210# Çok eşlilik mi yoksa Tek eşlilik mi?

Kadın

Gelişmiş ülkeler yasal olarak tek eşliliği (monogami) kabul ettiyse de bunu pratikte hayata geçirebildi mi? Tek eşlilik onlara belki geçici bir hümanizm maskesi taktırdı ama maskenin altındaki yüzler söylediklerini hiçbir zaman gerçekleştirmedi gibi görünüyor. Batı medeniyeti tek eşliliği yasalarla sınırladı ama kendi insanlarını tek eşliliğe ikna edebildi mi? Gayrimeşru yollarla çok eşlilik (çok partnerlilik – poligami) eskisinden daha hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etmedi mi? Günümüz ateistleri gibi onlar da İslam’ı, dörde kadar çok eşliliği yasaklamıyor diye eleştirirken kendilerinin daha fazla “çok eşliliğin” içinde olduklarını görmek istemiyorlar mı? Kur’an, yalancı bir hümanist maskesi takıp aldatıcı bir hümanizm gösterisi yapmıyor, çünkü insanın tabiatı neyse onu açıkça söyler. Çok eşliliğin yasaklanmasından sonra batı medeniyetinde önüne geçilemeyen aldatma ve çok partnerli ilişkiler bilim insanlarını insanın zihinsel yapısının çok eşliliğe mi yoksa tek eşliliğe mi daha yatkın olduğunu araştırmaya sevk etti. Buldukları sonuç ise insanın yapısında çok eşlilik hissinin olduğu fakat tek eşli olarak ta yaşayabildiği idi. Yani insanlık tam olarak poligamik değil. Antropolog ve tarihçiler, eski zamanlarda insanların %80’inin çok eşli olarak yaşadığını açıklıyorlar. [1] Cambridge Üniversitesinden Dieter Lukas tek eşliliğe insanları zorlamanın insanlık açısından bir problem olduğunu belirtiyor.[2] Washington üniversitesinden Prof. David Barash ise insanlar için monogaminin doğal olmadığını ve poligaminin uygun olduğunu anlatan ve bu konudaki araştırmaları içeren bir kitabı 2016 yılında çıkardı.[3] Yani kısaca bilimsel araştırmalar tek eşlilik veya çok eşlilik için hangisi doğru ya da yanlıştır demiyor.[4]

İnsanın fıtratını değiştirmeden tek eşliliği mecbur kılmak, Batı’da aldatma ve zina olaylarını artırdı fakat hiçbir zaman çok eşliliği bitiremedi. Medeniyetin bu hümanist görünümlü kararı insanları zînakâr yaptı ama Kuran insanın fıtratını en iyi bilen Allah tarafından indirildiği için çok eşliliği yasaklamamıştı, üst sınır koymuş ve toplumları zayıflattığından dolayı zinayı yasaklamıştı. Kuran çok eşliliği yasaklamadı ama tavsiyesinin tek eşlilik yönünde olduğunu da belirtti (Nisa 3). Bilimsel verilere göre insanın fıtratına en uygun olan sözleri söyledi Kuran. Çünkü çok evlilik öyle dışardan göründüğü gibi erkeğe mutluluk getirmez. Erkek mutlu olmak istiyorsa tek evlilik en iyisidir. Türümüzün ilk örneği olan Âdem’de tek eşli değil miydi?

Yazarın önerisi:  234# Kuran'da çocuk evliliği var mı?

Nisa 3: …Eğer adalet yapmamaktan korkarsanız, bir tane ile veya cariyeniz ile (evleniniz). Zulüm ve haksızlık etmemeniz için en uygun olan budur…

Dedik ki Bilim ve Kuran insanın içindeki çok eşlilik fıtratını görmezden gelmiyor. Kuran çok eşliliği yasaklayıp ta zina kapısının açılmasını sağlamıyor. Çok eşliliğin yasaklanması modern toplumlarda artan aldatma ve aldatmaya bağlı boşanmalara sebep olmakta.

