerisi:  6# Dünya yuvarlak olduğu için kıbleye dönülemez (mi acaba)? Doğu ve batı arasında kalan her şey ne demektir

Kaynak: Tıkla

 

Yani Kuran açıkça insanı bir zincirden yarattık diyor. Peki ne olabilir bu zincir? Anladığınız gibi bu zincir DNA yapısını tam olarak anlatıyor. DNA, ikili sıralanmış ve kromozomlarda paketlenip hücre çekirdeğinde korunmuş yapılardır. Ve insanın şekillenmesi bu DNA programına göre olmaktadır. Aşağıdaki resim de DNA yapısını ve hücre içinde paketlenip korunduğu yeri görebilirsiniz.

Location+of+DNA.jpg

Eski tefsir kitapları “SALSAL” ve “HAMAİN MESNUN” kelimelerini “çın çın öten kuru bir çamur, şekillenmiş bir balçık” gibi anlamlarla çevirmişlerdir. Kuran’ın bazı müteşabih ayetleri bilimin gelişmesiyle daha net anlaşılabildiği için bu müteşabih ayetlerin bilgi çağında daha iyi anlaşılması normaldir.

  1. Secde 7: “O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.” (bedee halkal insâni min tîn)

Burada Tîn kelimesi çamur demektir ki insanın bedeni de topraktan gelen mineraller ile su karışımından oluşmuştur.

  1. Meryem 67: “İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?”

Bu ayet insan aklını, insanın henüz olmadığı, organik maddelerin bile oluşmadığı zamanlara götürüyor.

  1. Tur 35: “Yoksa onlar bir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı?”

Bu ayet ise “kendi kendine oluşma” ve “kendi kendilerini yaratma” gibi insanın yaratılışa alternatif olarak sunabileceği tezlerin ne kadar çürük olduğunu insana hatırlatıyor.

  1. Furkan 54: “O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir.” (Ve huvellezî halaka minel mâi beşeren)
Yazarın önerisi:  96# İnsan kan pıhtısından mı yaratıldı?

Bu ayette sudan yaratıldığı söyleniyor. Bu su ile insanın ilk yaratılış aşamasında kullanılan ve mineral çorbası olan çamura ait su kast edilmiş olabilir.

Veya başka bir ayette insanı fışkıran bir sudan yarattık derken erkekte prostat bezinden kadında ise yumurtalıklardan fışkırarak çıkan su anlatılmıştır. Her iki durum da insanın sudan () yaratılmasını açıklar. Tarık 6: “Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.”   (Hulika min mâin dâfikın.)

  1. Muminun 14: “Sonra bu az suyu (nutfeyi) “alaka” hâline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik.”

Bu ayette ise embriyo gelişimi aşamalarından bahsetmektedir. Üç aşama saymıştır. Modern bilimde de embriyonun kemik oluşumundan önce 3 ana evre olarak adlandırılmıştır. Bunlar morula, blastula ve gastrula evreleridir. (2)

hücre-göçü-1

Şimdi buraya kadar anlatılan ayetlere baktığımızda insanın toraktan yaratıldığı söylenmiştir ki hâlâ toprak ürünlerini bedenimize sokarak topraktan yeniden yaratılmaya devam ediyoruz. Veya bir sudan yani kadın ve erkeğin sıvısından yaratıldığımızın söylenmesi topraktan yaratılmış olmamızı değiştirmiyor ikisi de doğrudur. Veya DNA’dan yaratıldığımızı söylemesi diğerleriyle çelişmiyor üçü de doğrudur. Veya Dünya’daki maddelerden yaratıldığımızı söylemesi diğerleriyle çelişmiyor. Bunun gibi diğerlerini kıyaslayabilirsin. Hatta bunlara ek olarak ben desem ki insan atomlardan yaratılmıştır, moleküllerden yaratılmıştır, hücrelerden yaratılmıştır. Bunlar da doğru olur ve hiçbirinin doğruluğu diğeri ile çelişmez, çünkü yaratılış çok kompleks bileşen ve aşamalara sahiptir. Ayetler her seferinde yaratılışın başka bir aşamasını gözler önüne getirmektedir.

Yazarın önerisi:  270# - Can boğaza dayandığında - ifadesinin bilimsel gerçekliği

İnstagram: https://www.instagram.com/bilimveyaratilisagaci/

Facebook: https://www.facebook.com/bilimveyaratilisagaci/

93b42f7cdfc2929534443e0619a69a19

KAYNAKLAR

1- http://www.akevler.org/AkevlerMakaleler/1391/CokYor/10153/Mete-Firidin/Sarsar-Salsal

2- https://tr.wikipedia.org/wiki/Morula

blank