196# Kırmızı hapa cevap 2: İnsanı uzaylılar yaratabilir mi? Allah’ı kim yarattı?

Felsefe

Kırmızı hap’ın ikinci mantık hatası ise bu evrenin Allah tarafından değil de, evrenin dışındaki başka bir sonsuz güç tarafından yaratılmış olabileceği veya başka bir uzaylı ırk tarafından oluşturulmuş olabileceği veya evrenin başka büyük bir organizmanın içinde olabileceği söylenip, konu Allah’ın yaratmama ihtimaline getirilmek isteniyor. Bu ilkel paganist tarzı sorgulamaya hemen cevap verelim.

  1. Bu evrenin Allah tarafından değil de evrenin dışında başka bir sonsuz güç tarafından yaratılmış olabileceği iddiası: Bu iddia Allah’ın yokluğu yönünde bir iddia mı sizce yoksa tersine Allah’ı mı savunuyor? Allah’ı sınırlı zihnimizle tam olarak kavrayamayacağımız için tam bir tanımını yapamayız ama Kuran’da insanların anlayabileceği şekilde yapılan tanımlar da zaten evreni yaratanın sonsuz güçlü ve aşkın varlık olması kavramından başka bir şey değ O yüzden kırmızı hapın bu iddiası Allah’ı reddetmeye değil onaylamaya yönelik olduğundan burada akıllarının çok karışık olduğu, salim kafayla düşünemedikleri veya anlamsız da olsa kavram üretip kafa karıştırma amacı taşıdıklarını anlayabiliyoruz.
  2. Evrenin uzaylı ırk tarafından oluşturulmuş olabileceği iddiası: Allah’ın yaratıcılığı bu şıktan daha makul ve tutarlı iken böyle tutarsız bir varsayıma bile ihtimal verip Allah’ı kesin bir dille reddeden ve ateistim diyen bu insanların mantıklarına ve hayallerinde kurguladıkları Tanrı figürüne şaşırıyorum doğ Evrenin içinde ve evrene bağımlı olarak yaşayan bir uzaylı ırkın evreni veya bizleri yaratmış olabileceği tezi bir mantık safsatasıdır. Şöyle açıklayayım. Evren’de her şey birbiri ile bağlıdır. Hiçbir şeyi evrenin geri kalanından ayrı düşünüp şunu da başkası yarattı diyemezsiniz. Örneğin bir elmayı yaratan Zat aynı zamanda insanı da yaratan Zat olmalıdır. Çünkü içindeki vitaminleri, mineralleri, hoş kokusu vs. anahtarın kilide tam uyduğu gibi insan vücudu ile uyumludur. İnsanı yaratan Zat tüm doğayı yaratmış olmalıdır, çünkü tüm doğa birbiri ile örüntülüdür. Doğayı barındıran Dünya’mız Güneşe bağlıdır, Dünya’yı yaratan Güneşi de yaratmıştır. Güneş ise tüm galaksimizle bağlıdır. Tüm galaksimiz denge içinde olmasa güneş denge içinde olmazdı, galaksimiz ise başak süper galaksi kümesi içinde bir örüntüdür. Galaksimizi yaratan buradaki 100 bin galaksiyi denge içinde yaratmıştır. Bu örüntü birbirini destekler. Kısaca siz bir elmayı veya bir insanı çektiğiniz zaman arkasından tüm kâinat gelir.
Yazarın önerisi:  199# Kırmızı hapa cevap 5: "Diğer dinleri reddettiğiniz için İslam'ı da reddetmelisiniz" ve "Başka ülkede doğsaydınız müslüman olmayacaktınız" iddiaları

İkinci olarak; insanın veya bir elmanın yaratılması sonsuz bir ilim gerektirir. Moleküler biyologlar bilirler ki insanoğlu tüm zekâsına ve teknolojisine rağmen gözle görülemeyen bir hücre içinde her saniye gerçekleşen milyonlarca tepkime, yapılış, bozuluş, üretim, alışveriş gibi en büyük bilgisayar programlarıyla dahi idare edemeyeceğiniz bir sistemin mekanizmalarını, bırakın sıfırdan yapmayı bu muazzam hücre fabrikasını anlamaktan bile çok uzak. Bu mekanizmayı her hücrenin içine dev bilgisayarlar koymadan yapabilmek sonsuz bir ilim gerektirir. Bir hücre için verilen bu örneği şimdi tüm vücut sistemleriniz, organlarınız ve bunların birbirleriyle iletişimi için düşünün, kompleks beyniniz ve duygularınız ve zekanız için düşünün. Kendinizi aşın bütün hayvanat için ve bitkiler için ve genişletin tüm evren için düşünün. İşte bir insan hücresini çekince arkasından gelen tüm kâinattaki düzenleri, intizamları, dengeleri, yapılışları, bozuluşları, sanatları yapabilmek sınırlı bir beyin ile mümkün olmaz. Sınırsız bir ilim ve sınırsız bir yetenek ister. Bu sonsuz yetenek de ne kadar gelişmiş olursa olsun evrende oluşup evrene bağımlı olacak bir uzaylıda olmaz, çünkü sonsuzluk sonlu bir evrende olmaz, evrenden ve kısıtlamalarından kayıtsız olmayı gerektirir. Hem evren içinde oluşan bir uzaylıyı yaratıcı kabul ederseniz onun da bir yaratıcısı olması lazım çünkü kendisi de evrenin kurallarına göre ortaya çıkmıştır. Fakat bunu Allah için söyleyemezsiniz çünkü dinlerin tarif ettiği Allah bu evrenin içinde sonradan oluşan bir varlık değildir, evrenin yapıtaşlarından yapılmış ve zaman çizelgesine tabi olan ve fizik kanunlarına uygun atomlardan yapılmış bir varlık ta değildir.

Yazarın önerisi:  193# Psikanaliz tanımlarına göre, Tanrı'ya bencil sıfatı yakıştırılamaz!

Sonsuza yakın komplekslik içindeki biyolojik varlıklar SONSUZ BİLİNÇ olmadan hem de örneksiz olarak yaratılamaz, olsa olsa gen ekleme çıkarma ile modifiye edilebilir. Modifikasyon da dengeleri bozar ve sistemi çökertir ve bir yaratma değildir insanın ve âlemlerin Yaratıcısını inkâr etmek için sebep değildir.

Not: Mitolojide geçen uzaylıların insanı yaratma kültlerine daha sonra ayrı bir post ta değineceğim. Şimdilik sadece bu işin olanaksızlığını gösterdim.

  1. Evren başka bir yaratığın içinde olabilir iddiası: Herhangi bir bilgiye istinad etmeyen bu hayal ürünü iddiaya karşı çıkmayıp şöyle diyeceğ Velev ki öyle olsa ne değiştirir. Allah, velev ki evrenimizi başka bir canlının bir hücresi olarak yaratmışsa bu durum senin Allah’ı inkâr etmeni mi gerektirir? Her iddiaya uzun cevap vermek te insanı küçük düşürür. O yüzden bu mantıksız iddiaya bu kadarı yeterli.

  1. Avatar
    Ali

    Ben bu iddiaya şöyle bakıyorum: Uzaylılar, insan gibi mükemmel varlığı yaratabiliyor ama neden dünyaya altın için geliyor.

    Cevapla