230# Rum suresinin ebcedi neye işaret ediyor?

Kuran Mucizeleri
Bir önceki yazımda Rum suresinin başında Rumlar'ın 9 sene içinde galip geleceğinin haber verildiğini yazmıştım. Rum-2 ayetindeki "Rumlar yenildi" ayetinin ebcedine baktığımda ise 1909 sayısını verdiğini gördüm.

Bir önceki yazımda Rum suresinin başında Rumlar’ın 9 sene içinde galip geleceğinin haber verildiğini yazmıştım.

Rum-2 ayetindeki “Rumlar yenildi” ayetinin ebcedine baktığımda ise 1909 sayısını verdiğini gördüm.

rum suresi

Bildiğimiz gibi Rum topraklarının ve Rum başkentinin sahibi Bizans’tan sonra artık Türk’lerdi ve 1909 yılında Sultan Abdulhamid tahttan darbeyle indirilmişti. Böylece onu indirmek isteyen Yahudi ve İngilizler Türkler karşısında en büyük zaferlerini kazanmışlardı. Bu tarihten sonra da Türk topraklarını yutmaları kolay oldu. Türkler için çok zorlu bir kurtuluş savaşı süreci başladı ve topraklarını birer birer kaybettiler Balkanlar (1912-13) ve Kafkasya’dan (1914-15) çok toprak kaybedildi ve tüm Anadolu işgal altına girip itilaf devletleri tarafından paylaşılmıştı. 7 sene sonra 1916 yılında ise İngiliz’leri Çanakkale’de beklenmedik bir şekilde mağlup ederek herşeyi tersine çevirdik ve sonradan Ermeni-Gürcü birliklerini Doğu Anadolu’dan, Fransız birliklerini güneyden temizleyecek operasyonlar yaparak Anadolu’yu kurtardık. Böylece Türkler artık rahat bir nefes aldı. Türkler’in talihini döndüren zafer Çanakkale zaferiydi.

Bir kısım topraklarımızı da kaybettik ama yine de topraklarının tamamen paylaşılması ve müstemleke yapılması düşünülen Türkler bu planları bozmuş ve bağımsızlığımızı kazandıracak ilk zaferleri kazanmıştı. Rum topraklarının varisi olan Türkler rahat bir nefes aldı.

Ayetin ebced değerinin gösterdiği 1909 yılında tahttan indirilen Abdulhamid, kendi adına hırslara sahip olmayan bir kişiliğe sahipti. Hanedanından gelen tüm şahsi servetini devleti için harcamış tüketmişti. Fedakarlığı o kadar ileri boyutlarda idi ki darbe için gelen orduya kan dökülmemesi için halkını bulaştırmamış, kendini milletin selameti için feda etmişti. Bu büyük çınarı İngilizler ve Yahudiler hiç istemiyordu, çünkü Ortadoğu topraklarında Yahudi devleti kurulmasına izin vermiyor, İngilizlere ise ciddi bir muhalefet ediyordu. Sonuçta bu güçler, Abdulhamid’i içerden devirince Rum topraklarının varisi olan Türk’lerin de yenilgi süreci başlamış oldu ve 7 sene süren ve ardı ardına gelen yenilgilerden sonra 1916’da Türkler mihenk taşı olan zaferlerini elde ettiler.

Yazarın önerisi:  26# Şeytanların gökleri dinlemesi ve alev toplarıyla kovalanması ne demektir?

Ebced’i 1909 tarihini gösteren Rum ayeti de 9 sene içinde Rumların tekrar galip geleceğini söylüyordu, böylece anlaşılıyor ki ilk anlamı itibarı ile Bizans’ın 9 sene içinde beklenmedik galibiyetini haber veren bu ayetler ikinci anlamı ile Rum payitahtının varisi olan Türkler’in 1909 darbesi ile başsız bırakma yenilgisinin tattırılmasının ardından bu şer devletlere tamamen teslim olmayacaklarını ve 9 sene içinde bu hasta adamın mütekebbir devletleri bozguna uğratacağını da haber veriyordu.

En doğrusunu Allah bilir…

…Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. (Bakara32:)

blank