104# Evrim varsa canlılar yaratılmamış anlamına mı gelir?

Bilim Kuran'la Çelişmez

Materyalistler, bilime düşkün olduğunu göstermek için evrimi ne kadar da çok severler (!) Nedense bilimin binlerce konusu olduğu halde özellikle evrim onlar için vaz geçilmezdir. Peki, neden evrim? Çünkü ve sözde evrim fikri sayesinde Yaratıcıyı alt etmişlerdir. Oysaki gerçek bilim adamları, evrimin, biyolojik bir sistemin çalışma mekanizmasını açıkladığını düşünürler, Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu araştırmazlar ve evrimin buna delil olduğunu da düşünmezler. Bu konu felsefe ve mantık biliminin ilgi alanına girer.

Evrim teorisinin, Yaratıcı inancını çürüttüğünü sanmak, evrenin big-bang ile oluşmaya başladığı için Yaratıcı’ya gerek duymadığını sanmak gibidir. Çünkü bu da evrenin evrimidir. İkisi de tek noktadan çeşitlenmenin yayılmanın olduğuna dair kuramlardır. Ünlü fizikçi Hawking Zamanın Kısa tarihi kitabında, Tanrı’nın bilimin evrene yaklaşımıyla uyumsuz bir fikir olmadığını yazmıştı. Yine bir röportajında “Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu hiçbir şekilde, ‘Bilim Kuralları’nı koyan ve onları da yaratan bir Tanrı olmadığı anlamına gelmez…” cevabını vermişti. Doğru ve tarafsız bakış açısı ise budur. Bu yönüyle Hawking, evrimi bilimsellikten çıkarıp ideolojik saplantılarının bir aracı olma yönünde her türlü bilimsel sahtekârlığı işlemeye yeltenen sahte bilimcilerden ayrılır.  Evrim de diğer bilim dalları gibi bir işin oluş mekanizmasını açıklar fakat bu bir Yaratıcısı olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla özellikle bazı oluşumların isimlerinin başına “evrim” koyarak ateizme temel bulmaya gayretleri beyhude bir çabadır.

Yazarın önerisi:  33# TESADÜFi EVRİMİN MANTIK ÇIKMAZI

Mantık ilmini kullanarak şöyle bir örnekle konuyu açalım. Örneğin bütün işlerin makinelerle yapıldığı bir araba fabrikasına giriyorsunuz. Arabaları makineler monte ediyor. Hatta makinelerin arızaları bile görevli başka makineler tarafından tespit edilip onarılıyor. Daha da ileri gidelim, ortaya çıkan arabalar test edilip işe yaramayan parçalar bulunup çıkarılıyor ve yenisi konuluyor (seçilim), yani akıllı bir sistemi var. Böylece arabalar sürekli olarak yapay zeka sistemleri tarafından daha kullanışlı olarak imal ediliyor (evrim). Evet teknolojinin hızına bakılırsa bunlar ütopya değil. Dünya’nın 1000 sene ömrü varsa bin seneye kalmadan olabilecek işler. Peki siz böyle bir fabrikaya gidip gezseniz ve ortada hiçbir insan görmeseniz, baksanız ki herşey kendi kendine yürüyor gibi görünüyor. Öyleyse bu fabrikanın bir tasarımcısı mühendisi yoktur, herşey ilk cıvataların ilk somunlarla buluşmasıyla başladı sonra bu kendi kendine sürekli gelişti, sonra yapay zeka çıktı ve hâlâ gelişmeye devam ediyor mu dersiniz? Mantıklı mı? Eğer böyle diyorsanız aklınızı tebrik ediyorum, çünkü evrimin ateizmi ispatladığını sanan kişilerle aynı kafa yapısına sahipsiniz demektir. “Canlıların oluşumunu açıklamak için Tanrı’ya ihtiyacımız yok bilimle açıklayabiliyoruz” demek ile, “Bu araba fabrikasının oluşumunu açıklamak için bir mühendis yaptı demeye gerek yok, bilimle açıklayabiliyoruz” demek arasında fark yok.

Yazarın önerisi:  88# İnsan ne ile yaratıldı?

Bilimin konusu “nasıl?” sorusunu sormaktır. Bilim “neden?” sorusunu sormaz. “Neden?” sorusu sizi herşeyin bir amacı olduğuna götürür. Neden sorusunu felsefe ve mantık sorar. Tıpkı bir araba mühendisinin arabanın planıyla ilgilenip satış ve yönetim işlerine karışmaması gibi, bilim de kendi üzerine düşen vazifeyi yapar ve sadece olayların oluş mekanizmasını açıklar. Öyleyse bilimi kullanarak birşeyin oluşma mekanizmalarını açıklamamız bir tasarımcısı olmadığını göstermez. Bu bilimin ve evrimin konusu değildir. Hiçbir bilim dalının da böyle bir iddiası olmadığı halde bilim sahtekârlığı yapan ideolojist siteler evrimi Allah’ın yokluğuna delil olarak göstermeye çalışır. Allah’ın varlığı ve bilimsel kurallarla yaratışı tamamen felsefe, mantık ve teolojinin konusudur. O halde, aklını yitirmiş ideolojist bilim çarpıtıcılarının yaldızlı laflarına aldanıp mantığı elden bırakmamak lazım.