247# Rum suresi mucizesi için MCC

MCC

Rum suresinin ilk ayetlerinin inkâr edilemez bir mucize olduğunu daha önce 229 nolu yazımda açıklamıştım. Bazı takipçilerim Rum suresi mucizesine gelen itirazlara karşı özet bir MCC (mucizelere cevaplara cevaplar serisi) hazırlamamı istedi. İşte itirazlara verdiğim cevaplar:

Rum suresi mucizesine birinci itiraz

Rum suresinde “Rumlar yenildi” diyor. Ama kime yenildikleri belli değil.

Cevap: Ayette kime yenildikleri yazmasa da Hz. Muhammed döneminde Rumların (Bizans’ın) kimle mücadele ettiği ve çok ağır bir yenilgiyle hangi devlete karşı yenildikleri bellidir. Biraz tarih okumalarını öneriyorum. Örneğin ikinci Dünya savaşı yıllarında basılmış bir gazetede “Japonlar yenildi” diye bir başlık varsa tarih kayıtlarına göre de Japonların Amerikalılara yenildiği belli ise artık burada “Amerikalılara yenildi demiyor, kime yenildiği belli değil” demek saçma bir bahanedir.

Rum suresi mucizesine ikinci itiraz

 Perslerin Bizans’ı yendiği 614 Kudüs savaşı ile Bizans’ın Persleri yendiği 627 Ninova savaşı arasında 9 sene değil 13 sene vardır.

Cevap: 229 nolu yazımda detaylı anlattığım gibi Bizanslılar 614 yenilgisinin peşine yine çok sayıda savaşta yenilgi devam ediyor. Bizans kralı Heraklius bile umudu kesiyor ve teslim olmayı bile düşünüyor. Fakat Papayı ikna edip tarihin ilk haçlı savaşını başlatarak tüm Avrupa’dan bir ordu kurup savaşın seyrini değiştirecek ilk galibiyetini 622 yılında alarak Persleri mağlup ediyor. Persler bundan sonra bir daha toparlanamıyor ve en son mağlubiyetlerini ise Ninova savaşında alıyor. Bu yüzden tarih kitaplarında bu Pers-Bizans savaşı 622’ye kadar olan birinci dönem ve 622’den 627’ye kadar olan ikinci dönem diye işlenir. Yani Kuran’ın haber verdiği Rumların 9 yıl içinde Persleri yenilgiye uğratacağı haberi mucize bir şekilde tam da vaktinin dolmasına yakın 622 yılında gerçekleşmiştir.

Yazarın önerisi:  265# Kuran'da evrenin genişlemesi mucizesine gelen itirazlar (MCC)

 Rum suresi mucizesine üçüncü itiraz

 Tarih boyunca Nostradamus gibi gelecekten haber veren insanlar olmuştur.

Cevap: Nostradamus’un binlerce kehanetinden doğru çıktıkları anlaşılanların sayısı kırkı geçmiyor. Bu durum diğer kâhinler için de normal kabul edilse de Kuran için tek bir tane bile yanlış kabul edilemez. Kuran geleceğe dair verdiği haberlerde hiçbir zaman yanılmadı ve doğruluk yüzde yüzdür. (Bkz: Maide 67, Fetih 27, Tevbe 40, Tur 29-31, Kalem 5-6, Hicr 9, Saf 8, Rum 1-5, Kamer 54-55, Bakara 214, Kasas 85, Nasr 1-3, Nur 55, Bakara 23-24 vb. ayetler).

 Hakka 42: “O (Kuran) bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!”

Rum suresi mucizesine dördüncü itiraz

 Ayette o gün Müslümanların sevineceği söyleniyor ama Rumların galibiyetine Müslümanlar neden sevinsin?

Cevap: Ayetlerde Müslümanların neden sevineceği açıklanmamış, öyleyse bunu tarihi kaynaklardan öğrenmek durumundayız. Tefsirlerde Müslümanların neden sevinmiş oldukları tafsilatıyla anlatılmış. Örneğin Kurtubi’nin tefsirini açarsanız sebeplerini yazmıştır:

