125# KURAN’DA NEDEN DİNOZOR, AVOKADO VEYA KANGURU GEÇMEZ?

Çelişki yok

Soru: Kur’an’da, neden Arabistan ve bölgesi dışında hiçbir yer hakkında atıfta bulunulmaz, bilgi verilmez? Kur’an’da neden Avustralya’daki kangurulara, Çin’deki pandalara, Afrika’daki Dragon Fruit meyvelerine veya avokadoya deginilmez? (Bu ağaçların boyu 120 metreye kadar ulaşabilir.) Neden dinazorlardan bahsedilmez de develerden bahsedilir?

Cevap:

İki madde ile cevaplayalım.

1- Kuran’ın kangurulardan, pandalardan, dinazorlardan bahsetmesi için öncelikle bu hayvanların Arapça’da bir kelime karşılığı olması gerekir. Arapçada o zamanda kanguruyu tanımlayacak bir kelime yoksa elbetteki olmayan kelimelerden bilinmeyen bir kavram oluşturmayacak. Kuran Arapça indiği için Arapça’da bulunan ve bilinen kelimelerle konuşacak.

2- Hadi diyelim ki Kuran, Dragon Fruit’ten bahsetti ve bu anlamsız kelimenin ne olduğunu ve meyvesinin nasıl olduğunu Kuran’ın ilk muhatapları bilmiyor. Bu meyveyi anmak kime ne yararı olurdu?

3- Peki bu meyvenin ismini hangi dilden söylemesini tercih ederdiniz? Çünkü bir meyve veya hayvan çoğu zaman farklı ülkelerde farklı bir kelime ile adlandırılır. Hadi muhataplarımız gibi bizde saçmalayalım, diyelim Kuran’a İngilizce olarak yazıldı. İngilizce bir kelimeyi Kuran’da görseniz imanınız mı artacaktı yoksa herşeye bir kulp taktığınız gibi buna da bir kulp takacak mıydınız?

4- Dünya üzerinde 2000 tür dinazor yaşadığı tahmin ediliyor, oysa Dünya üzerinde bugüne kadar yaşamış milyonlarca değişik tür var. Dinazorlar da bu canlılardan bazılarıdır. Canlılık açısından bütün türler hayat taşır ve doğadaki ekolojik zincirin bir parçasıdır.  Dinazorları,  eski çağlarda yaşayan ve henüz keşfedip ad bile koyamadığımız diğer canlılardan canlılık yönünden farklı kılan bir tarafları yok. Milyonlarca bilinmeyen tür içinde neden özellikle dinazorlardan bahsedilsin ki?

Yazarın önerisi:  188# Peygamberlerlerin dereceleri var mı yok mu?

5- Kuran’ın apaçık olarak nitelendirilmesinin sebebi insanların bildikleri kavramlarla konuşmasıdır. Müteşabih ayetler (sonradan ortaya çıkacak bilimsel gerçekler) bile bilinen kavramlarla anlatılır. O yüzden bilinmeyen kavramları veya yüzyıllar sonra konulacak isimleri aramak veya Kuran’ın asıl işlevi olan adaleti ve doğru yolu gösterme işlevini bırakıp, değişik canlıları anlatmasını beklemek manasız bir beklenti olur. Bilimsel mucize olması açısından bu soruyu soruyorsanız, belirtmeliyim ki Kuran sınırsız sayıda mucize göstermez, gösterdiği bilimsel mucizeler ise yeterlidir.

6- Soru: Kuran neden bir sürü bilimsel gerçekten haber vermiş te dinazorlardan veya kutup ayılarından üstü kapalı olarak, mesela dev canavarlar veya beyaz ayılar olarak haber vermemiş? Cevap: Kuran’ın dinazorlardan veya bilinmesi mümkün olmayan bilgilerden haber vermesi tıpkı diğer mucizeleri gibi bir mucize olurdu. Fakat Kuran sınırsız sayıda bizim keyfimiz yerine gelip tamam tatmin oldum diyene kadar mucize göstermez. Aklını kullanan insanlara yetecek kadar belki birkaç on tane mucize gösterir. Kuran, Meydan Larousse ansiklopedisi değildir. Amacı, kütüphanelerce bilimsel ve tarihi bilgiler vermek te değildir.

7- Kuran’ın ilk muhataplarının anladığı kelimeler kullanması, onun ilk muhatapları ve İslam’ın çekirdeği olan bu insanlar tarafından kolay anlaşılmasını sağladı dedik. Fakat bu demek değildir ki Kuran sonraki insanlara kapalı bir kitap olmuştur. Çünkü bizler o günün toplumunun bilgi seviyesinin üstünde olduğumuz için onlara inen her ayeti anlayabiliyoruz fakat o günün insanına bugünün anlayacağı bilgilerden bahsederseniz mantıklı bir iş yapmamış olursunuz. Kuran en ilkel insanın da en alim insanın da kendine göre yüzeysel veya derin manalarla anlayacağı bir kitaptır. Bugünün insanı, Kuran’daki bilimsel mucizeleri görüp hayret etmektedir. Bilimsel mucizeler de müteşabih ayetlerdir ve o günün insanı için değil, bilim çağı insanları için kitaba konulmuştur. Dolayısıyla böyle bilimsel gerçekleri ihtiva eden ve evrensel kuralları, yaşanan olaylar üzerinden örneklendirerek anlatmak bir üslubu olan Kuran’a sırf en düşük bilgi seviyesindeki insanların da kolaylıkla anlayabileceği dil kullanılarak inmiş diye tarihseldir denemez. Kuran mesajını ve evrensel öğütlerini tüm çağlara dersler verecek şekilde sunar.

Yazarın önerisi:  135# Yahudiler 'Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük' diye bir ifade kullanmazlar mı?

Burada sunduğumuz maddeler özetle:

1- Kuran Arapça olarak inmiştir, Arapça kelimelerle konuşur

2- Bir canlıyı canlılık yönünden diğerlerinden üstün kılan bir özellik yok, o yüzden Kuran timsahtan bahsetmediği gibi T. Rex denilen dinazordan da tabiki bahsetmez.

3- Kuran’ın amacı irşaddır, insanları irşad edecek veya gelecek insanlara mucize olacak bazı bilgiler içerir.

4- Kuran Wikipedia ansiklopedisi değildir. Her aradığınızı bulamazsınız. Fakat her bilim dalından bazı örnekler verir.

5- Kuran o zamanın insanlarının anlayacağı dilden dersler verir ama verdiği dersler evrenseldir, zaman üstüdür, her zamanda çıkarılabilecek öğüt ve dersler içerir, emir ve yasaklar içerir. Zaten 1400 yıl sonra gelecek insanların anlayabileceği mucizeler göstermesi de bunu gösterir.