66# Deve iğne deliğinden geçebilir mi?

Bilim Kuran'la Çelişmez

Ne kadar doğrudur bilinmez ama rivayet ederler ki bir gezgin mağarada uzun yıllardır ibadet eden bir zahide rastlamış ve sormuş: “Kuran’ın dediği gibi bir deve iğne deliğinden geçer mi?” adam cevap vermiş: “Ama deve iğne deliğinden geçemez ki!”. Sonra sarhoş bir adama rastlamış ona da sormuş: “Kuran’ın dediği gibi bir deve iğne deliğinden geçer mi?” sarhoş tereddütsüz cevap vermiş: “Kurban olduğum Allah eğer dilerse değil deveyi, dünyayı bile iğne deliğinden geçirir”. Bu bir kıssaydı. Allah haşa boş laf söylemez. Olmayacak bir olayı Kuran’da ümit verir tarzda bildirmez. Demek ki bu olay mümkündür ve vuku bulacaktır. Bu sadece insanlar arasında kullanılan bir temsil deyip geçmemelisiniz de çünkü Kuran’da müteşabih ayetler vardır, bir manası o günün anlayışına uygunken diğer bir manası ile bilimsel bir gerçekten haber verirler. Peki, gerçekten devenin iğne deliğinden geçmesi mümkün mü? Ayriyeten cehennemliklerin ebediyen cehennemde kalması ayetleri ile çelişir mi? Hadi inceleyelim.

Bugün fizikteki gelişmeler bize göstermiştir ki maddeler atom altı parçacıklardan yapılmıştır ve atom altı parçacıklar bazen parçacık gibi bazen dalga gibi hareket edebilirler.[1] Parçacıkların kesin konumu ve hızı aynı anda tespit edilmesi imkânsız olduğu gibi nerede olduğu da sadece bir olasılıktan ibarettir.[2]

Atom altı parçacıkları bazen dalga gibi davranır ve böylece her türlü bariyeri kolaylıkla aşabilir. Bu olaya “kuantum tünelleme” adı verilir [3-7]. Kuantum tünellemede bir parçacığın herhangi bir bariyeri aşması tamamen olasılıklara dayanır.[8] Yani bu parçacığın bu duvarı aşma olayının olasılığı yüzde şu kadar deriz. Aşağıdaki şekilde bir elektronun duvara doğru giderken parçacık gibi davrandığında geçemediğini fakat dalga gibi davrandığında geçtiği şematize edilmiştir.

Ekran Alıntısı.PNG

Şu aşağıdaki bir ve iki dakikalık videolarda ise kuantum tünellemesi kısaca anlatılmıştır.

Bu kuantum tünelleme durumu evrende her an meydana gelmektedir ve yakından tanıdığımız birçok olayın asıl mekanizmasını oluşturur. Örneğin fotosentez bu mekanizmayla olur. Koku alma bu mekanizmayla olur. Yıldızların füzyonu kuantum tünellemesi ile gerçekleşir.[4, 9] Kuantum tünellemesi bugün teknolojide de kullanılmaya başlanmış ve kuantum mikroskopları, kuantum elektrik jeneratörleri yapılmıştır. [9]

Kuantum tünellemesi küçük parçacıklar düzeyinde kolaylıkla oluşabildiği halde atomlar birleşip hayvanlar gibi kompleks yapılar oluşturdukça kuantum tünellemesi gerçekleşme ihtimali çok zayıflar. Örneğin bir insanın herhangi bir nesnenin içinden sıkışmadan rastlantısal olarak geçmesi o kadar düşük bir ihtimaldir ki bu ihtimalin ortaya çıkması için yüzmilyarlarca sene bile çölde bir kum tanesi kadardır.

Yazarın önerisi:  84# Kemiklere et giydiriyoruz ne demektir?(Muminun 14)

Brian Green, “evrenin zerafeti” kitabında[10] bu durumu bir örnekle açıklamaktadır. Verdiği örnekte iki kişi kuantum olaylarının sık gerçekleştiği bir bara giderler. Adam bir puro yakar fakat purosu ağzından çıkıp başının arkasına düşer. Bardağındaki buz küpleri bardağı aşarak dışarı fırlar. Bardan çıkarken kapıdan değil duvardan geçerler. Bu örneğin devamında aşağıdaki açıklamaları yapar:

“Belirsizlik ilkesi, kuantum tüneli olarak bilinen çarpıcı bir etkiye de yol açar. Üç metre kalınlığındaki beton bir duvara plastik bir mermi atarsanız, klasik fizik sezgilerinizin olacağını söylediği şey gerçekleşecektir: Mermi size doğru geri tepecektir. Bunun sebebi, plastik merminin böylesine sağlam bir engeli aşacak enerjiye sahip olmamasından başka bir şey değildir. Fakat temel parçacıklar düzeyinde, kuantum mekaniği şüpheye yer bırakmayan bir biçimde, mermiyi oluşturan parçacıkların dalga fonksiyonlarının -yani olasılık dalgalarının- hepsinin duvarı aşıp geçen küçük bir parçası olduğunu söyleyecektir. Bu da, merminin aslında duvara girebilip diğer taraftan çıkabilmek için az da olsa -sıfır değilse de- bir şansı olduğu anlamına gelir. Peki bu nasıl olabilir? Aklımız bir kez daha Heisenberg’in belirsizlik ilkesi karşısında bocalıyor.