1998 yılında 16-45 yaş aralığındaki kişiler üzerinde Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre İngilizlerin %42’si, Amerikanların %50’si, Almanların ve Meksikalıların %40’ı, Fransızların %36’sı, İspanyolların %22’si eşlerini aldattığını veya aldatabileceklerini kabul ediyorlar. 16-21 yaş arası erkeklerin %40’ı aynı zaman diliminde çok fazla kadınla birlikte olduğunu söylerken bu oran aynı yaş grubu kadınlarda %28 olmuş.[5]

1957’de İngiltere’deki gençlerin %1’i 16 yaş altında ilk cinsel birlikteliği yaşarken 1997 yılındaki bir araştırmaya göre bu oran kızlar için %20’ye erkekler için %25’e yükselmiş.[6] Amerika’da 15 yaşından önce cinsel ilişki yaşayan kızların %40’ı buna zorlandıklarını açıklıyor.[7]

2005 yılında Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre Dünya’da en fazla çok partnerlilik ortalaması 14.5 ile Türkiye’nin. Yani Türkiye’de insanlar ortalama olarak 14 partnerle birlikte olmuş (Hani çok eşliliği yasaklamıştık).  Türkiye’yi ise batı ülkeleri takip ediyor.[8, 9]  Çizelgesi aşağıdadır.

ABD’de 2006 yılında yapılan bir araştırmada Amerikalı erkeklerin %20’si tek partnerli, %60’ı ise 2 ila 20 arası partnerle birlikte olan, %17’si ise 20’den fazla partnere sahip olduğu ortaya konulmuştur. Yani halkın dörtte birinin 20’den fazla partneri var ve %80’İ ise birden çok partnerli.[10, 11] Çizelgesi aşağıdadır.

İngiltere’de düzenli olarak farklı kişilerle birlikte olma oranlarını araştırmışlar ve sonuçlar ürkütücü. Liverpool’da yüz kişiden 13’ü düzenli olarak tek gecelik birliktelikler yaşıyor, Oxford’da %11, Newcastle’da %10. Şimdi bu insanlara sorsan İslam’ın dörde kadar evliliğe izin vermesini korkunç bulduklarını yanıtlayacaklardır muhtemelen.

Özetle; Kuran insan fıtratını dikkate alır. İnsanlığın yapamayacağı birşeyi yasaklamaz fakat bir sınır getirir. Bunun yanında uygun olanı da gösterir (Tek eşliliğin daha uygun olduğunu söylemesi gibi). Oysa modern medeniyet ve ateizm, sahte bir hümanist maskesi takar. Koyduğu kurallar gerçekçi ve engelleyici değildir. İnsanlar yine fıtratının gereğini gayrimeşru yollardan yaparlar. Sonra da kalkıp yüzlerindeki yalancı maskenin arkasına gizlenip İslam’ın hayatın olağan akışını gözeten sınırlarına dudak bükerler. Bunun adı düpedüz ikiyüzlülük değil midir?

Yazarın önerisi:  255# İki kadının şahitliği bir erkeğinkine mi eşittir ?

Ek soru 1: Kadınlar neden çok eşli olamıyor?

Bu konu kadın ve erkeğin psikolojik ve fizyolojik yapısı ile alakalı görünüyor. Tarih boyunca birbirinden bağımsız Dünya üzerinde sayısız insan kavmi yaşamış ama hiçbirinde kadının çok eşlilik yaptığı bir düzen oluşmamış, eğer hayatın doğal akışı bu olsa idi mutlaka kadınlar da çok eşlilik yapardı ama bu tür bir kavim örneği yok. Şöyle bir zorluk ta var, diyelim ki kadın hamile kaldı ve kimden hamile kaldığının bilinemeyeceği zamanlarda hiçbir erkek gönül mihnetiyle babalık sevgisini çocuğa gösterip tam sahip çıkamayacaktı. Eğer babalık testlerinin yapıldığı bu zamanda böyle bir olay olsa ve baba bulunsa idi bu sefer diğer kocalar karısının kendi çocuğunu taşımıyor olmasından kıskançlık duyabilir ve karısının diğer kocası tarafından hamile bırakıldığı için karı koca ilişkisinin (cinsel ilişki veya sosyal aktiviteler gibi) memnuniyetsizlik duyabilir ve kadını yıpratabilirdi. Kadın çocuğu doğurunca da daha çok çocuğun babasıyla vakit geçirme ihtiyacı hissedeceğinden dolayı diğer kocalar yine bu duruma bozulabilirdi ve muhtemelen kocalar arasında kadını önce hamile bırakma yarışı ve rekabet baş gösterirdi. Bu durum da kadın için çok yıpratıcı olurdu. Hiçbir kadının böyle bir strese girmek isteyeceğini sanmam. Bunun sebepleri psikolojik, olarak tarihsel olarak veya sosyolojik olarak daha detaylı araştırılabilir.

Ek soru 2: Kadınlar erkeklerini paylaşmaktan hoşlanmaz, sorunlar çıkar.

