170# Yedi kat yerler mucizesi

Kuran Mucizeleri

Talak suresi 12: “Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner…”

Daha önce atmosferin 7 kat olduğunu açıklamıştık. İnançsızlar, bu ayetteki mucizeyi karartmak için atmosfer 5 katmandır diyorlardı. Oysa biz onlara gösterdik ki; bilim, atmosferin sıcaklık bölgeleri bakımından 5 katmandan oluştuğunu fakat birbirinden ayırd eden özellikler bakımından 7 farklı katmandan oluştuğunu açıklıyor. O ayetteki mucizeyi karartmalarına izin veremezdik.

Aynı şekilde göklerin genişlemesine, birbirine karışmayan denizlere ve demirin indirilmesine yaptıkları itirazları ve anlamadıkları noktaları yeni delillerle iyice açıklayarak mucizeleri karartmalarına izin vermedik. Bugün de yerkürenin yedi kat oluşu mucizesini bilimsel kaynaklardan açıklayacağız.

Yukarıdaki ayette “yedi kat gök” ile beraber aynı miktarda yani “yedi kat yer” olduğu bildiriliyor. Bu ayetin mucize yönünü daha önce açıklayan kişiler bu yedi katı aşağıdaki gibi açıklamış. Buna karşılık inançsız yazarlar da, «Litosfer bu şekilde ikiye ayrılamaz» diye itiraz etmişler. Demişler ki her ikisi de aynı düzlem üzerindedir. Ayrıca Astenosferi de mantoya dâhil etmek gerektiğini fakat mantoyu üst manto, orta manto ve alt manto olarak üçe ayırabileceklerini açıklamışlar. Böylece aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Mucize olduğunu iddia edenler yedi kat olarak açıklamış, fakat inançsızlar ise altı kat olarak açıklamış.

Yazarın önerisi:  227# Bentley buzaltı çukuru, Ölü denizden daha aşağıdadır iddiası

Peki, ortadaki karışıklık nereden kaynaklanıyor ve kim haklı bakalım. Konuyu, bilimsel veritabanlarının en öncü isimlerinden olan Springer grubuna ait aşağıda belirtilen kitapta bulunan “jeodinamik” başlıklı makaleden detaylı olarak aldım. Yazarı: Jeff Freymueller

Kitapta şunu anlatıyor: Yerküre kimyasal olarak incelendiğinde kabuk, manto ve çekirdek olarak üçe ayrılır. Fakat mekanik ve fiziksel olarak incelendiğinde Litosfer, astenosfer, manto ve çekirdek olarak ayrılır. Çekirdek te iç çekirdek ve dış çekirdek olarak ikiye ayrılır, Litosfer ise mekanik olarak yer kabuğunu ve en üst katı mantoyu içerir. Böylece kitapta anlatılan mekanik yer katmanları bir de şekille açıklanmış, o şekil aşağıdadır.

Görüldüğü gibi kitapta Litosferi mekanik olarak “su” ve “kara” olarak değil de “Kabuk” ve “en üst katı manto” olarak açıklanmış. Eğer, Kuran mucizeleri kitabını yazanlar da su ve kara şeklinde değil de bu şekilde açıklasalardı daha uygun olurdu. İkinci olarak şekilden de görüleceği gibi Manto dediğimiz yapı Alt manto, Üst manto, Astenosfer ve En üst katı manto’yu kapsıyor. Yani en üst katı manto, yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi hem Mantonun hem de Litosfer’in alanına giriyor. Resimde astenosferin altındaki turuncu alan üst manto ve altındaki sarı alan ise alt mantodur (resimde yazılmamış). Bu açıklamalardan sonra şimdi resimde Crust (yer kabuğu)’tan başlayarak aşağıya doğru sayalım bakalım. Yedi tane katmanı sayacaksınız, İngilizce bilmeyenler için de yukarıda bu katmanları tablo halinde verdim.

Yazarın önerisi:  23# Yeryüzünün beşik olması ve iki doğu iki batının Rabbi ne demektir? Rahman 17

Yine Earth’s outer atmosphere adlı kitabında Gregory L. Vogt yerin katmanlarını benzer bir grafik ile aşağıdaki gibi göstermiştir (2007 baskı, sayfa 10).

Görüldüğü gibi bu şekilde de en üstte yer kabuğu (crust) onun altında sırasıyla Litosfer, astenosfer, üst manto, alt manto, dış çekirdek ve iç çekirdek olarak 7 katman resmedilmiştir. Bu kitapta da manto 4 katmanı kapsamaktadır: Yani, Litosfer, astenosfer, üst manto, ve alt mantoyu katmanlarına manto adı verildiği her iki şekilde de görülmektedir.

Yani Kuran mucizeleri kitabını yazanlar haksız değildi yedi katman vardı fakat bu sırayla açıklamadıkları için inançsızlar bu mucizeyi karartmaya yönelik yazılar yazmışlardı. Fakat gösterdiğimiz gibi mekanik katmanlar, Kuran’ın mucize bir kitap olduğunu ayan beyan doğrular.

Şimdi bir kaynak bu katmanları kimyasal olarak üçe ayırabilir veya başka bir kaynak alt katmanlarını da katar beş veya altı kat olarak sınıflandırabilir. Bu, hiçbir şekilde mekanik katmanların yediye ayrıldığı gerçeğini değiştirmez. İşte Kuran böylece bilinmezleri biliyor ve çağlara ve tüm insanlığa meydan okuyor. Tüm cinleri ve insanları toplayın da 1400 sene sonra anlaşılabilecek gerçekleri şimdiden bilin ve çağınızdaki insanların kafasını karıştırmayacak bir şekilde ifade edin bakalım.

Değil 1400 sene 100 sene sonra bile ne gibi gerçeklerin bizi beklediğini tahmin edemiyoruz. Böyle bir tahminler kitabı yazsak yüz sene sonra hiçbir hükmü kalmazken, bakın Kuran her asrın insanına meydan okumaya devam ediyor ve mağlup edilemiyor.

Yazarın önerisi:  112# BİLİM OKYANUSLAR ALTINDA DALGALAR OLUYOR DİYOR. PEKİ KURAN NE DİYOR?

 

KAYNAKLAR VE İLERİ OKUMA

Freymueller, J., Geodynamics, in Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems, P.J.G. Teunissen and O. Montenbruck, Editors. 2017, Springer International Publishing: Cham. p. 1063-1106.

Vogt, G. (2007). Earth’s outer atmosphere: bordering space. Twenty-First Century Books.

https://study.com/academy/lesson/lower-mantle-definition-composition-facts.html

https://wiki.seg.org/wiki/Layers_of_the_Earth

blank