175# YENİDEN DİRİLME VE DAVRANIŞSAL EPİGENETİK

Genel

Eski zaman insanları için ölmüş bir insanın tekrar dirilmesi akla yatkın bir mesele değildi. Hz. Muhammed’e de Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş? (Yasin 78) diyerek itiraz etmişlerdir. Allah da onlara cevap verir: “De ki: Onu ilk defa yapıp meydana getiren diriltir ve o, her çeşit yaratmayı bilir. (Yasin 79). Bugün biliyoruz ki insanoğlu DNA’sına kodlanan genetik yapı ile oluşmaktadır. Bir insanı görüntüsüyle tekrar oluşturmak için de elimizde genetik dizilimini öğrenebileceğimiz bir saç teli yeterli. Bilim adamları o kişiyi klonlayarak aynı görünüşüyle yeni baştan doğmasını sağlayabilir.

Fakat bu kişi yeni bir kişi olacaktır, yani eski yaşanmışları hatırlamayacak, herşeye yeniden başlayacak. Bunun sebebi insanoğlunun genetik bilgiyi aktarmasını öğrenmiş olması fakat henüz epigenetik bilgiyi aktarmayı öğrenememesidir.

EPİGENETİK NEDİR?

Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bazı kavramları kısaca anlatmam lazım. Epigenetik, DNA’nın yapısını değiştirmeden protein üretme sırasını ve miktarını değiştiren bir sistem. Bu işlemler o kadar karmaşıktır ki genetik sadece buz dağının görünen kısmıdır, epigenetik ise altta yatan dev dağdır. Epigenetiğin bugün için tespit edilen iki mekanizması vardır: DNA metilasyonu ve Histon modifikasyonu. Epigenetik bu iki mekanizma ile DNA’ya işaretler koyar ve böylece insanın bilişini, davranışını, duygularını, kişiliğini, kimliğini, beyin gelişimini, biyolojik sağlığını vs. değiştirir. Epigenetik genetiğin birçok alanında çalışılan bir kavram. Örneğin tıp doktorlarına Epigenetik kavramını hatırlatılınca epigenetiğin hastalıklarla mesela kanserle olan alakası gelir. Evrimcilere bahsedilince epigenetiğin evrimle alakalı yönleri gelir. Nörolog ve psikiyatrlara hatırlatılınca beyin gelişimi, karakter oluşumu ve davranış oluşumu ile ilgili yönleri akla gelir. Bizim burada ele alacağımız yönü kişilik gelişimi ile alakalı yönüdür, yani davranışsal Epigenetik konusudur.

Yazarın önerisi:  178# HER ÇOCUK ATEİST DOĞAR SAFSATASI VE LOGOTERAPİ

DAVRANIŞSAL EPİGENETİK (Behavioral epigenetics)

Epigenetik mekanizma, insanın yaptığı işleri, hareketleri, yediğini, içtiğini, mutluluğunu, üzüntüsünü, iyiliğini, kötülüğünü vs. kişinin DNA’sına yazar. Yukarıda belirttiğimiz gibi bunu DNA metilasyonu ve Histon proteinleri aracılığı ile yapar. Bu yazılan epigenetik bilgiler ise insanın karakterini, davranışlarını, alışkanlıklarını oluşturur. Bu açıdan aslında hayat öyküsü kişinin DNAsına kaydedilir. Yaptıklarından doğan az bir kısım epigenetik değişiklikleri çocuklarına da aktarır. Fakat bu kısım azdır, birey kendi epigenetik değişikliklerini hayatı boyunca DNA’sına kendi yazar.

Bu DAVRANIŞSAL EPİGENETİK mekanizması ilk defa Michael Meaney tarafından keşfedilmişti. Laboratuar farelerinde deney yaparken bebek farelerin hayatlarının ilk dönemindeki beslenme şekillerinin hayatlarının ilerleyen dönemlerinde strese tepki verme biçimlerini değiştirdiğini çözmüşler ve araştırmaları sonucu bunun epigenetik değişikliklerden kaynaklandığını bulmuşlardır. Daha sonraki yıllarda yapılan araştırmalar da insanların veya hayvanların yaşadığı olayların DNA’da epigenetik olarak kodlandığı ve bu kodlamaların bireyin kişilik yapısını oluşturduğu anlaşılmıştır. Böylece bunları inceleyen DAVRANIŞSAL EPİGENETİK bilim dalı ortaya çıkmıştır.

