169# Kuran’ın yeni mucizesi: METEORLAR

Kuran Mucizeleri

 

Zariyat suresi 32-33: (O melekler de) Dediler ki: «Şüphe yok, biz günahkârlar olan bir kavme gönderildik.» Onların üzerlerine çamurdan taşlar yağdırmak için.

İki gün önce Kuran okurken bu ayet dikkatimi çekti. Rabbimiz bu ayette neden sadece taş dememiş te “çamurdan taş” (hicâraten min tîn) demiştir? Sadece taş yağdırdık diyebilirdi ama taşın çamurdan yapılmış olması özelliğini katmış, oysa normal bir konuşmada bu durum pek akla gelebilecek ve söylenebilecek bir şey değil.

Eski müfessirler “çamurdan taş” ifadesini düşünmüşler ve bu taşların önce çamur olabileceğini ve kerpiçler gibi ısıtılıp pişirilince taş şekline dönmüş olabileceğine ihtimal vermişler. Bu yüzden bazı tefsirlerde ve meallerde orjinali “çamurdan taş” olan ifadenin “pişmiş çamurdan taş” veya “pişmiş balçıktan taş” olarak yorumlandığını görürsünüz. Oysa bu tür ayetler bilimsel gözlemlerin daha iyi olduğu asrımızda daha iyi anlaşılabiliyor.

Bilindiği gibi gökten yağan taşlara meteorlar denir. Bu ayette de gökten taşların geldiği yani meteor yağdığı anlaşılıyor. Meteorlar Güneşin etrafında Mars ve Jüpiter arasındaki bir yörüngede dolaşır, bu asteroid kuşağında milyonlarca asteroit vardır. En büyükleri 950 km çapında olan cüce gezegen Ceres’tir. Çakıl taşı kadar olan asteroidler ise atmosferimize düştüğü zaman ısınmadan dolayı yanar ve halk arasında bu olaya “yıldız kayması” denir.

Yazarın önerisi:  10# Göklerin yedi katmanı nedir? Atmosferin yedi katmanı mıdır? Yedi kat gök neresidir?

Eylül 2017 tarihinde Avustralya Curtin üniversitesinden bir grup bilim adamı asteroidlerin kimyasını inceledikleri çalışma sonuçlarını Science Advances dergisinde yayınladılar.[1] Araştırmanın sonuçları bilim Dünyasında asteroidler hakkında bilinen tabuları yıktı. Asteroidler uzayda gezen kayalar olarak biliniyor ve hep kaya olarak var olduklarına inanılırdı. Fakat yeni çalışma gösterdi ki asteroidler dev çamur yığınları olarak doğmuşlar ve zamanla dış kabuklarından başlayarak taşlaşmışlar.[2] Fakat çoğunun içinde şu anda bile çalkalanan büyük çamur kütleleri var. Yani birçoğunun iç kısmı henüz tamamen taşlamamış. Bilim insanları çamurun bu taşlaşmasının sebebini şöyle açıklıyorlar. Asteroidlerin birbirleriyle sürekli çarpışması sonucu açığa çıkan ısı onları pişirip ve sıkıştırıp taşlaşmasını sağladı.[3, 4],[5, 6],[7, 8]

Sonuç: Görüldüğü gibi ayet, çamurdan yapılmış taşlarla bir kavmin helak edildiğini haber veriyordu ki bu taşların meteor olması gerekiyor. Bilim ise meteorların çamurdan yapıldıklarını daha 2017 yılında ancak anlayabildi ve herkesi şaşırttı. Daha bu kadar ayan beyan mucizeleri görüp te inanmayan ateistleri de ne bilim yani. J

Ek olarak Hud 82 ve Hicr 72 ayetlerinde de Lut kavmini helak eden bu taşların başka bir özelliği olan Siccilden oldukları da söyleniyor. Aynı taşlar için Zariyat 33’te Tîn’den (çamurdan) denmiş Hud 82’de ise Siccil’den denmiş. Bu ifadeler bu taşların değişik özelliklerini anlatıyor. Meal yazarları her ikisini de çamurdan yapılmış taşlar olarak çevirmiş ama Siccil’in muhakkak başka bir sırrı olması muhtemeldir. Fil suresinde Ebrehe’nin ordusunu mahveden ve Ebabiller aracılığı ile atılan taşların da siccilden yapıldığı yazıyor. Öyleyse bu durumda fil ordusunu yok eden taşlar da meteorlar olması gerekiyor ki Arabistan bölgesinde bol miktarda meteor düştüğü de bilimsel verilerle sabittir.

