68# DABBE-TÜL ARZIN ÇIKIŞI

Genel

Soru: Neml 82 ayetinde belirtilen ve kıyamete yakın çıkacağı söylenen dabbe hakkında bilgi verirmisiniz?

Neml 82: “Tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir dâbbe çıkarırız da, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler.”

Ayette geçen dabbe kelimesi “debelenen” yani hareketli canlı manasındadır. Kuran’da 14 defa tekil halde ve 4 defa çoğul halde geçer. Örneğin:

“Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların (her dâbbenin) rızkı ancak Allah’a aittir.” (Hûd, 11/6)

“Her canlının (dâbbenin) dizgini Allahın elindedir.” (Hud, 11/56)

“Allah her canlıyı (dâbbeyi) sudan yaratmıştır. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi de dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah, şüphesiz her şeye kadirdir.” (Nûr, 24/45)

Sebe suresi 14. Ayetinde ise şöyle buyrulur:

“Eceli gelip de Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimizde asasını kemirmekte olan bir dâbbetü’l-arz (ağaç kurdu) ölümünü onlara fark ettirdi. Süleyman yere düşünce, cinler anladılar ki, eğer kendileri gaybı bilselerdi, o meşakkatli işe devam edip durmazlardı.” (Sebe, 34/14).

Burada Hz. Süleyman’ın asası içinde bulunan bir ağaç kurdunun asayı yediğinden bahsederken bu canlıya dabbe denmiştir. Eğer bu ayeti bir ipucu olarak değerlendirirsek insanlar için ortaya çıkacak olan dabbe’de insanların vücuduna yerleşip vücutlarını zayıf düşürecek ve sonunda ölümüne neden olacak bir mikrop olabilir. Bu mikrobun eski zamanlarda insanlara musallat olmaması ve çok sonraları yani inançsızlık artmaya başladığı zaman musallat olması onun özelliğidir.

Yazarın önerisi:  256# Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül yapmış (!)

Bu tanımlara uyan bir mikrobu geçtiğimiz yıllarda tanıdık. Tahmin ettiğiniz gibi AIDS hastalığı ve HIV virüsü. Bu hastalık ilk olarak 1980 yılında Amerika’da eşcinseller arasında rapor edildi. [1] Daha sonra aynı şırıngayı kullanan uyuşturucu bağımlılarında görüldü. [1] Hastalık muhtemelen maymunlarla ilişkiye giren Afrikalı göçmenlerden gelmişti. Çünkü HIV virüsünün değişik tipleri bu maymunlarda bulunuyordu. Virüs, vücudun her yerinde bulunan lenf ağına yerleşir, böylece bağışıklık sisteminin çökmesine neden olur.[2]

Hastalık, daha önceki LGBT paylaşımımda belirttiğim gibi, eşcinseller arasındaki yayılma hızı bazı ülkelerde 15 kat daha fazladır.[3] Yine eşcinsel olmasa da rastgele çok eşlilik yani zina, AIDS hastalığının artmasına neden olmaktadır. Toplumda inançsızlık ve bunun sonucunda uygunsuz çok eşlilik arttıkça da AIDS hastalığı oranının artması kaçınılmaz görünüyor.

Bu hastalığın Allah’ın yasak ettiği çarpık ilişkilerin artması sonucunda yayılması ve çarpık ilişkilere bulaşmayan insanların bu hastalıktan daha çok korunuyor olması düşündürücüdür. Ayette belirtildiği gibi insanların Allah’a inançlarının zayıf olduğunu böylece çok günahkâr işlere giriştiğini gösteren bir hastalık olarak karşımıza çıkmıştır. Dabbenin insanlarla konuşması meselesine gelirsek evet AIDS hastalığı da kendi diliyle bize insanlığın bozulduğunu, Allah’tan uzaklaştığını söylemiyor mu? Bunu zaten insanların kelimeleriyle konuşacak diye anlayamayız, çünkü insanlar değişik diller konuşacak, öyleyse dabbe hangi dili konuşuyor? Ayetten anlamamız gereken konuşma ise dabbenin kendi diliyle konuşmasıdır. Yani bizlere nasıl günahkâr insanlar olduğumuzu düşündürecek.

Yazarın önerisi:  5# Yaşamın Sırrı

Başka bir tahminimde yanlış yorumlanıp büyük kitlelerde dinsizliğe yol açan evrim teorisinin, ileride yer altından çıkarılacak ve çok yankı uyandıracak bir dabbenin fosili ile tekrar sorgulanmaya açılması ve evrim teorisinin bugünkü bilinen şekliyle olmadığını, çok daha muazzam bir gerçek barındırdığının anlaşılması ile bu ayetin tezahür edeceğidir. Bu sayede insanlar Darwinci evrim teorisi yüzünden boş yere dinsizliğe sürüklendiklerini anlayacaklar.

Bazı kişiler bu olayın kıyametten sonra olacağını çünkü ayette “Tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman” diye yazdığını belirtirler. Ama bu tehdit edildiklerinden maksadın kıyamet olduğunu tam bilemeyiz. Farklı manalara da geliyor olabilir. Çünkü birçok ayette kıyamet sözcüğü kullanılmışken (örneğin Bakara 85, 113) burada kıyamet sözcüğünü kullanmıyor.

Sonuç olarak bu konuda şu anda tam bir kesinlik yoktur. Yine de Dünya hayatında iken bir hayvanın çıkıp açık açık siz Allah’a inanmıyorsunuz demesi de imtihan sırrına aykırı görünüyor. Bu yüzden bizim dilimizi kullanarak açık açık konuşması çok uygun görünmüyor. Ama en doğrusunu Allah bilir.

İnstagram: https://www.instagram.com/bilimveyaratilisagaci/

Facebook: https://www.facebook.com/bilimveyaratilisagaci/

 

KAYNAKLAR

  1. https://www.britannica.com/science/AIDS.
  2. Granich, R., et al., Trends in AIDS deaths, new infections and ART coverage in the top 30 countries with the highest AIDS mortality burden; 1990–2013. PloS one, 2015. 10(7): p. e0131353.
  3. Beyrer, C., et al., Global epidemiology of HIV infection in men who have sex with men. The Lancet, 2012. 380(9839): p. 367-377.
Yazarın önerisi:  14# Allah, neden insanların iman etmesini istiyor?

van_golu_canavari_h20097.jpg

blank