187# Allah’a yardım etmek ne demektir?

Çelişki yok

Muhammed 7: “Ey inananlar! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit kılar.”

Soru: İhlas suresinde Allah Samed’dir denilmekte, yani Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, öyleyse Muhammed- ayeti ile İhlas suresi arasında çelişki mi vardır?

Cevap: Allah’ın Samed olması demek ise bizim gibi şahsi ihtiyaçları olmadığı ve dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılamak için kimseye muhtaç olmadığı anlamına gelir. Yukarıdaki ayetteki “Allah’a yardım etmek” ise Allah’ın dinine yardımcı olmak demektir fakat O’nun şahsi ihtiyaçlarını karşılamak demek değildir. Allah dinin insanlar arasında yayılmasını kendi ihtiyacından dolayı değil insanlığın ihtiyacından dolayı istemektedir. Kısaca, Allah’ın kendi Zatı için hiçbir şeye muhtaç olmaması ile yeryüzünde Allah’ın dinine yardım etmeğe çağırması arasında herhangi bir çelişki yoktur. Şu ayetlerde bu gerçeği insanlara öğretir:

Zariyat 56-58: “Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum ve onların beni doyurup beslemelerini de istemiyorum. Hiç şüphesiz, rızık veren O’dur, metin kuvvet sahibi olan Allah’tır.”

Yukarıdaki ayete göre de Allah’ın insanlardan birçok beklentileri var ama bunlar ihtiyaç değildir ve Yaratıcımızın Samed olmasına aykırı da değildir.

Sorulabilir ki Allah neden dinin insanlar tarafından yayılmasını istiyor? Cevap: Allah bu evrende her şeyi bir sebep kullanarak yapar. Örnek olarak, “Allah neden meyveyi oluşturmak için ağaçları kullanıyor” demek mantıklı olmadığı gibi “Allah, dininin yayılması için neden insanları kullanıyor” demek de aynı şekilde mantıklı değildir. Bu Dünya Allah’ın her şeyi mucizelerle yarattığı kudret diyarı değildir, aksine her şeyi sebeplere riayet ederek yarattığı hikmet diyarıdır.

Yazarın önerisi:  136# Kuran'da konuşan kim?