83# Hz. Muhammed Ay’ı yardımı?

Bilim Kuran'la Çelişmez

Bugün çok önemli bir Kuran mucizesini göstereceğim ve aynı zamanda Hz. Muhammedin görülmemiş mucizesine tanık olacaksınız.

Kamer 1-2: Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir” derler.

Bildiğiniz gibi ay’ın yarıldığı hem Kuran’da geçmekte, hem de tarihi kayıtlarda Peygamberimizin bir mucize olarak Mekke müşriklerinin istemesi üzerine Ay’ı yardığı ifade edilmektedir.

Ay’ın yarılması eski zaman müşrikleri gibi yeni zaman ateistleri tarafından inanılmaz bulunmuş ve her zamanki alay etme faaliyetlerini bun konuda da sergilemişlerdir. Oysa her zaman söylüyorum, alay ettikleri ancak kendi cehaletleri olabilir.

Bu konuda yeterli delilde olmadığı için bir kısım Müslüman yazarlarda bu olayın kıyamete yakın gerçekleşeceğini söylemiştir.

Halbuki bu ayetin peşine «Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir” derler.» (Kamer 2) derken ay’ın yarılmasını bir mucize olarak görüldüğünden ve müşriklerin buna «sihirdir» diye bahane bulduklarından haber veriyor. Öyle ise bu olay vuku bulmuştur. Kıyamet ise eğer evrenin kıyameti ise Hz. Muhammed’den itibaren geçen 1400 senelik bir zaman evrenin ömrüne kıyasla çok düşüktür. Örneğin evrenin şu ana kadarki ömrünü birgün boyutuna indirirseniz, Hz. Muhammed günün sadece son saniyesinde Dünya’ya gelmiştir. Bu yüzden O’nun asr-ı saadetinde de kıyamet yakındı.

Buradaki geçmiş zaman kipinin ise Kuran’ın böyle bir üslubu olduğundan gelecek zamanı gösterdiğini ifade etmişlerdir. Oysa ki burada gelecek zaman diye düşünmemizi gerektirecek bir durum yoktur. Her zaman derim Kuran bir olayı söyledimi işin iç yüzünü hemen anlayamadınız diye farklı tevil etmemelisiniz. Kuran’ın ilk anlamı her zaman için doğrudur.

Yazarın önerisi:  107# Tarihselcilik, Tarih ve Kuran'ın bildirdikleri

Neml 93: «De ki; Hamd Allah’a mahsustur. O ilerde size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız

Gelelim sadede. Aşağıdaki bilimsel haberi, belirttiğim bilimsel haber sitesinde yayınlanmış, o da Dünyanın en iyi bilimsel dergisi olan Science dergisinden almış, Türkçe tercümesini hemen altında bulabilirsiniz.

Türkçe çevirisi ise şöyledir:

AY YARIK, DARBE ALMIŞ

Bilim adamları, ayın ilk günlerinde oldukça darbe aldığına dair kanıtlar bulduğunu söylüyorlar.

Ayın bu yeni görünümü, bu yılın başlarında yörüngeye giren ikiz uzay aracıyla ayrıntılı gravite haritalandırmasından geliyor.

Yüzeyin altında, ayın içi hırpalanmış ve yarılmış. Bu, Dünya dahil diğer kayalık gezegenlerin, tarihlerinin başlarında meteorlardan benzer bombardımanlara maruz kalmış olabileceklerini gösteriyor.

NASA uzay aracı Ebb ve Flow tarafından yapılan ölçümler, ayın kabuğunun bilim adamlarının düşündüğünden çok daha ince olduğunu buldular – sadece yaklaşık 25 mil kalınlıkta.

Bulgular Çarşamba günü San Francisco’daki Amerikan Jeofizik Birliği toplantısının bir toplantısında sunuldu ve Science dergisinde çevrimiçi yayınlandı.”

Sonra ilgili makaleyi Science dergisinden indirdim. Yazıda şöyle diyor:

«Dr. Zuber’in bulgularına göre Ay’ın iç yapısı tamamıyla kırık dökük.  İç yapısında onlarca kilometre uzunluğunda yarıklar olduğuna dair kanıtlar var. Ayın tümünü ÇEMBER GİBİ DOLAŞAN bir kırık var ve ayın magmasını dahil kırarak geçmiş.» Aşağıda ise bu makaleden aldığım ayın kırık dökük yapısını gösteren gravitasyon haritası şu şekilde gösterilmiş.

Yazarın önerisi:  192# Alllah'ın "sefil maymunlar olun" demesi ne anlama gelir?

2018-11-11_135645

Kaynak: Kerr, R. A. (2012). Peering Inside the Moon to Read Its Earliest History. Sciencemag

http://science.sciencemag.org/content/338/6112/1272

Nasa’ya ait bu verilerin detaylı analizleri Nature dergisinin 2 Ekim 2014 sayısındaki ‘Ay Üzerinde Yarılma’ adlı makalesinde verilmiş. Bu makale o sayıya kapak olmuştu.

