31# Kuran’da matematik hatası var mı? Miras ayetleri ve nispi paylaşım oranları

Kuran'da matematik hatası Bilim Kuran'la Çelişmez

Kuran’da miras ayetlerinde (Nisa 11-12) matematik hatası olduğu iddia ediliyor. Şöyle ki; ölenin çocuğu, eşi, babası gibi kişiler için ayrı bir miras katsayısı belirlenmiştir. Fakat bu ayetlerde bir denklem hatası olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre miras bölüşümünde her zaman verilen oranların toplamının 1 olması gerekir. Ama bazen 1’i geçiyor. Örneğin; ölen bir adamın kız evlatlara malın 2/3’ünü verirsiniz, anne ve babanın her birine 1/6, karısına 1/8 verdiniz mi toplam 1,125 olur. Yani mal yüzde 125 çıkar. Hâlbuki yüzde yüz çıkmalıydı derler.

Cevap: Kuran’da miras ayetlerinde bir hata yok fakat insanların matematik yöntemi hatası var. Şöyle anlatayım, oradaki rakamları düz denklem tarzında algılarsanız oran sonucunun bir (1) rakamından daha az çıktığı da bir sürü denklem yazabilirsiniz. Mesela yukarıdaki örneğe göre mirasçılar sadece bir kız çocuğu olsa idi mirasın 2/3’ü paylaştırılmış olurdu, yani 0,66 sayısı ortaya çıkar ki bu da 1 rakamından azdır, eşit değildir. Yukarıdaki iddia sahibi diyor ki Tanrı örnekteki kombinasyonları hesaplayamamış (!).

Mirasta bir kişi varsa ne olacak?

İyi tamam da sadece bir kişinin örneğin bir kızın kaldığı durumu da mı hesaplayamamış, çünkü o durumda ise bir (1) rakamından daha düşük çıkar. Oysa az sayıda mirasçının kalması çok yaygındır ve herkesin aklına gelir.

Yazarın önerisi:  9# Aralarında perde olan ve birbirine karışmayan iki deniz ayeti mucize değil midir?

Veya mirasçı sadece baba ise mirasın 1/6’sı paylaştırılmış olur, bu da bir rakamından azdır. Veya kız çocukları ve babası kalsa bu durumda oran düz denkleme göre 5/6 çıkar, bu seferde bir rakamından küçük çıktı. Bu örnekleri oldukça uzatabilirsiniz. Hâlbuki ölen birinin sadece bir kızı kalabileceğini veya anne babasının kalabileceğini herkes bilir. O halde demek ki burada 1’e eşitlenecek bir denklem verilmemiştir. Kuran’da matematik hatası var yanılgısının temeli buradan kaynaklanıyor.

Peki miras ayetlerindeki mesele nedir?

Mesele; bu oranların mirasçıların birbirine karşı nispi oranları olmasıdır. Mesela erkek çocuk kız çocuğunun iki katı alacak denildiği zaman kız için 0,5 pay miras, erkek için 1 pay miras diye hesap ederseniz yine denklemde sonuç 1.5 çıkar, yine yanılırsınız. Bu iki oran her iki çocuğun birbirlerine karşı nispi oranlarıdır. Bu nispi oranları bir rakamına tamamlarsınız ve erkek çocuk 0,66 alır, kız çocuk ise 0,33 alır.

Aynı şekilde yukarıda saydığımız miras durumlarında oranlar 1’den fazla çıkıyorsa herkesten eşit oranda azaltılarak mal miktarına çekilir. Yine oranlar bir rakamından az çıkıyorsa herkesin oranları eşit oranda artırılarak malın tamamı bölüştürülür. Örneğin bir kız çocuğu kalmışsa ve bu kız çocuğuna 2/3 denmişse başka kişi olmadığı için malın tamamını alır. Eğer bir kız çocuğu ve bir dede varsa sonuç 5/6 çıkacağı için her iki kişinin payı 6/5 oranında artırılır, böylece malın hepsi bölüştürülür. İlk sorudaki örnekte ise her kişinin nispi oranı 5/4 oranında azaltıldığı zaman birbirlerine karşı oranları korunmuş olur ve malın tamamı eksiksiz bölüşülür.