Evet yazıda çok eşliliğin erkeğe huzur getirmeyeceğini belirtmem bu yüzdendi. Çok eşlilik insanoğlunun yapısında var, yasaklayamayız ama erkeği mutlu edecek bir yaşam tarzı değil. Çünkü kadınlar arasında da kıskançlık ve rekabet oluşabilir. Mutlaka oluşur diye birşey yok. Fakat erkeğin yaptığı en ufak adaletsizlik çok baş ağrısına yol açar. Yani kadınlar da erkeğini paylaşmak istemez. Bu yüzden ki zaten Kuran “Eğer adalet yapmamaktan korkarsanız, bir tane ile veya cariyeniz ile evleniniz. Zulüm ve haksızlık etmemeniz için en uygun olan budur (Nisa 3)” buyuruyor. Şu da var ki bazen hastalık gibi nedenlerden dolayı kadınlar kendi kocasını ikinci bir kadın ile evlendirebiliyor. Çünkü kocasını fiziksel olarak tamamlayamamak ta kadını üzer, bu sebepten dolayı kocasının hakkına girmemek için başka bir kadınla kocasını evlendirenler de oluyor. Bu konu çok su götürür, iki kadınla birlikte geçinmek çok zordur, bu yüzden bir zorunluluk hali yoksa tıpkı Kuran’ın dediği gibi erkeklerin tek eşliliği en iyisidir.

Yazarın önerisi:  222# Peygamber bir kadın görünce... (!) diyen tarihselci hocanın aldatıcılığı ve tefsiri cımbızlaması

Ek soru 3: Bazı mealler Nisa 3’ü “cariyeniz ile yetinin” diye bitiriyor bu doğrumudur? Cevap: Orada yetinin diye bir kelime kullanılmaz. Bu gibi durumlarda kelimesi kelimesine meal vermeye çalışan ve cümlede olmayan kelimeleri parantez içinde göstererek karışıklığa meydan verilmemesini sağlayan Hayrat neşiriyat mealine bakabilirsiniz:

Nisa 3: Eğer yetim olan (kız)lar hakkında (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) adâletli olamayacağınızdan korkarsanız, o hâlde size helâl olan (başka) kadınlardan iki(nci), üç(üncü)ve (en çok) dörd(üncü hanımınız) olmak üzere nikâhlayın!(1) Buna rağmen (onların da aralarında) adâletli olamayacağınızdan korkarsanız, artık bir tek (hanım) veya sâhib olduğunuz câriyeler (ile yetinin)! Bu, haksızlık etmemenize daha yakındır.

Görüldüğü gibi yetinin veya evlenin demiyor fakat ilk cümlede nikahlayın geçmişti ve ikinci cümlede fiil kullanılmadı, dolayısıyla ikinci cümlede birinci cümlenin fiiline bağlıdır ve anlamı “tek bir eş veya cariyelerinizi nikahlayın” olmaktadır. cariyelerin nikahlanması gerektiği Nur 32 ayetinde de geçmişti. Bu ayette nikahlama fiili (enkihu) geçer.

Nur 32: Sizden bekar olanları ve kölelerinizden, cariyelerinizden temiz olanları nikahlayıp evlendirin; yoksulsalar Allah, lutfuyla zengin eder onları ve Allah’ın lütfü boldur ve o, her şeyi bilir.

KAYNAKLAR

 1. https://www.psychologytoday.com/us/blog/not-born-yesterday/201605/monogamy-is-not-natural-human-beings.
 2. https://www.nytimes.com/2013/08/02/science/monogamys-boost-to-human-evolution.html.
 3. Barash, D.P., Out of Eden: the surprising consequences of polygamy. 2016: Oxford University Press.
 4. https://evrimagaci.org/insan-tek-esli-monogam-bir-tur-mudur-cok-esli-poligam-bir-tur-mudur-5553.
 5. Mackay, J., Global sex: Sexuality and sexual practices around the world. Sexual and Relationship Therapy, 2001. 16(1): p. 71-82.
 6. Macleod, M., Everybody else does it. 1997, Observer.
 7. Gentleman, A., Britain top for single teenage mothers. Guardian Weekly, 1998. 24.
 8. http://durexnetwork.org/SiteCollectionDocuments/Research%20-%20Face%20Of%20Global%20Sex%202005.pdf.
 9. https://www.statista.com/statistics/248856/average-number-of-sexual-partners-in-selected-countries-worldwide/.
 10. Lehmiller, J.J., The psychology of human sexuality. 2017: John Wiley & Sons.
 11. https://www.lehmiller.com/blog/2012/6/8/sex-question-friday-whats-your-number.html.

 

blank