163# Allah peygamberine gaybı bildirmez mi?

Peygamber

Peygamberin ahirzaman alametlerinden bahsetmesi konusunu bazı insanlar yalanlıyor ve gaybı Allah2tan başka kimse bilemez diyorlar. “Allah’tan başka kimse gaybı bilemez” kelamı zihinlere kazındığı kadar, “ancak dilediği Resullere de gaybını bildirir” ayetinden haberdar olunsaydı keşke.

Cin 26: “O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez, Ancak seçtiği resuller başka (Onlara bildirir).”

Ali İmran 179: “Allah, pisi temizden ayırıncaya kadar mü’minleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Allah, size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer (gaybı ona bildirir). O halde, Allah’a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir mükâfat vardır.”

Fakat buna da kılıf hazırlayanlar var. Diyorlar ki Rasullere bildirdiği gayb sadece geçmiş haberlerdir. Peki aynı ayetin içinde peşpeşe gelen ifadeler de Allah’ın gaybı bilmesi sözünden geleceği bilmesini anlamak, fakat dilediği peygambere de bildirir sözünden sadece geçmişi bildirdiğini anlamak bu insanların ne yaman bir tutarsızlığıdır. Aynı ayette farklı gayb’dan mı söz ediliyor? Gayb geçmişi ve geleceği kapsayan, bilinemez olan bütün bilgiler değil midir?

İstenilen kişilere gayb açıklandığına dair Kurandan örnekler:

Kasas suresi 7. ayette Musa’nın annesine “Biz onu sana döndüreceğiz” derken gaybı (geleceği) vahyetmiyor mu?

Yazarın önerisi:  53# Allah Neden Peygamber Göndermiştir?

Ali İmran 45’te Meryem’e mucize bir çocuk sahibi olacağı vahyedilirken gelecekten haber verilmiyor mu?

Demek ki Allah dilediği dilediği Rasullerine gaybı bildirebilir hatta bazen Rasul olmayan insanlara dahi bildirebildiği bu ayetlerden anlaşılıyor. Devam edelim;

Rum suresi 2-4’te yakında (üç ile dokuz sene arasındaya karşılık gelir) Perslerin Rumlara yenileceğini Rasulü vasıtasıyla bütün insanlara öğretirken gaybı açıklamıyor mu?

Fetih suresi 27. Ayette “müminlerin Mescid-i Haram’a girecekleri vahyedilerek gaybden haber verilmiyor mu? Daha bu örnekleri uzatabilirsiniz.

Hud suresi 36. ve 37. ayetlerde ise Allah Hz. Nuha gaybi bir haberi bildiriyor ve diyor ki «artık kavminden sana kimse iman etmeyecek». Bu gaybi bir haber olup Allah’tan başkası tarafından bilinmesi mümkün değil, fakat Allah, Hz. Nuh’a bildirmiş.

Bu açık ayetlere karşın Enam 50 ayeti yine sizin kafanızı karıştırıyor olabilir.

Enam 50: “De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam”

Oysa kafa karıştıracak bir durum yok. Peygamberi insan üstü ve istediği zaman kendi başına gaybı bilen, istediği zaman istediği mucizeyi göstermeye gücü yeten biri olarak sanmamanız için gaybın anahtarlarının onun yanında olmadığını, kendi başına gayba malik olmadığını ve melekler gibi istediği zaman harikalar gösterecek biri olmadığını anlatıyor. Bu ikisi arasındaki farkı anlamak lazım. Kendiliğinden gaybı bilen insan üstü bir varlık değil ancak Allah bildirirse bilebilir.

Yazarın önerisi:  21# Hacerül Esved put mudur?

Bunun yanında Hz. Muhammed’e gaybi bilgi verildiği yine Tarim 1-3 ayetlerinde de geçer.

﴾1﴿ Ey peygamber! Allah’ın sana helâl kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.
﴾2﴿ Allah size (belli durumlarda) yeminlerinizi çözmeyi meşrû kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır; O bilendir, hikmet sahibidir.
﴾3﴿ Hani peygamber, eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, “Bunu sana kim haber verdi?” diye sordu. “Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi” diye cevap verdi.

Görüleceği gibi Hz. Muhammed’e göre gayb olan bir bilgi Allah tarafından haber verilmiş ve buna eşleri dahi şaşırmıştır.

Sonuç; Hz. Muhammed ahirzaman olaylarını ashabına anlatmış (Allah’ın bildirmesiyle) dedim diye beni müşrik olmakla suçlayanlara da hakkımı helal ediyorum. Bu açık ayetleri inkar ettiniz de demedim ben onlara. Artık kimse kimseyi şirk ile küfür ile suçlamasın. Şeytan artık sağdan yaklaşarak müslümanları böyle kandırıp akılları dengesizleştirmiş, Peygamberi bile sevmekten korkar hale getirmiş.