147# Aksaklık varsa Yaratıcı yok mudur?

Kötülük problemi

Ateist diyor ki evrende bir takım kusurlar olabiliyor. Örneğin genetik bozukluklar oluyor, öyle ise evren, Allah tarafından yaratılıyor olamaz.

Bu arkadaşlar, katrilyonlarca çarkın düzenli işlediği bir fabrikada bir çarkın çalışmaması sonucu aksaklık olsa bu fabrikanın sahipsiz ve mühendissiz olduğunu iddia etmeleri akıllarıyla alay etmemiz için elimize sağlam bir gerekçe verir. Bunun gibi, bir insan vücudunda her an gerçekleşen katrilyonlarca mükemmel kimyasal tepkimelerin yanında sadece bir tepkimenin bozulmasıyla ortaya çıkan bir genetik hastalıktan dolayı o vücut sisteminin tasarlanmadığını iddia etmek ise çalışan katrilyonlarca mükemmel tepkimeye bir hakarettir, sahiplerine bir nankörlüktür. Velev ki o vücut fabrikasının bütün kimyasal çarkları bozulup dağılsa bile milyarlarca sağlam insanın, hayvanın, böceğin, bitkinin sapasağlam yaratılışları onlara delil olarak yetmelidir, çünkü pire kadar küçük aksaklıkların yanında deve kadar büyük mükemmel sistemler her an boy gösteriyor.

Dense ki peki evrende böyle ufak kusurlar neden var? Allah’ın yarattığı sistemin kusursuz olması gerekmez mi?

Allah bu Dünya’nın kusursuz olduğunu söylemiyor. Fakat Cennet’in kusursuz olduğunu söylüyor. Bu Dünya’da neden aksaklıkların olduğunu anlama meselesine gelirsek bizler Allah’ın her işinin her hikmetini kavrayabilecek bir bilinç düzeyine henüz ulaşamadık. Henüz çok ilkel bir beynimiz var. Allah’ın işlerinin hikmetlerini en iyi kendisi bilir.

Öyleyse şunu sormamız gerekiyor:

  • Katrilyonlarca çarkın birbirine tam oturup ortaya harika işler çıkardığı bir sistem, kendi kendine tasarımcısız oluşma imkanı var mı?
  • Lüks bir arabanın bir parçası bozulsa bu arabanın mühendisi yok, olsaydı bozuk çıkmazdı denebilir mi?
  • Lüks araba fabrikasından çıkan araçların on bin tanesinden dokuzbin dokuzyüz doksan dokuz tanesini sağlam çıksa ama bir tanesi bozuk çıksa bu fabrikanın sahibi yok herşey kendi kendine oluyor denir mi?
  • Bu araba tasarımının krokisi çok aşırı kompleksleşip dibi olmayan bir ilim ve bilgelik denizi haline dönüşürse bu tasarıma hâlâ Ustasız olmuş diyenlerin mazeretlerinin kabulü için bir yol kalır mı? Akıllarıyla alay edilmeyi hak etmezler mi?
Yazarın önerisi:  263# Allah merhametli midir? Kötülüklere neden ses çıkarmıyor? – KÖTÜLÜK PROBLEMİ

ALLAH NEDEN AKSAKLIKLARA İZİN VERİYOR?

Burada kaçınılmaz olarak akla bir soru geliyor. Allah bu bozukluklara neden izin veriyor?

Bu soruyu bütün incelikleriyle cevaplamak kolay değil. Çünkü bu sorunun biyolojik ve bilimsel tarafları da var ki bunu bir yazımda açıkladım ve genetik bozuklukların tamamına yakınının akıllı varlıkların (insanlar, cinler vs.) tabiatın doğal işleyişini bozmasından kaynaklandığını anlattım. Bütün düzenler Allah’tandır, bütün düzensizlikler ise insandandır. Buna şu ayette işaret ediyor.

Nisa 79: “Size gelen her iyilik Allah’tandır, başınıza gelen her kötülük de kendinizden.”

Şura 30: “Başınıza gelen herhangi bir musibet, sizin ellerinizin kazandıklarından dolayıdır. Çoğunu da affeder.”

Rum suresi 41: “İnsanların bizzat kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulmalar olmuştur. (Bozgunculuktan) dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) insanlara tattıracaktır.”

Enfal 25: Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz (herkesi bulur) ve bilin ki Allah’ın ikabı (katmerli azap) şiddetlidir”

Fakat sorunun felsefe yönüne gelirsek, bu sorunun temeli evrenin en derin sorularından biri olan kötülük problemine (The problem of evil) dayanıyor. Allah evrende neden kötülüklere müsaade ediyor sorusu. Yine de kısıtlı insan aklımızla Allah’ın sonsuz bilgisinden neler alıp bu gizemi anlayabiliriz bakalım.

Öncelikle Allah bu aksaklıklara gücü yetmiyor değil. Çünkü kurduğu biyolojik sistemlerin işleyişine baktığımızda çok kompleks sistemlerin küçük istisnalar hariç mükemmel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Öyleyse bu ilme sahip olan Biri elbette ki sonsuz bir ilme ve kudrete sahiptir ve sonsuz ilim eğer isterse hiçbir aksaklığa müsaade etmez. Peki neden müsaade ediyor? Bunu örneklerle anlatmamız gerekiyor.

