72# Furkan 45: “Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin?” Ne demektir?

Bilim Kuran'la Çelişmez

Furkan 45: “Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.”

Kuran’ı anlamamak için kendini hayli zorlayan bir sitede şöyle bir yazı gördüm:

“ Furkân 45 ayeti dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünün bilinmediğinin açık göstergesidir. ‘Gölgenin sabit kalabilmesi’, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmeyi bırakması ve aniden durması demektir.” İddiaları böyle.

O halde aydınlatalım. Gölgemiz neden uzar ve kısalır? Sebebi, güneşin doğudan doğup batıdan batmasıdır. Yani Güneş hep aynı noktada duracak olsaydı, gölgemizde aynı kalacaktı. Böylece, gölgenin durması demek Dünya’nın bir yüzünün sürekli Güneş’e dönük olması demektir. Yani Dünya’nın bir yüzü sürekli gece, diğer yüzü ise sürekli gündüz olmalıdır. Böyle bir durum insanlar için hatta tüm yaşam için çok zorlu olurdu. Çünkü Allah gecenin ve gündüzün birbiri ardına gelmesini dilemiş, böylece gündüz vaktinde çalışılsın, sonra gece vaktinde insanlar ve mahlukat dinlensin. 2 ayet sonrasında bunun sebebini açıklıyor:

Furkan 47: “O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.”

Şimdi bakalım, gök cisimleri açısından bir yüzünün etrafında döndüğü cisme sürekli bakması mümkün müdür? Evet mümkündür, hatta güneş sistemimiz içinde çok sayıda örneği vardır.

Yazarın önerisi:  95# Kuran'a göre gebelik süresi 6 ay'mıdır?

Kütle çekim kilitlenmesi (Tidal Locking) bir gök cisminin kendi etrafında dönüş hızı ile uydusu olduğu gezegen veya yıldız çevresindeki dönüş hızının eşit olması durumudur.(1) Bu sayede gök cismi çevresinde döndüğü daha büyük kitleli gök cismine sürekli aynı yüzü bakacak şekilde dolaşır.(2) Bunun sebebi ise gök cisminin bir yüzeyinin daha fazla kütle çekim kuvveti göstermesi sonucu büyük cisme doğru o yüzünün kilitlenmesidir. Bu sayede küçük gök cisminin kendi etrafındaki dönüş hızı, büyük cisim etrafındaki dönüş hızına eşit olmak zorunda bırakılır.

Buna en yakındaki örneğimiz Ay’dır. Evet, ay Dünya’ya kütle çekim kilidi ile bağlı olduğu için sürekli bir yüzü Dünya’ya dönüktür. (3)  Öteki yüzünü Dünya’ya göstermez. Güneş sistemimizde Ay’ın dışında Mars’ın 2 uydusu, Jüpiter’in 8 uydusu, Satürn’ün 15 uydusu, Uranüs’ün 5 uydusu, Neptün’ün 2 uydusu ve Plüton’un 1 uydusu kütleçekim kilidine yakalanmıştır. Yani bu uyduların da bağlı bulunduğu gezegenlerinden sadece bir yüzü görülebilir.

Tidal_locking_of_the_Moon_with_the_Earth

Şekil 1: Soldaki hareket Ay’ın normal kütleçekim kilidi altındaki harektini gösteriyor. Sağdaki ise kütleçekim kilidi olmasaydı nasıl döneceğini göstermektedir.

ay2

Şekil 2: Nasa’ya ait Ay’ın göremediğimiz yüzünün fotoğrafı.

