105# Kuran sureleri neden iniş sırasına göre dizilmedi?

Genel

Bazı ateist siteler, Kuran surelerinin iniş sırasına göre kitaba konulmadığı için, bunu kitaba insan müdahalesinin kanıtı olarak gösteriyorlar. Oysaki şöyle basit bir akıl yürütmeyle bu sıralanışın insanlar tarafından yapılamayacağını çıkarabilirlerdi.

Evet, ilk inen ayetler Alak suresine ait buna rağmen Kuran ilk Fatiha ile başlar. Fakat hangi surenin ilk inmiş olduğunu bu Kuran’ı toplayan sahabeler bilmiyorlar mıydı? Bize gelen Kuran’ın iniş sırası rivayetleri Onlardan gelmiştir. Kuran’ı korumada da Onlar o kadar hassastı ve kılı kırk yarıyorlardı ki bir harfine helal gelmesin diye hepsi de canlarını feda edecek derecede Kuran’ın muhafızıydı.

Öyleyse iniş sırası dizilimini bize onlar bildirdikleri halde neden farklı bir dizilim yaptılar. Bunun tek bir cevabı olabilir. O da Hz. Muhammed’in böyle istemiş olmasıdır. Hz. Muhammed ise hevasından konuşmaz. Allah ne dilemişse onu der.

Şu anda Dünyada’ki en eski Kuran olduğu bilinen ve karbon testlerinde Hz. Muhammed dönemine veya en geç olarak Hz. Ömer dönemine tarihlenen ve İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde bulunan Kuran’ın sure dizilimi ile elimizdeki Kuran’ın sure dizilimi ve içindeki ayetler tamamen birbirinin aynıdır.

Kuran’ın sure sıralarının Allah’ın istediği şekilde oluşunun kanıtı, sure numaralarına denk gelen ve o zamanki insanların bilmesi mümkün olmayan mucizelerdir. Örneğin;

Yazarın önerisi:  246# Kuran soru sormayı yasaklar mı?

Kuran’da Nahl suresi 16. Suredir. Nahl arı demektir ve sure içinde bal arısından bahsetmektedir. Bal arılarının kromozom sayıları da 16 adettir. Erkekte 16 tek kromozom, dişilerde ise 16 çift kromozom. Kromozom sayılarının erkekte ve dişi de farklı sayılarda olması ise arılara özgü bir olaydır. Ayrıca Nahl suresi 128 ayettir, yani 16’nın tam 8 katı. Kraliçe arı da yumurtadadan çıkıp gelişkin bir arı halinde peteği terk etmesi tam 16 gün sürer. Görüldüğü gibi bu sure sırası ancak ince ayarlamayla olabilecek iştir. Tesadüfen olması imkansıza yakın bir mucizedir. Devam edelim;

Yasin 36: “Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan yücedir.”

  1. surenin 36. ayetinde çift halinde yaratılıştan bahsediliyor (36:36). Şimdi bakalım 36. sure kaç ayet? 83 ayet. Peki 83. Sure kaç ayet, cevap 36 ayet. Belli ki bu iki sure birbirinin çifti.

Birkaç örnek daha verelim. Hud suresi 11. suredir. Bu surede peşpeşe 11 ayet Hud peygamberi anlatır (Ayet 50 dahil 60’a kadar).

Kehf suresi 18. Suredir ve içinde 18 ayette Ashab’ı kehften bahseder (9. Ayetten 26’ya kadar).

Meryem suresi 19. Suredir ve 19 ayet Meryem’i anlatır (16’dan 34’e kadar).

Beşinci sure Maide suresidir. Sofra demektir. Hz. İsa’nın sofra indirme mucizesini toplam 5 ayette anlatır (111’den 115’e kadar). Bütün bunların istatistiki olarak tesadüf olması imkansız ve sure sıralarının Allah tarafından gönderildiğini gösterir. Devam edelim;

Yazarın önerisi:  215# MODERNİST VE GELENEKÇİ AYRIMCILIĞI

Dünya’nın merkezinde katı demirden oluşan iç çekirdek ve onun etrafında sıvı demir okyanusundan oluşan bir dış çekirdek vardır. Yani Dünya’nın merkezi demirdir.

Şimdi Kuran’a bakalım. Kuran 114 suredir ve Hadid yani Demir suresi  57. Sıradadır (114/2=57). Yani Kuran’ın tam merkezi Hadid (Demir) suresi için ayrılmıştır. Üstelik “El-Hadid” kelimesinin ebced değeri de 57’dir. Ayrıca 7 tane demir izotopu vardır bunlardan birinin 57 numaralı olması ve bu izotopun vücudumuz için en kararlı izotop olması tesadüfmü? Bu yüzden anemi tedavisinde 57 numaralı izotop kullanılır. https://www.americanelements.com/iron-57-metal-isotope-14762-69-7

Bunlar sadece birkaç örnekti. Kuran’a ne şeytanların ne tesadüflerin ne de başka bozguncuların ellerinin yetişemeyeceğini gösteren sadece birkaç örnektir. Yoksa Kuran bitmez bir mucizeler deryası’dır.

 

 

blank