Kuantum mekaniğinin matematiği, enerji engeli ne kadar büyük olursa, bu yaratıcı ve çok titiz hesaplamanın gerçekten gerçekleşmesi olasılığının o kadar düşük olacağını gösteriyor. Ancak, beton bir duvarla karşılaşan mikro parçacıklar, klasik fiziğe göre imkânsız olanı yaparak yeterince enerjiyi borçlanabilmekte ve hatta bunu bazen gerçekleştirebilmektedir; başlangıçta gerekli enerjiye sahip olmadıkları bir bölgeye girip bir tünel açabilmektedirler. İncelediğimiz nesneler, gittikçe daha fazla parçacık bileşenleri içererek daha karmaşık hale geldikçe, söz konusu kuantum tüneli yine ortaya çıkabilir. Ancak bu çok daha zayıf bir olasılıktır, çünkü tek tek tüm parçacıklar tünel oluşturmak için hep birlikte yeterince şanslı olmak zorundadır. Fakat George’un purosunun kaybolması, bir buz küpünün bardağın camından geçmesi ve George ile Gracie’nin barın duvarından geçmeleri gibi şok edici olaylar gerçekleşebilir, H-bar’ın çok büyük olduğunu hayal ettiğimiz H-Bar gibi bir fantezi diyarında, bu tür kuantum tünelleri sıradan olaylardır. Ancak, kuantum mekaniğinin olasılık kuralları ve özellikle H-bar’ın gerçek dünyada çok küçük oluşu, bir duvarın içinden geçmeyi her saniye deneyecek olsanız, girişimlerinizden birinde duvardan geçip gidebilme şansınızın olabilmesi için, evrenimizin bugünkü yaşından çok daha uzun bir süre beklemeniz gerektiğini gösteriyor. Ebedi sabır (ve ömürle) er ya da geç duvarın öbür tarafında belirebilirsiniz.”

Yazarın önerisi:  98# Cennetin genişliği ne kadardır? ( Ali İmran 133 )

Evet Brian Green bir kişinin bir nesneden geçmesi için ebedi bir bekleyiş içinde olması gerektiğini söylüyor. Evrenin yaratılışından bugüne kadar bunu denemiş olsa bile muhtemelen başaramayacağını söylüyor, çünkü bu iş için katrilyonlarca yıl kelimesi bile çölde bir kum tanesi olarak kalacaktır. Bu işin gerçekleşmesi ancak ebedi bir bekleme ile mümkün. Eğer bunu herhangi bir sayı ile sınırlarsanız ve bu sayı aklın alamayacağı kadar korkunç bir sayı bile olsa bu ihtimal gerçekleşmeyecektir fakat sonsuz bir bekleyişte mutlaka gerçekleşecektir.

İnsanlığın yeni anladığı bu kuantum tünelleme gerçeği ve kompleks bir yapının ancak ebediyette belirsiz bir zamanda iğne gibi bir nesneyi aşabileceğini söyler. Bu gerçekler cehennemin ebedi bir yurt oluşunu ve bu ebedi bekleyişte devenin iğne deliğinden geçmesiyle örtüşür. Peki, kuran neden deve örneğini vermiştir? Çünkü madde ancak dalga gibi davranırsa başka bir maddenin içinden geçebilir. Devenin şeklini incelediğinizde fizikten hatırlayacağınız dalga yapılarıyla aynı olduğu görülebilir. İşte size Kuran’ın nefes kesici bir örneği daha. Sonraki şekilde dalga ve deve benzerliğine dikkat ediniz.[11] (Devenin dalgaya benzediği fikri bu siteden alınmıştır)

