165# Diktatör Psikolojisi

Genel

Kuran diktatör psikolojisini Firavun örneği üzerinden fevkalade anlatır insanlara. Örneğin;

 1. Diktatörler bir topluluğa öfkelenirse katliam yapar, fakat kendini haklı da göstermeyi bilirler.

Bakara 49: “Sizi Firavun ailesinden de kurtardık, (onlar) size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.”

 1. Diktatörleri pohpohlayıp yoldan çıkaranlar genelde danışmanlarıdır.

Araf109-110: “Firavun’un kavminden ileri gelenler, “Muhakkak bu çok bilgili bir sihirbazdır.” dediler. O, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. (Firavun): “O halde siz ne öneriyorsunuz?” dedi.

Araf 127: “Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki: “Seni ve ilâhlarını terketsinler de yeryüzünde fesat çıkarsınlar diye mi Musa’yı ve kavmini serbest bırakacaksın?”

 1. Diktatörler yandaşlarını ödüllendirmeyi iyi bilirler.

Araf 113-114: “O sihirbazlar Firavun’a geldiler: “Galip gelirsek bize muhakkak mükâfat var değil mi?” dediler. “Evet” dedi (Firavun), “Üstelik o zaman benim yakınlarımdan olacaksınız.”

 1. Diktatörlerin yandaşları ona sırt dönerse onlara yapmadığını bırakmaz.

Araf 123-124: “Firavun: “Ben size izin vermeden iman ettiniz ha!” dedi. “Şüphesiz bu bir hiledir, siz bunu şehirde kurmuşsunuz, yerli halkı oradan çıkarmak istiyorsunuz, sonra anlayacaksınız! Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, sonra da bilin ki, sizi astıracağım. ”

 1. Diktatörler iyilikleri üstlerine alırlar kötülükleri hiç üstlenmezler.
Yazarın önerisi:  13# Pozitif bilimler insanı üstünmü yapar?

Araf 131: “ Fakat (Firavun ve yandaşları) kendilerine iyilik geldiği zaman, işte bu bizim hakkımızdır, dediler, başlarına bir kötülük gelince de, işte bu Musa ile yanındakilerin uğursuzluğu yüzünden, dediler.”

 1. İnatçıdırlar, dediğim dediktirler.

Araf 132: “”Ve sen büyülemek için her ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz,” dediler.”

 1. Dün söylediklerini bugün inkar ederler, güvenilmezdirler.

Zuhruf 50: “Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

 1. Zenginlik içinde yüzerler.

Yunus 88: “Musa dedi: “Ey Rabbimiz! Sen Firavun’a ve adamlarına şu dünya hayatında göz kamaştırıcı zenginlik ve bol bol servet verdin. Ey Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi?”

 1. Son nefese kadar muhaliflerine eziyet etmeyi bırakmazlar, son nefeste af dilerler. Koltuğuna yapışmış Arap liderleri içinde en zengini olan Kaddafi’nin de son nefeste halktan nasıl af dilendiğini hatırlayın.

Yunus 90: “Ve sonra İsrailoğulları’nı denizden aşırdık. Firavun, düşmanca saldırmak için derhal adamlarını ve askerlerini arkalarına düşürdü. Ta ki, suda boğulmaya başlayınca “İnandım, gerçekten de İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka tanrı yoktur. Ben de ona teslim olanlardanım.” dedi.

 1. Halkı onları iktidarda tutar, fakat diktatörler icraatta halkını küçümserler.

Zuhruf 54: “Firavun kavmini küçümsedi. Onlar da O’na itaat ettiler.”

Diktatörlere cesaret veren zaten her türlü yalanına ve hilesine karşı halkın onu bırakmamasıdır.

 1. Muhaliflerini meskenlerinden, işlerinden, yurtlarından çıkarır.
Yazarın önerisi:  215# MODERNİST VE GELENEKÇİ AYRIMCILIĞI

İsra 103: “Derken Firavun, Musa’yı ve İsrailoğullarını Mısır’dan sürmek istedi.”

 1. Yaptıklarını başa kakarlar ve muhalif olanın hain olduğunu iman ederler.

Şuara 18: “”Â, dedi, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının bir çok yıllarını aramızda geçirmedin mi?”

 1. Halkı parçalayarak gruplaştırarak yönetirler.

Kasas 4: “Çünkü Firavun, (Mısır) toprağında gerçekten azmış, halkını parça parça etmişti. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu.”

 1. Çeşitli oyunlarla halkın gözünü büyüleyip korku ortamı oluştururlar.

Araf 116: “Attıkları zaman, büyük bir büyü yaparak insanların gözlerini büyüleyip, onlara korku verdiler.”

Hatırlayın Hitler de Reichstag yangınını sebep göstererek ülkede korkuya dayalı diktatöryel bir yönetim kurmuştu. Halbuki o yangın bile kendi tezgâhı idi, yani halkın gözleri önünde yapılmış bir numaraydı. Olayda komünist Marinus van der Lubbe günah keçisi ilan edilmiştir.

 1. Sarayları ve gösterişli yapıları severler. Saddam’ın Radvaniyye sarayı, Mussolini’nin “Villa Torlonia” sarayı, İdi Amin’in Uganda Devlet sarayı, Kim Jong Un’un “Ryonsong” sarayı bunlardan bazılarıdır.

Şuara 58: “Biz de onları (Firavunu ve adamlarını) bağlı, bahçeli, çeşmeli saraylardan, Zenginlikler ve güzel makamdan (yönetimden) çıkardık.”

Mümin 36: “Firavun dedi ki: “Ey Hâmân! Bana bir kule yap, belki ben o yollara ulaşabilirim.””

Yazarın önerisi:  157# Melek nedir ve Allah meleklere ihtiyaç duyar mı?

Sonuç: Kuran diktatörlerin numaralarını ve psikolojilerini çağlar üstü olarak çok ta güzel insanlığa öğretmiş ve Hitler, Stalin, Saddam, Kaddafi gibi tüm diktatörlere karşı insanlığı uyarmıştır.