109# Kuran’ın kadına verdiği değer

Kadın

Allah, Kuran’da kadınlara sözde hiç değer vermiyormuş. Aşağıdaki örnek ayetler bile böyle bir iftira kampanyası düzenleyenleri çürütmeye yeterlidir.

Tekvir 8-9: ““Hangi günahtan dolayı öldürüldü?” diye diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda.”

ayeti ile kız çocuklarının hakkını savunan ve Müslüman olsun olmasın herkesi şok edici bir darbe ile kendine getirip kız çocuklarının da insan olduğunu hatırlatan bu ayetin sahibi, kadın düşmanı olabilir mi diye kendinize sormakla başlayın.

Hz Meryem’i temiz ve iffetli bir kadın olarak yücelten, O’nu bir bitki gibi yetiştirdik (Al-i İmran 37) diyen ayetler kadına değer vermiyor olabilir mi?

Hz. Musa’nın annesine vahiy gönderen, sonra “Gözü aydın olsun diye O’nu Musa’ya kavuşturttuk” diye anneye verdiği değeri gösteren ayetler kadına değer vermemiş olur mu?

Kadını Belkıs’ın şahsında hükümdar olarak tasvir eden sonra da Hz. Süleyman’ın mülkünde Sultan eden Kuran (Neml 42), kadına değer mi vermiyormuş?

Şuayb’ın kızları kadın olduğu için hayvanlarına sulama sırası verilmezken Musa’nın onların hakkını nasıl savunduğunu anlatarak (Kasas 23-24) bizlere kadın hakları savunuculuğu dersi veren Kuran’mı kadın düşmanıdır?

“Biz insana, ‘anne ve babasına’ iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu.” (Ahkaf 15) diye annenin emeğini babanın emeğinden daha fazla zikreden Kuran’mı kadına değer vermiyor?

Yazarın önerisi:  69# KURAN’DA KADINLARA CENNET VAAD EDİLMİYORMUŞ (!)

Kadınların aybaşı hallerinde eziyet çektiklerini (hormonel ve psikolojik) söyleyip, bu sürede onların rahat bırakılmasını, ilişki talep edilip eziyetlerinin artırılmamasını isteyen (Bakara 222) Kuran’mı kadınlara değer vermiyormuş?

Erkeklere hitap ederek “kadınlarla iyi geçinin” (Nisa 19) diye uyaran Kuran’mı kadına değer vermiyor?

Nisa 19: “Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helâl değildir. Açık bir hayâsızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin…”

Kuran kadın ve erkeğin fıtratını iyi bilir ona göre konuşur. Erkelere ve kadınlara yüklediği sorumluluklar ayrıdır ve en fazla sorumluluğu erkeğe yüklerken kadınlara daha az sorumluluk yükler. Örneğin kadınlardan düşmanla mücadele etmeleri, savaşa katılmaları istenmez. Kadınlardan evi geçindirmesini istemez, evi geçindirme sorumluluğunu erkeğe yüklemiştir (Nisa 34). Bununla beraber, çalışmalarını ve özel mülk edinmelerini de serbest bırakmıştır (Nisa 32).

Nisa suresi 32: Allah`ın, bir kısmınıza bir kısmınızdan farklı olarak lütfettiği şeyleri isteyip durmayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay var; kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay var. Allah`tan, O`nun lütfunu isteyin! Allah, her şeyi iyice bilmektedir.

Yani kadın da erkek gibi kazandığından evine harcar ama kendine özel olarak ta para ayırması bu ayet ile hüküm altına alınmıştır. Böylece kocalar kadının parasının hepsini alamaz. Ayette miktar belirtilmemesi ise evin durumuna göre kadının razı olduğu kadar bu miktarı belirlemesi açısından önemlidir.

Yazarın önerisi:  171# İslam'da cariyelik var mı?

Yine bir kadının zina ettiğini görse bile dört tane şahit getirmeden bunu dillendirene 80 sopa cezası verir (Nur 4). Eğer erkek çok eminse 4 defa Allah’ın laneti üzerine yemin edebilir, fakat kadında aynı yeminle zina yapmadığını söylerse kadına inanılır. Bu sayede kadınlara iftira atmanın önünü kestiği gibi, kadınların toplumda lekelenmesini zorlaştırır.

Görüldüğü gibi kadın üzerine daha az sorumluluk yüklenerek, iftiralardan koruma altına alınarak, erkeklere kadınlarla iyi geçinmelerini tavsiye ederek, peygamber hayatlarındaki kadınların değerinden örnekler verilerek Kuran’da kadın koruma altına alınmıştır.

Ayrıca kadının dövülmesi ile ilgili şuraya ve kadınlara cennet vaad edilmiyor kara propagandasına verdiğimiz cevap için şuraya tıklayın.