Yazarın önerisi:  18# Harut ve Marut sihir yapar mıydı? Çağımızın sihirbazları kimlerdir?

Yani ayetteki oranlar denklemi bir (1) rakamına tamamlamak için verilmemiş, mirasçıların aldıkları payın birbirine göre nispi oranları olsun diye verilmiştir. Hz. peygamber çok fazla miras paylaştırmadığından dolayı her türlü miras kombinasyonları onun zamanında görülmemiş ama ilk devirde Hz. Ömer başkanlığındaki sahabeler mirasta kimin ne alacağını sistematik bir şekilde açıklamışlar ve bu ayetlerin azaltma (avliye) ve artırmaya (reddiye) dayalı nispi oranları ifade ettiğini belirtmişlerdir. Oranları 1’e çekecek şekilde bu artırmanın ismi Reddiye azaltmanın ismi ise Avliye’dir. Bu matematik yöntemlerini bilmezseniz veya sadece azaltmayı (avliyeyi) görüp artırmanın (reddiye) da doğal bir sonuç olduğunu görmezseniz Kuran’da matematik hatası var zannedebilirsiniz.

Kitaplar dolusu olasılıklar

Eğer ateistlerin iddia ettiği gibi miras paylaşımında bütün kombinasyonların 1 rakamına eşit olacak şekilde bir denklem yazmak isterseniz, matematik kanunları çerçevesinde bu imkânsızdır. Çünkü mirasta yüzlerce kombinasyon var ve her kombinasyonun oran olarak değil de denklem olarak 1’e eşit olmasını isterseniz yüzlerce farklı formül yazmanız gerekir. Fakat Kuran, denklemlerin değil de oranların 1 rakamına eşit olacak şekilde bir yol göstermiş. Bu şekilde yüzlerce sayfa ile anlatılabilecek denklemleri, çok basit şekilde bir ayetteki birkaç cümle ile halletmiştir.

Aslında Kuran’ın bu yöntemine Matematik hatası demek büyük hatadır ve Kuran’a Matematik ödülü verilmesi gerekirken, anlamaktan uzak kişiler bu gerçekleri görmemekte veya anlamak istememektedirler. Kısaca Kuran’da matematik hatası yoktur, bazen artarak (reddiye) bazen azalarak (avliye) oranların nispi dengesinin korunması vardır.

Yazarın önerisi:  107# Tarihselcilik, Tarih ve Kuran'ın bildirdikleri

İsra 82: “Biz Kur’ân’ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.”

Kuran’la kalın…  Sevgiler…

 1. Avatar
  Anonim

  Cok ilginc bir suredir miras ayetlerinin cozumu icin ugrasiyordum. Yuzyillardir anlasilamamis Nisa suresi ayetlerini ben de ilk okudugumda sizin gibi yorumlamistim. Nisa 11 Esin olmadigi durum. Nisa 12 esin oldugu durum ve Nisa 176 cocuksuz,annebabasiz, essiz durumu acikliyor. Fakat hala cozemedigim bir kac ayrinti kaldi.. Nisa 11 de , neden cocugu yok ise sadece annenin payi verilmis, baba da hayattaysa babanin payi ne olacak? Ayrica yine Nisa 11 e gore neden kardeslerin alacagi oran belirlenmemis? Kardeslerin payi Nisa 12 nin sonundaki gibi mi dagitilacak yoksa Nisa 176 daki gibi mi? yanitlarsaniz sevinirim

  Cevapla
 2. Avatar
  cem

  Cok ilginc bir suredir miras ayetlerinin cozumu icin ugrasiyordum. Yuzyillardir anlasilamamis Nisa suresi ayetlerini ben de ilk okudugumda sizin gibi yorumlamistim. Nisa 11 Esin olmadigi durum. Nisa 12 esin oldugu durum ve Nisa 176 cocuksuz,annebabasiz, essiz durumu acikliyor. Fakat hala cozemedigim bir kac ayrinti kaldi.. Nisa 11 de , neden cocugu yok ise sadece annenin payi verilmis, baba da hayattaysa babanin payi ne olacak? Ayrica yine Nisa 11 e gore neden kardeslerin alacagi oran belirlenmemis? Kardeslerin payi Nisa 12 nin sonundaki gibi mi dagitilacak yoksa Nisa 176 daki gibi mi? yanitlarsaniz sevinirim