Bu durum güneş gibi yıldızların etrafında dönen gezegenler için de geçerli.(4-6) Özellikle cüce yıldızların kütle çekim etkisi fazla olduğu için bu tür yıldızlar etrafında çok sayıda kütleçekim kilidine yakalanmış gezegen vardır.(7, 8) Yani bir yüzleri sürekli aydınlık, diğer yüzleri sürekli karanlık gezegenler. Gölgeniz hiç değişmez. Uzamaz veya kısalmaz. Örneğin ilk keşfedilen ötegezegenli yıldız olan TRAPPIST-1’in bilinen 7 gezegeni var ve bunlardan bazıları kütleçekim kilidi altında.(9) Bu ise çetin iklim şartları ve zor rüzgârlar anlamına geliyor.

Yazarın önerisi:  176# Allah'ın sınavını anlamak için önce Psikoloik testleri anlamak gerek

NASA-800x500

Şekil 3: TRAPPIST-1 YILDIZI VE GEZEGENLERİ

Yine 2016 yılında keşfedilen Proxima Centauri yıldızına bağlı Proxima Centauri b adlı gezegen de kütleçekim kilidine yakalanmış bir gezegendir. Yine  Tau Boötis b gezegeni  Tau Boötis yıldızına bu şekilde bağlıdır. (10)

Şimdi daha ilginç bir haber vereceğim; Washington Üniversitesi astronomi bölümünden Dr. Rory Barnes diyor ki “Eğer ay Dünya etrafında kütleçekim kilidi altında olmasaydı, bir modelin tahminine göre Dünya Güneş’e kütleçekim kilidi ile bağlı olacaktı. Yani Dünya’nın yarısı sürekli gündüz yarısı sürekli gece olacaktı.(11) Dünya böyle bir duruma aniden girecek olsa insanoğlu bir şekilde neslini devam ettirmesi olasıdır ama hayatının çok ama çok zorlaşacağından şüphe yok.

Peki astronomların üzerinde hayli kafa yorduğu ve ilgi çekici bu gerçeğin Kuran’da ne kadar güzel bir şekilde ifade edildiğini görüyormusunuz. Fakat maksadı Kuran’a saldırmak olan ve doğruyu araştırmaya tenezzül dahi etmeyen bazı insanlar, burunlarının dibindeki Kuran ve astronomi gerçeklerine gözlerini açamadan gidiyorlar maalesef.  Kuran hakkındaki bu yorumları da diğer yorumları gibi eksik ve sığ bilgiden veya kasıttan kaynaklanmaktadır. Maalesef Kuran’ın her asrın insanına hitap eden mucizevi yönünden bir pay alamıyorlar.

İnstagram: https://www.instagram.com/bilimveyaratilisagaci/

Facebook: https://www.facebook.com/bilimveyaratilisagaci/

 

KAYNAKLAR

 1. http://www.kozmikanafor.com/kutlecekim-kilidi-tidal-locking-nasil-oluyor-da-oluyor/.
 2. https://gokbilimi.net/kutlecekim-kilidi-nedir/.
 3. http://www.moymak.com/ayin-neden-sadece-tek-yuzunu-goruyoruz.html.
 4. Heller R, Leconte J, Barnes RJA, Astrophysics. Tidal obliquity evolution of potentially habitable planets. 2011;528:A27.
 5. Barnes R, Raymond SN, Jackson B, Greenberg RJA. Tides and the evolution of planetary habitability. 2008;8(3):557-68.
 6. Yang J, Cowan NB, Abbot DSJTAJL. Stabilizing cloud feedback dramatically expands the habitable zone of tidally locked planets. 2013;771(2):L45.
 7. http://www.kozmikanafor.com/gunes-sistemi-disindaki-gezegenler-3-k-tipi-anakol-yildizlari/?print=print.
 8. http://www.kozmikanafor.com/gunes-sistemi-disindaki-gezegenler-1/?print=print.
 9. https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/fizikuzay/yakin-komsuda-4-yeni-kayac-gezegen.
 10. http://www.wikiwand.com/en/Tidal_locking.
 11. http://www.sci-news.com/astronomy/tidally-locked-planets-05135.html.
Yazarın önerisi:  270# - Can boğaza dayandığında - ifadesinin bilimsel gerçekliği

blank