By7rJfuIYAA-X9q.jpg

Bu makalede ayın yüzeyindeki büyük düzlüklerin bugüne kadar meteor kraterleri olduğu sanıldığını fakat gerçekte ayda yaşanan kırılmadan dolayı lavların çatlakları doldurmasıyla oluştuğunu açıklamışlardır. Ayın içinde ayı boydan boya kesen çembersel bir yarığın olduğunu ve bunu bir çarpışmaya atfetmenin güç olduğunu ifade etmişlerdir. Böyle bir yarığın beklenecek birşey olmadığını vurgulamışlardır.

Aşağıdaki şekil yine bu makaleden alıntılanmış olup Nasa’ya aittir. Bu krater dolgu noktalarının iç tarafıda çembersel olarak yarıktır. Ay buradan koptuktan sonra tekrar birleşmiş ve çatlaklar lavlarla doldurulmuştur. Bu resme göre ay tam ortadan iki eşit parçaya ayrılmamış, ayın bir kısmı kopmuştur.

Figure2_fullmoon.jpg

Figure3_Frigoris.jpg

Kaynak: https://www.nature.com/news/moon-s-largest-plain-is-not-an-impact-crater-1.16041

Aşağıdaki şekilde ise ayın tomografi haritası olan gravite haritası yine aynı makaleden alınmıştır. Bu resimde ise ayın bu ayrılan parçası gösterilmekte olup, iç yapısının ne kadar kırık dökük olduğu gösterilmiştir.

Figure1_globes

Yukarıdaki en sağdaki resimde ayın üzerindeki çembersel kesik yerleri ve bu yerin altında kalan alanların dağılmış yapısı görülebiliyor. Makalenin yazarları bunun bir çarpışmadan kaynaklanamayacağını ve beklenmedik birşey olduğunu yazmışlardır.

Görüldüğü gibi herşey ortada. Ay’ın bölünmüş olması ve Kuran’ın bunu bir peygamber mucizesi olarak adlandırmış olması da Kuran’ın henüz anlaşılan mucizelerinden biridir.

Yazarın önerisi:  87# Tekvir suresi ve Güneşin dürülmesi

Kamer 1-2: Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir” derler.

 

Space.com’daki bir habere göre ayın yüzünde irili ufaklı çatlaklarda oluşmuş fakat bilim adamları bu çatlakların ayın her yerinde olması gerektiğini buna rağmen sadece Dünya’ya bakan yüzde (yani kopan parçanın olduğu yüzde olduğunu) ve bunun şaşırtıcı olduğunu söylüyorlar. Bunu Dünya’nın çekim gücünün ay üzerinde yarıklar oluşturması olarak açıklamaktan başka bir seçenek ellerinde bulunmuyor. Peygamberin mucizesini kabul etmeden veya bilmeden yapılabilecek tek açıklama o olmasına rağmen çok ta tatmin edici bir cevap gibi görünmüyor.

 

Sonuç olarak; Ay’ın Dünyaya bakan yüzünü aydan koparan bir darbe alıp kopmuş olduğu belli. Fakat bilim insanları bu denli kuvvetli bir darbeden sonra bu parçanın nasıl tekrar birleşebileceğine anlam veremiyor. Dünya’nın çekim alanı kopuklar oluşturuyor veya ay küçüldüğü için bu kopukluk ve çatlaklar oluşuyor veya milyonlarca yıl önce bir darbe almış olabilir şeklinde açıklanmaya çalışılıyor. Fakat bilim insanları için olay hâla gizemini koruyor, bunun neden olduğundan emin değiller. Oysa Kuran bunu 1450 sene önce açıklamıştı. Eğer bilimin niyeti gerçeği bulmak ise Kuran’ın sözünü dinlemelidir. Eğer sadece bir şekilde bir açıklama yapmak istiyorlarsa çeşitli teoriler geliştirebilirler fakat hiçbir açıklama 1450 sene önce ayın yarıldığını haber veren Kuran’ın getirdiği açıklamanın mucizeliğini objektif gözlerden saklayamayacaktır.

 
KAYNAKLAR:

blank

 1. Avatar
  Erdal

  Biz hadisleri savunmak zorunda değiliz, savunamayız zaten , neresinden tusan elnde kalıyor peygamber zamanında bir tane bile hadis yok , Ebu Hureyre ne diyor bakın hadislere : Hz. Ömer ölene kadar Muahammed peygamber A.s buyurdu ki diyemezdik’. Allah hepimize Hz.Ömer aklını ve ahlakını versin ki güzel müslümanlar olalım. Ama herkes Hz Muhammed A.S. olma derdinde. Kerameti meşru yapmak için illa peygamberde mucze olmalı. Ayetlre bakın mucize falan yok en büyük mucize Cebrail gelmiş vahiy etmiş zamanı gelmiş Allah Peygamberlere drek hitap etmiş , bundan daha büyük mucize ne olabilir ya. Karanlıkta kedi böcek gören donuna kaçırır , ama Cebraili görmek ne demek kafada canlandıramadığı için basit sanıyor insanlar.
  Ay ikiye yarılınca neler olacağını da bir araştırın bakalım dünya düzeni nasıl değişir . Rivayete bakarsan ay ikiye yarılmış bir parçası dünyaya yaslanmış. Dünyada su basması olurdu. Allah engelledi olmadı demeyin basit değil bu işler o kadar. Allah ne diyor biz helak etmek için bir melek ordusu indrmedik indirecekte değiliz. Başka bir yette senden mucize istiyorlar sende hayıflanıyorsun ama gücün yetiyorsa yern altına in , gücün yetiyorsa göğe merdiven kur ama yapamazsın , Allah dilerse elbet yapar ama Allah kanunları sıfırda koydu ve o kanunla bir zaman doğru gidiyoruz. Böyle bir şey olsa ay yarılsa ayet neden son saat yaklaştı ay yarıldı diyor , dediğiniz gibi olsaydı uzunca anlatırdı senden ayı yarmanı istediler , iznime yardın ama bak yine iman etmediler yazardı ve böyle bir şey olsaydı da o halkı Allah anında helak ederdi,
  Ayet çok açık : 1. ikterebeti : yakınlaştı
  2. es sâatu : saat (kıyâmet vakti)
  3. ve inşakka : ve yarıldı
  4. el kameru : ay
  Ayetlrrr çok açık kardeşim bak :
  Yunus Suresi, 20. ayet: Bir de derler ki: “Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!..” De ki: “Gayb yalnızca Allah’ındır, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim.”
  yani çok beklersiniz mucizeyi , ben mucize olarak ayet olarak Kuranı verdi yeterde artar diyor Yüce Allah.
  Bak bu ayete Peygambere nasıl bir fırça geliyor :
  En’am Suresi, 35. ayet: Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, onlara bir ayet getirmek için yerde bir tünel açmaya veya göğe bir merdiven dayamaya gücün yetiyorsa (yap). Eğer Allah dileseydi, onların tümünü hidayet üzere toplardı. Öyleyse sakın cahillerden olma.
  Allah diyor k mucize falan yok cahil olupta masalara inanma . Kimseyede 300 yıl mağarada yaşadı deme gülerler diyor , ayı yararım sanıp komik olma diyor hata beni kızdırma diyor analdık herhalde.
  Saati Kıyamet diye çeviriyorsunuz ama kıyam et ne demek sizce ayakta durmk ayağa kalkmak değil mi ? Anlatılan ahiretin başlangıcı kıyamet değil son saattr , zaten son saatte ay yarılacak parçalanacak , güneş sönecek , dayanılmaz bir deprem başlayacak. Neden ay yarılınca zaten dünyada denge kalmayacak. Dini basitleştirmeyin. Mucize hikayeleri çok ; Peygamberimiz orduyu elçiyi öldüren kavime yolluyor ve sonra mimberden canlı yayın yapıyor , Zeyda öldü ağlıyor , falan öldü ağlıyor , filan öldü ğlıyor , makamlarını görüyorum cennet köşkündeler falan devam ediyor . Çok sahih değil mi bu hadis. Peki bu naklen yayını yapan peygamber 3.000 kişiyi neden 100.000 kişinin beklediğini göremiyor. Bir şy iddia ederken snra gelecek soruya cevap veremezsen verdiğin cevap hümünü kaybeder. Ateistlerde derki Peygamber 100.000 kişiy gördü ama Zeydin eşini elinden aldığı için evine gidip gelmesi sıkıntı oluyordu , oğulluğunun karısını aldı sıkıntı bitsin diye Zeydi bile bile ölüme yolladı derler , konuştuğumuz her şeyden sorumluyuz kardeşim , kalbi hafif eğri olanı dinden buz gibi soğutup ateist yapmanın alemi yok. İslamiyet bomba gbi zımba gibi ve çok anlaşılır bir dindir. Kuraç apaçık bir kitaptırı anlamak bu kadar zor gelemmeli insanlara. Selam içinde kalın ahiretini ve akıbetiniz hayır olur inşallah.

  Cevapla
  1. Avatar
   Tan

   Kardeşim ayetle başlamışsın uydurma olabilecek hadisle bitirmişsin olayı sonra da ay yere inse deniz taşar diyorsun, zaten ayetlerde dünyaya inme falan yok. Birde 300 yıl uyudu falan deme gülerler diyorsun apaçık ayet var 300 yıl ve 9 yıl uyudular diye, alenen yazan ayeti inkar etmekte küfürdür yahut buna gülerler diye değiştirmek. Peygamberede gülüyorlardı değiştirmiyordu herhalde söylediklerini! Kuran’a inanıp inanmadığını merak ediyorum yada okumamışsın çünkü söyleme gülerler dediğin konu Kuranda çok net bir şekilde geçiyor.

   Cevapla