  Cevapla
 3. Avatar
  Barış

  Allah Razı Olsun.. Bu Kadar Net Cevap Verene Rastlamamıştım

  Cevapla
 4. Avatar
  eski müslüman

  Güzel de biz bu hareketleri agenda gördük daha önce

  Cevapla
 5. Avatar
  Dersverenuyaran

  Ölenin 3 kız çocuğu,1 erkek çocuğu,annesi,babası,iki karısı var.3 katlı apartmanı,bir mercedes araba,büyükce bir tarla,bir bahçesi var.hadi bunları bölüştür ayetlere göre.yanlız hiç bir şeye dokunmadan,mülkleri ,arabayı,tarlayı,evi,bahçeyi satmadan bunu yap…yapabilirmisin ? Yapamazsın ..işte sana evrensel Kur’an.
  Tamam vazgeçtim satarak yap.ölenin malının hepsini sat.elde.edeceğin toplam parayı,altını her neyse ayetlere göre bölüştür.
  Ayetlerde nerde yazıyor,taksimin kadından bağımsız yapılacağı ? Mirası paylaştırmadan önce Niye yetimlere,diğer akrabalara öncelik tanıdın,hangi ayete göre. ?
  Apaçık Kur’an öyle açıkki işin içinden çıkamamışlar dindarlar,her kafadan bir ses geliyor.yok avliyeydi,yok şuydu yok buydu.şimdide bu..apaçık ha..

  Cevapla
 6. Avatar
  Coşkun

  Mirasçılar açısından durum böyle yalnız yazınız da değinmediğiniz bazı kısımlar var. Kur’ana göre mirasçıların ölenin bıraktığı malı, Allah’ın belirlediği oranlarda paylaşabilmesi için ilk önce, ölenin bıraktığı maldan, ölenin vasiyetinin yerine getirilmesi ve borçlarının ödenmesi gerekir.(Nisâ Suresi 12. Ayet)Vasiyeti yerine getirilip, borçları ödendikten sonra kalan mal, mirasçıların arasında Allah’ın belirlediği oranlar da pay edilir. Ölenin borçları, bıraktığı malın 3/1’inden fazlaysa bu durumda mirasçılar kendilerine kalan paydan ölenin borçlarını ödeyebilirler diyerek bu konuya bir açıklama getirilmiştir Peygamber tarafından. Bu açıklama da bize Ölenin bıraktığı malın 3/1’inin vasiyeti ve borçları için ayrılmasının gerekli bir emir olduğunu göstermektedir. Mirasçılar kalan 3/2’iyi aralarında Allah’ın belirlediği oranlarda paylaşacaktır. Ayrıyeten mal paylaşımı sırasında orada mirasçı olmayan yakınlar, yetimler, yoksullar da bulunuyorsa onlara da mirastan bir şeyler verilmesi emredilmiştir. (Nisâ Suresi 8. Ayet) Miras ayetlerinin kafa karıştırıcı olmasının sebebi olarak bu iki konunun hesaba katılmaksızın yorumlanması olduğunu düşünmekteyim.

  Cevapla
  1. Avatar
   kurangunlukleri Yönetici

   Borçları ödenip, hazır bulunanlara da bir kısım pay ayrıldıktan sonra kalan mal yukarda verilen mirasçılara belirtilen katsayılar oranında paylaşılır. Yazıyı detayda boğmak istemediğimden bu ayrıntıları yazmadım. Yazıda amaçladığım konu, katsayılar açısından herhangi bir sorunun olmayacağıdır. Fıkhi kısmı ve ayrıntıları için kitaplara bakılabilir. Teşekkürler.

   Cevapla
 7. Avatar
  Dersverenuyaran a cevap

  Kardeşim senin bu dediğin aynı şuna benzer: Bacağı yok namaz kılamaz al sana evrensel kuran böyle saçma bir yargı sence mantıklı mı ? Kuran yol gösterir elbette istisnalar olacaktır ama bu genelin hükmünü değiştirmez senin bu örneğin bacağı olmayan kişiyle aynıdır burada irrasyonel düşünüp Kuran a atıfta bulunman yanlış.

  Cevapla