124# Bedir’de kaç melek yardım etti?

Çelişki yok

Enfal Suresi 9: “Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size, “Meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim” diye cevap verdi.”

Âl-i İmrân Suresi 124: “O zaman inananlara şöyle diyordun: “Rabbinizin, indirilen üç bin melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi?””

Âl-i İmrân Suresi 125: “Evet, eğer siz sabır gösterip disiplinli davranırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile Rabbiniz size nişanlı beş bin melekle yardım edecektir.”

Ateistler yukarıdaki ayetlerde çelişki olduğunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki yardıma gelen 1000 melekmi, 3000 melekmi yoksa 5000 melekmi? Açıklayalım hemen.

Dikkat edilirse Âl-i İmrân Suresi 124 ve 125’te yani peşpeşe gelen iki ayetin birinde 3000 demesi birinde 5000 demesi bir yanlışlık olmadığını ama bu ayetleri eleştirenlerin meselenin iç yüzünden habersiz olduklarını gösterir. Peki, meselenin iç yüzü neydi bakalım.

Müslümanlar Bedir Savaşı’nda Kürz b. Câbir elMuhâribî adında bir Arap liderinin, yanındaki savaşçılarla birlikte müşriklere yardıma geleceğini haber alınca kaygılanmışlar; bunun üzerine Hz. Peygamber aldığı vahye dayanarak bu âyetlerde belirtildiği şekilde müslümanlara müjde vermiş ve onların morallerini yükseltmiştir. Müşriklerin yenilgiye uğradıklarını haber alan Kürz ise yardıma gelmekten vazgeçmiştir (İbn Kesîr, II, 93).

Yazarın önerisi:  243# Şirk affedilecek mi?

Yüce Allah Bedir Savaşı’nda müslümanlara yardım etmek üzere önce 1000 melek göndermiş (bk. Enfâl 9), daha sonra bu Kürz haberi üzerine müslümanların morallerini takviye etmek amacıyla 3000 melek daha göndererek müşriklerin yenilgiye uğramalarını hızlandırmıştır. Ayrıca Kürz hemen yardıma gelecek olursa müminlerin sabretmeleri ve Allah’ın emrine aykırı davranmaktan sakınmaları şartıyla özel işaretli ve eğitimli 5000 melekle desteklenecekleri de müminlere haber verilmiştir. Kürz müşriklere yardıma gelmekten vazgeçtiği için bu melekler de gelmemişlerdir (Elmalılı, II, 1171).

Birde Enfal 9’da geçen “peşpeşe gelen bin melek” ifadesini bazı meal yazarları peşpeşe gelen binlik gruplar olarak çevirmişlerdir (Örneğin Diyanet Kuran yoluna bakın). Bizce de doğrusu budur. O halde sonraki gelen 3000, 5000 gibi sayıların da binlik grupların katları olduğu anlaşılıyor. Müslümanlar 313 kişi olmasına karşın müşriklerin 1000’den fazla olması Müslümanları tedirgin etmiş. Oysaki hem sayı azlığı hemde motivasyon kaybı varsa yenilgi kaçınılmazdır. Allah ise böyle bir durumda Müslümanları peşpeşe gönderdiği müjdelerle hem madden hem manen desteklemiştir. Zaten 313 kişinin 1000’den fazla kişiyi yenmesi BEDİR SAVAŞINA ÖZEL ilahi bir yardımla desteklendiklerini gösteriyor.

ENFAL 10. Allah bunu (meleklerle yardımı) sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.

Yazarın önerisi:  167# Ganimetler kime ait ayetinde çelişki yok

ENFAL 13. “Bu böyle (olacak), çünkü onlar, Allah’a ve Resûlüne karşı çıktılar. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, iyi bilsin ki, Allah’ın cezalandırması çok şiddetlidir.”

ENFAL 14. “İşte bu yenilgi size Allah’ın azabı! Şimdilik onu tadın! Kâfirlere bir de cehennem ateşinin azabı vardır.”

Bazı ateistler bununla da kalmıyor Enfal 10’da geçen ifadeleri sanki Müslümanlar yenilmişte sonradan haşa bu ayetle durumun kıvırıldığını söylüyorlar. Onlara göre Müslümanlar yenildiği için Kuran demiş ki “ben onu sadece müjde olsun diye demiştim” Enfal 14’te de demişki “bunu siz hak ettiniz”. Hakikaten bu insanoğlu, çarpıtmada bazen şeytana dudağını ısırtacak vaziyete geliyor.

Öncelikle bedir savaşını zaten Müslümanlar kazandı. Bu savaşı kaybetmişler gibi gösterince araştırmadan yoksun ve yalnız ateist siteleri takip eden insanları kandırabilirsiniz. Yani Enfal 10, yenilginin peşine değil zaferin peşine gelen bir ayettir. Müslümanlara yapılan nimeti hatırlatıyor. Peşine gelen Enfal 14 ayetinde ise “bu yenilgi size Allah’ın azabı” derken muhatapları yine Allah’ın dininin düşmanlarıdır. Yani müşrik ordusudur. Çünkü hem yenilenler onlardır. Hem de 13. ayetten açıkça anlaşılıyor ki müşrikler azarlanıyor.

Melekler hakkında ileride uzun bir yazı yazacağım ama yeri geldiği için birkaç kelime edeyim. Melekler deyince tek tip yaratıklar olarak düşünülmesi yanlış olur. Çünkü tek tip yaratmak Allah’ın yaratılış kanunlarına uymuyor. Allah sayısız çeşitte mahluk yaratır. Yani meleklerin de sayısız türleri ve çeşitleri vardır ve evrenin her yerinde yaşarlar. Onlarında medeniyetleri vardır.

Yazarın önerisi:  248# Enam 151 'de mantıksal çelişki iddiası

Örneğin evrenin ücra köşesinde insanlardan haberi olmayan uzaylılara denilse ki Dünya’da yaşayan canlılar var. Muhtemelen onlar bu “canlı” tanımlamasını tek bir türün varlığı olarak düşüneceklerdi. Oysa Dünya’da milyonlarca değişik canlı türü var ve “canlı” dediğiniz zaman hepsinin genel adıdır. Uçanı var, yüzeni var, yürüyeni var, ot yiyeni, et yiyeni vs. İşte meleklerde böyledir. Sayısız değişik görünüşlü ve yapı maddesi farklı olan bütün yaratıkların ismine verilen genel bir isimdir.

Bir ayette yeryüzünde melekler olsaydı onlara da melek peygamber gönderirdik buyuruyor (isra 95). Elbette ki her melek türünün insanlar gibi medeniyetleri var. Ve bedirde yardıma gelen meleklerde öyle bir vuruşta bir orduyu parçalayabilecek türde melekler değil. Muhtemelen iyilik ve kötülük mücadelesinin dengesini aşırı şekilde bozmayacak türde, belki güçleri insanlara başabaş gelen melekler gönderildi.

Özetle hiçbir ayet arasında çelişki bulamazsınız. Çelişki dedikleri ayetleri kendileri anlamamışlardır.