 1. Bizans yenildiğinde Mekke’li müşrikler Müslümanlara psikolojik baskı uygulamışlardı çünkü ehli kitap Hristiyanların paganist Perslere karşı kaybetmesini putperestliğin üstünlüğü olarak yormuşlardı ve aynı akıbetin Müslümanlara da olacağını ima ediyorlardı. Müslümanlar da sürekli mücadele içinde oldukları paganizmin zaferine üzülmüşlerdi. Dolayısıyla ortak düşmanları olan paganlara karşı kendilerini daha yakın hissettikleri ehli kitap olan Hristiyanların kazanması onları sevindirdi. İslam’da Yahudi ve Hristiyanlar her zaman toleransla karşılanmışlar ve korunmuşlardır. Fakat paganizm için durum böyle değildir.
 2. Tarihi kayıtlarda bu ayet geldikten sonra Hz. Ebubekir’in putperestlerin küstah sözlerini onlara yutturmak için Rumların 9 sene içinde kazanacağına dair iddiaya tutuştuğu ve onlara zamanı geldiğinde dersini verdiği de yazar. Hal böyle olunca müşriklere verilen bu ders onlara karşı Kuran’ın haberinin doğru olduğunu ve Peygamberliğin bir mucizesini gösterdiği için Müslümanlar bu zafere sevindiler.
 3. Tirmizi ve Nehhas gibi âlimlerin naklettiğine göre Rumların zafer haberi Müslümanlara Bedir günü gelmişti ve Müslümanlar o gün Bedir zaferine de sevinmişlerdi.
Yazarın önerisi:  229# Rum suresi mucizesi yalan mıdır?

Gördüğümüz gibi Müslümanların sevinmeleri için bir değil birden çok neden bulunmaktadır.

Rum suresi mucizesine beşinci itiraz

Bu kehanette zaten yüzde 50 ihtimal var, Kuran birinden taraf olmuş ve tutmuş işte (!)

Cevap: Rumlar mağlup oldukları zaman o kadar ağır bir yenilgi altına girmişlerdi ki tüm Dünya ve hatta Rumlar bile süper güç olan Perslerin bir daha yenilmesini ummuyorlardı. Hatta tarih kayıtlarına göre Heraklius bu aşamada teslim olmayı düşünüyordu. Şimdi, taraflı davranıp da hakkın üzerini bile bile kelime oyunlarıyla örtmeye çalışan ve bu yanlı sorgulamanın adını cesaret koyan (!) bazı ateist arkadaşlar, nasıl diyebiliyorsunuz ki yüzde 50 ihtimal vardı da attı da tutturdu da.

Bu durum, koşunun ortasında sakatlanan bir ata tüm servetini yatırıp sonra yarışı kazanmaya ve zengin olmaya benziyor. Evet Hz. Muhammed’den böyle bir haber gelmesi demek sakat ata tüm servetini yatırması demekti, çünkü geleceğe dair verdiği bu haber yanlış çıkarsa peygamberliği ve getirdiği mesaj ve tüm çektikleri boşa gidecek ve Hz. Muhammed kaybedecekti. Bu iddiayı ciddiye almak bile akıl donmasının alametidir.

Rum suresi mucizesine altıncı itiraz

Demişler ki Kuran haksız çıksaydı farklı bir ayet indirir ve durumu kotarırdı. Kuran’da nesh ayetleri var, örneğin Enfal 65’te sabreden 20 kişi 200 kişiyi yener diyor, peşindeki ayette ise sizde zayıflık olursa sabreden 100 kişi 200 kişiyi yener diyor.

Yazarın önerisi:  241# Kurumuş hurma dalı ve Ay'ın yörüngesi mucizesi (MCC serisi)

Cevap: Bu konuyu sitemde 129 nolu yazımda açıklamıştım. Kısaca anlatıp detayını o yazıya bırakıyorum. Bu ayette iki farklı durum için iki ayet var. Yani motivasyonunuzu yüksek tutarsanız on katı orduyu yenersiniz, fakat motivasyonunuz düşerse iki kat orduyu yenebilirsiniz demektir. Bir ayet diğer ayeti iptal etmiyor. Bu yüzden Kuran’da farklı oluşan şartlar için farklı bir hüküm inmesine Nesh denir ve değişen durumlar için eski hükmün değil yeni hükmün geçerli olduğunu gösterir. Eğer önceki ayetteki şartlar varsa yine önceki ayet geçerlidir demektir. Ayetlerin birbirini iptal etmesi Kuran’da yoktur.

Kuran’da geleceğe dair bir haber söylemesi ve bu gerçekleşmemesine dair bir örnek yok ki bazı ateistlerin saçma iddiaları gibi herhangi bir geri adım atma olayı olsun. Bu bahanenin de ayakları yere basmıyor, çürük bir bahane olduğu kolaylıkla anlaşılır.

Kısaca; Rum suresi mucizesi çok açıktır. Bu konuda üretilen bahaneler hiçbir mantıklı zemine oturmamaktadır. Peygamberliğin doğruluğunu ve Kuran’ın Allah’tan geldiğini ispatlayan onlarca kesin delilden sadece biridir.

 1. Avatar
  Abdullah

  Hocam tam olarak hangi dillere çevirdiniz bu siteyi?
  Hiçbir çeviri bitti mi?