Yazarın önerisi:  230# Rum suresinin ebcedi neye işaret ediyor?

Not: Ateistlerin klasik köşeye sıkışma reflekslerinden olan “Yav zaten bilim buluyor ondan sonra bu Kuran’da vardı diyorsunuz” sözleri geçerli mazeretler değil. Bilim bulduktan sonra Kuran’da o gerçeğin olduğunun anlaşılması çok normal. Vakti gelmeden bu böyledir dense kimse ciddiye almaz. Zaten herkesin öğrenilmiş ön yargıları olduğundan dolayı aksini düşünmek pek kolay da değil. Örneğin daha önceden birisi “Kuran’ın dediğine göre meteorlar çamurdan yapılmış taşlardır” dese, inanmamaya şartlanmış insanların alay konusu olması kaçınılmazdır. Ama gerçekler ortaya çıkınca da refleksleri “Yav zaten bilim buluyor ondan sonra bu Kuran’da vardı diyorsunuz” şeklinde olmakta. J

KAYNAKLAR

 1. Bland, P.A. and B.J. Travis, Giant convecting mud balls of the early solar system. Science advances, 2017. 3(7): p. e1602514.
 2. https://interestingengineering.com/asteroids-early-solar-system-giant-balls-of-mud.
 3. https://www.space.com/37490-asteroids-were-giant-mud-balls.html.
 4. https://www.newscientist.com/article/2140817-asteroids-may-have-been-giant-mudballs-in-the-early-solar-system/.
 5. https://www.inverse.com/article/34221-giant-balls-of-mud-cruised-around-the-early-solar-system.
 6. https://www.sciencenews.org/article/giant-mud-balls-roamed-early-solar-system.
 7. https://cosmosmagazine.com/space/mud-balls-in-space-may-have-populated-early-solar-system.
 8. https://bilimfili.com/asteroitlerin-atalari-devasa-camur-toplari-miydi/.

blank

 1. Avatar
  kurangunlukleri Yönetici

  Quran, 51:32-33: They (angels) said, “We have been sent to people (deep) in sin so that we will send stones of clay (mud) upon them.
  This Quran verse caught my attention while I was reading the Quran two days ago. This verse narrates that some old cities weaped out due to their sin by meteors that come from the sky. Why did our Lord not only say Stone in this verse but also say “stones of clay”? He could only say that “we will send stones upon them”, but Allah added that the stone is made of clay, whereas in a normal conversation this is hardly something that can be imagined and said.
  The former commentators thought of the phrase “stones of clay” and they thought the possibility that these stones might have been clay first and turned into stone when heated and baked like mudbricks. Therefore, in some old books, you see that the original phrase ” stones of clay” is interpreted as “stone of baked mud” or “stone of baked mudbrick”. However, such verses can be understood better in our century when scientific observations are better.
  As it is known, the stones falling from the sky are called meteors. In this verse, it is understood that the stones came from the sky, that is, meteor was falling. Meteorites travel around the sun in an orbit between Mars and Jupiter, in this asteroid belt there are millions of asteroids. The largest is the dwarf planet Ceres, with a diameter of 950 km. Asteroids as big as pebbles burn out due to heating when it falls into our atmosphere and this phenomenon is called “falling star” among the people.
  In September 2017, a group of scientists from Curtin University, Australia, published their study results in the journal Science Advances, where they studied the chemistry of asteroids.[1] The results of the study have broken the known taboos about asteroids in the scientific environment. Asteroids are known as rocks that travel through space and have always been believed to exist as rocks. But the new study showed that asteroids were born as giant piles of clay and, over time, petrified (becoming stone), starting with their outer shells.[2] But most of them have large masses of clay in them that are churning even now. So the interior of most of them hasn’t been completely stoned yet. The scientists explain why the clay is petrified like this. The heat generated by the constant collision of asteroids with each other allowed them to heat and compress and petrify. [3, 4, 5, 6, 7, 8]
  Conclusion: as you can see, the Quran verse was telling that the people were destroyed by Stones made of clay (meteors). Science was only able to understand that meteors were made of clay in 2017 and surprised everyone.

  Cevapla