İnsanoğlu klonlama yaparken sadece DNA dizilimini klonlamakta ve daha derin epigenetik değişiklikleri tam klonlayamamaktadır. Çünkü Epigenetik kodlar embriyonal gelişim aşamasında yani anne karnında sıfırlanmaktadır. Eğer birgün bunu hatasız olarak yapmayı başarabilirse ölen bir insanı tüm hafızasıyla, hatasıyla, sevabıyla, kişiliği ile yeniden geri getirmeyi başarabilmesi muhtemeldir (Tabi, ruhu oluşturan daha karmaşık programlar da keşfedilmezse).

Yazarın önerisi:  41# UZAYLILARIN DÜNYA'DA AKILLI YAŞAM ARAYIŞI?

Bir diğer konu da ahirette hesaba çekilen kişilerin ellerinin ve ayaklarının yaptıkları şeyleri anlatacakları yazar ki Epigenetik mekanizma ile birlikte bu ayeti biz daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü insanın eliyle ayağı ile vs. hayatı boyunca yaptığı işleri Epigenetik mekanizmalar ile genlerine kodlanmakta ve bu kodların ne anlama geldiğini çözebilecek bir teknolojimiz eğer olsa idi, bu insanın hayatı boyunca ne yaptığını ellerindeki ayaklarındaki DNA örneklerinden bizler Dünya teknolojisi ile dahi okuyabilirdik.

Kısacası bu yazı ahireti ispatlama amacıyla yazılmış bir yazı değildir, sadece aynı benliğimizle yeniden dirilmenin bilimsel olarak ta mümkün olduğunu gösteren bir yazıdır. Allah’ın yaratma sanatını anlamaya başladıkça Allah’ın vaad ettiklerinin bilimsel olarak bile hiç te akıl almaz meseleler olmadığını daha iyi anlayabiliyoruz ve kıyamet sabahında DNA’mızla ve epigenetik değişimlerimizin oluşturduğu benliğimizle tekrar uyanacağımıza ve hayatımızın herşeyini sayısız amel defterlerine kaydeden Allah’a hesap vereceğimize hiç şüphesiz iman ediyoruz.

KAYNAKLAR VE İLERİ OKUMA

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_epigenetics
 • https://phys.org/news/2018-07-scientists-surmount-epigenetic-barriers-cloning.html
 • https://epigenie.com/breaking-barriers-cloning-made-easier-by-erasing-epigenetic-marks/
 • Lester BM, Tronick E, Nestler E, et al. Behavioral epigenetics. Ann N Y Acad Sci. 2011;1226:14–33. doi:10.1111/j.1749-6632.2011.06037.x
 • Powledge, T. M. (2011). Behavioral epigenetics: How nurture shapes nature. BioScience, 61(8), 588-592.
 • Smith, L. C., & Murphy, B. D. (2004). Genetic and epigenetic aspects of cloning and potential effects on offspring of cloned mammals. Cloning & Stem Cells6(2), 126-132.
 • Tabitha M. Powledge, Behavioral Epigenetics: How Nurture Shapes Nature, BioScience, Volume 61, Issue 8, August 2011, Pages 588–592, https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.8.4
 • van IJzendoorn, M. H., Bakermans‐Kranenburg, M. J., & Ebstein, R. P. (2011). Methylation matters in child development: Toward developmental behavioral epigenetics. Child Development Perspectives, 5(4), 305-310.
 • Provenzi, L., Guida, E., & Montirosso, R. (2018). Preterm behavioral epigenetics: A systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 84, 262-271.
 • Moore, D. S. (2017). Behavioral epigenetics. Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine, 9(1), e1333.
 • Jablonka, E. (2012). Behavioral epigenetics in ecological context. Behavioral Ecology, 24(2), 325-326.
 • González-Pardo, H., & Álvarez, M. P. (2013). Epigenetics and its implications for psychology. Psicothema, 25(1), 3-12.
Yazarın önerisi:  174# Kırık Cam Teorisi ve Tebbet suresi