  Cevapla
  1. Avatar
   kurangunlukleri Yönetici

   Henüz çeviri işi tam başlamadı, ufak çeviriler yapıp ingilizce instagram sayfamızda ve Azerbaycan sayfamızda paylaşıyoruz.

   Cevapla
 2. Avatar
  Antman

  NOT:Ben Müsümanım buarada

  Benim şöyle birkaç sorularım var sorum şu bu Kainatı mükemmel öçüde yaratan bir Yaratıcı vahyetmiş olduğu kitapta böyle düzensizlik yapar mı ?(haşa)

  55/13=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/16=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/18=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/21=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/23=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/25=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/28=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/30=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/32=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/34=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/36=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/38=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/40=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/42=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/45=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/47=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/49=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/51=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/53=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/55=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/57=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/59=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/61=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/63=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/65=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/67=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/69=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/71=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/73=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/75=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?
  55/77=Rabbinizin Hangi Nimetini Yalanlarsınız ?

  74/19=Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti.
  74/20=Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti.

  75/34=Gerektir o bela sana, gerek.
  75/35=Evet, gerektir o bela sana gerek.

  78/4=Hayır, ilerde bilecekler.
  78/5=Hayır hayır, ilerde bilecekler

  82/17=Din Gününün ne olduğunu bilir misin?
  82/18=Evet Din gününün ne olduğunu bilirmisin ?

  94/5=Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
  94/6=Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

  77/15=O günü yalanlayanların vay haline !
  77/19=O günü yalanlayanların vay haline !
  77/24=O günü yalanlayanların vay haline !
  77/28=O günü yalanlayanların vay haline !
  77/34=O günü yalanlayanların vay haline !
  77/37=O günü yalanlayanların vay haline !
  77/40=O günü yalanlayanların vay haline !
  77/45=O günü yalanlayanların vay haline !
  77/47=O günü yalanlayanların vay haline !
  77/49=O günü yalanlayanların vay haline !

  NOT:Bu mealleri Elmalılı Hamdi Yazır Mealinden kopyala yapıştırdım.

  Cevapla
  1. Avatar
   kurangunlukleri Yönetici

   O tekrarlar düzensizlik olur mu, siz güzel bir metindeki kulağa hoş gelen nakaratların düzensizlik mi olduğunu düşünürsünüz, yoksa okuyucuyu duygulandıran kendine getiren bir dikkat çekme mi olduğunu düşünürsünüz. İlerde vakit bulursam örnekleriyle yazı hazırlarım.

   Cevapla
   1. Avatar
    Antman

    Peki hocam cevabı sabırsızlıkla bekliyorum o yazacağınız yazıyı.Bari size birkaç daha doru sorayım.

    1.Soru:Enam suresi 151.Ayet: “De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.”

    Ateistler Bu ayet’i ele alarak bu Ayet’te anlatım bozukluğu olduğunu söylüyorlar.Çünkü Ayet’in heryerinde yapma etme haram vs. denirken bir yerinde ise Anne ve Babaya iyiylik edin diye bir ibare bulunmuş.Bunu nasıl açıklayabiliriz ?

    Soru 2:Nisa suresi 48 ve 116.Ayetler Nisa suresi 153.Ayet’le (haşa) çelişirmi ? Çünkü Nisa suresi 48 ve 116.Ayetlerde Şirk dışında bütün günahların affolduğu söylenirken Nisa suresi 153.Ayet’te ise Allah’a şirk koşan Yahudilerin affoldunduğu söyleniyor.Ayetlere bakalım

    Nisa suresi 48.Ayet:”Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah’a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.”

    Nisa suresi 116.Ayet:”Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah’a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düşmüştür.”

    Nisa Suresi 153.Ayet:”Kitap ehli, senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa’dan bundan daha büyüğünü istemişler ve: “Allah’ı bize açıkça göster” demişlerdi. Haksızlıkları sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine açık deliller geldiği halde buzağıyı (tanrı) edinmişlerdi. Onları bundan dolayı da affettik. Ve Musa’ya açık bir delil (yetki) verdik.”

    Soru 3:Kuran’da neden BİZ ifadesi geçiyor Biz yaptık,BİZ yarattık vs.vs. Ben dense daha mantıklı olmazmıydı?

    Cevapla
    1. Avatar
     kurangunlukleri Yönetici

     Birinci sorunuza yazı hazırlarım, ikinci sorunuzu daha önce cevaplamıştım, kısaca şirkten dönülüp tevbe edilirse bağışlanır, oradada yahudiler tecbe ediyor hatta 70 kişilik bir ekibi Tur dağına yolluyorlar, üçüncü soru ise derin manaları olabilir ama sığ aklımızla verdiğimiz cevap, Allah’ın diğer melekleri de işlerine sebep kıldığı için çoğul konuştuğudur.

     Cevapla