Sine_Wave

www.yeniresim.com_-_Hayvan_Resimleri_-_Deve_2

İnsanların ebedi bekleyişinde gerçek bir deve mi geçirilecek yoksa başka bir ayette belirtildiği gibi cehennemin sarı develere benzeyen kıvılcımları mı (Murselat 33) bir kuantum tünellemesine maruz kalacak Allah bilir. Buradaki develer Murselat 33 ayetine atıfta bulunması olasıdır. Veya ayetin deve ile kast ettiği dalgalardır. Çünkü kuranın indirildiği dönemde insanların dalgaları ifade edecek bir kelimeleri yoktu ve Kuran sonraki insanların çözebileceği bir şekilde bu dalgaları deve benzetmesiyle ifade etti. Eğer gerçek bu ise kuantum tüneline girecek olan bir dalgalanma ile insanın kendisidir. Fakat bu dalgalanmanın olasılığı sizin Türkiye’de iken durduk yerde Amerika’da belirmenizin olasılığından farksızdır. Yani buna bir ömür yetmez. Bin sene bir milyar senede yaşasanız bütün atomlarınızın senkronize şekilde Amerika’da belirme olasılığı yok denecek kadar azdır. Fakat Dünya’da insanlar ebediyen yaşasaydı bu deneyimi mutlaka birgün yaşayacaklardı. Aslında anlatılan evliya menkıbelerine bakarsanız bu kuantum tünelleme işini nefsini temizlemiş evliyaların bir kerameti olarak karşınıza çıkar. Öyleyse şöyle düşünmeden alamıyor insan kendini; Acaba cehennemlikler ebedi bir ateşte iyice temizlenirse, pişman olursa nefsi kurtuluşa bu yolla erebilirler mi? Muhtemelen Belkısın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar Süleyman’ın huzuruna getiren bilge kuantum tünelini kullana ilmini biliyordu. Yine muhtemelen kıldan ince dediğimiz insanı Cennet’e götürecek köprü de üzerinde yürünecek bir köprü değil, bir kuantum tünelidir.

Yazarın önerisi:  4# Tarık 7, Sperm bel ile kaburga kemikleri arasından mı atılır?

Devenin iğne deliğinden geçmesinden incil’de de bahsedilir. Yani ilahi bir öğreti olarak Hz. İsa bunu kendi havarilerine söylemiştir.

 İsa “Çocuklar” dedi, “Tanrı’nın Egemenliği’ne girmek ne güçtür! Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği’ne girmesinden daha kolaydır.” (Markos 10:23-25)

 “Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, “Öyleyse kim kurtulabilir?” diyorlardı. İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür” dedi.” (Matta 10:26-27)

Evet Hz. İsa’nın dediği gibi insanlar için bu imkansızdı fakat Allah için imkansız diye birşey yoktu.

Ayrıca Kuran’da Hud 106 ayetinde Allah isterse insanları cehennemden çıkaracağını da haber veriyor.

Hud 106-107: “Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların (öyle feci) nefes alıp vermeleri vardır ki. Ve Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer durduğu müddetçe orada kalacaklardır. Çünkü Rabbin her istediğini yapandır.”

Evet Rabbimiz isterse ebedi azaba uğrayan kulları da cehennemden çıkaracağını bu ayet haber veriyor. Son cümlede ise istediğini yapacağını vurgulayarak bitiriyor.

Bu konuda yanlış anlaşılma da olmasın, bu konu devenin iğne deliğinden geçebilmesinin evrende mümkün olduğu ile alakalıdır. Cehennemlikler ebedi bekleyişlerinde cehennemden çıkarlar veya çıkmazlar onu Allah daha iyi bilir. Saygılarımla.

İnstagram: https://www.instagram.com/bilimveyaratilisagaci/

Facebook: https://www.facebook.com/bilimveyaratilisagaci/

 

KAYNAKLAR

 1. Baldzuhn, J., E. Mohler, and W. Martienssen, A wave-particle delayed-choice experiment with a single-photon state. Zeitschrift für Physik B Condensed Matter, 1989. 77(2): p. 347-352.
 2. Meynell, L., Why Feynman diagrams represent. International Studies in the Philosophy of Science, 2008. 22(1): p. 39-59.
 3. http://www.acikbilim.com/2013/03/dosyalar/engelleri-kuantumla-asmak-kuantum-tunelleme.html.
 4. http://www.kuark.org/2013/01/kuantum-tunelleme-nedir/.
 5. https://khosann.com/kuantum-tunelleme-ile-isiktan-hizli-iletisim/.
 6. https://www.fizikist.com/beyin-firtinasi/12686/.
 7. https://www.kozmikanafor.com/kuantum-tunelleme/.
 8. Chudnovsky, E.M., Macroscopic quantum tunneling of the magnetic moment. Journal of applied physics, 1993. 73(10): p. 6697-6702.
 9. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuantum_t%C3%BCnelleme.
 10. Greene, B., Evrenin Zerafeti, süpersicimler, gizli boyutlar ve nihai kuram arayışı, Tübitak Popüler Bilim Kitapları 290,(çeviri: Ebru Kılıç, 2008). 1999, ISBN 978-975-403-474-5, 523s., Ankara.
 11. http://misirlicem.blogspot.com/2008/05/deve-ve-ine-delii.html

blank