Örneğimiz üzerinden devam edecek olursak; lüks araba fabrikasında üretilen binlerce araç içinden bazılarının çarpışma testlerine sokulduğu herkesin malumudur. Fakat eğer bunun sebebini bilmiyorsanız bu olay size garip gelebilir. Fabrika için bir kusur olarak algılarsınız. Oysa kendi içinde bir mantığı var. Allah’ın yaptığı mükemmel sistemlerde ve onlar içinde çıkan aksaklıklarda da sayısız hikmetler ve sebepler vardır. Tabi çarpışma testi bir örnekti. Örnekler sadece akla kapı açar yoksa tamamen gerçeklere birebir uyması beklenmez. Buradan “Allah insanlara genetik hastalık gönderiyor” anlamı çıkarmak için pusuda bekleyen ateist mantıksızlıklara bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü genetik hastalıklar doğa da Allah’ın koyduğu bozunum kanunlarından dolayı ortaya çıkar. Bozunum kanunları bir hata değildir ve bilerek konulmuştur. Dikkat etmezseniz siz veya sevdikleriniz evliya dahi olsanız bu kanunlar arasında zarar görürsünüz. Peygamberin bile Uhud savaşında atılan taştan dişi kırılması buna örnektir.

Yazarın önerisi:  30# ALLAH'A KARŞI ŞİKAYET HAKKIMIZ VAR MI?

Başka bir örneği de şöyle verebiliriz: Bir ressam mükemmel yaptığı bir resim içinde bazen boyayı akıtabiliyor. Düzenli şekiller içinde yer yer düzensizlikler oluşturuyor. Bunlara baktığınız zaman da bu düzensizliklerin tablonun geri kalanındaki mükemmel uyumu daha iyi gösterdiğini anlayabiliyorsunuz. Yani bu ressam için bir kusur değildir.

Bu örnekler çok sayıda uzatılabilir. Öyleyse bilmemiz gereken şudur: Allah hata yapmaz fakat bazen hemen kavrayamayacağımız türlü hikmetlerinden dolayı düzensizliklere izin verebilir.

Bu durum bana şunu hatırlatıyor: Allah meleklere yeryüzünde halife yaratacağım dediği zaman onlar “yeryüzünde kan dökecek birilerini mi yaratacaksın” demişlerdi. Allah ise onlara “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim” demişti ve sebebini detaylıca açıklamadı. Melekler de hadlerini bilip kendi bilgilerinin Allah’ın bilgisinin yanında çok sönük olduğunu itiraf ettiler. Çünkü insanlığın yaratılmasında sayılamayacak kadar hikmetler vardır ve ne melekler ne de insanlar bunu tam anlayabilecek ve her hikmeti kavrayabilecek bir beyin gücüne sahip değildir. Hâlık olan Allah’ın hikmetlerini ancak Hakîm olan Allah bilir.

Mesela bir hikmet olarak aklınıza şu gelebilir. Kuran’da bu hayatımızın gerçek bir hayat olmadığı gerçek hayatın ahiret hayatı olduğu yazar. Ahirette uyandığınız zaman burada çok az kaldığınızı anlayacaksınız diyor Kuran. Bu tıpkı rüyalarımızın tarifine benzemiyor mu? Rüyada gerçek hayatta olduğumuzu sanırız ama hiçbirşey gerçek değildir. Çok uzun sürdü sanırız hâlbuki gerçekte en fazla birkaç dakika sürmüştür. Rüyasında kendini sakat olarak gören bir insan kendi durumuna üzülebilir, halbuki uyandığında sakat olmadığını görür. Şimdi eğer bizde bu Dünya’da ahiretteki gerçek hayatımıza göre sadece bir rüya içindeysek neyin önemi kalır ki? Bu Dünya’da çektiğimiz acıların veya yalancı keyiflerin ne kadar önemi kalır? Orada ancak sınavı geçip geçemediğimizin önemi kalacak. Allah’ın onca mükemmel yarattığı hayvanlardan bitkilerden, gezegenlerden bir ders alamayıp ta birkaç aksaklıktan dolayı bu eserlerin Sahibini inkâr ettiysen ancak bunun önemi kalacak ve Allah’ın insanların iç yüzünü ortaya çıkarmak için koyduğu sistemin mükemmelliğini fark edeceksiniz. Aslında hiçbir yerde herhangi bir kusur olmadığını ve herşeyin sistemin bir parçası olduğunu anlayacaksınız.

Yazarın önerisi:  263# Allah merhametli midir? Kötülüklere neden ses çıkarmıyor? – KÖTÜLÜK PROBLEMİ

1999 yapımı Matrix filmi siyonizmin emellerini anlatıyor bundan dolayı sevmem ama oradan bir örnek vermek istiyorum. Matrikse karşı savaşanlar sistemde açık bulduklarını sanıyorlar sistemin kusurlu olduğunu düşünüyorlar, fakat filmin sonunda anlaşılıyor ki kusur görünen şeylerde kusursuzluğun bir parçasıymış ve aslında sistemde kusur yokmuş, Matriksin mimarı isyankârları ortaya çıkarmak için sistemi kusurlu gösteriyormuş. Bu örnek birebir konumuza uyarlanmaz ama gerçekleri anlamamızda da aklımıza kapı açar.

Başta da belirttiğim gibi bu “kötülük problemi” felsefe konusu ve bunu tüm yönleriyle anlayabilen bir zihin yeryüzünde yaşamıyor. O yüzden her açıklamanın iyi yönlerini alır ve kendi cevabınızı oluşturursunuz. Sizi türlü nimetlerle donatan Rabbinize karşı daima saygılı olun. Sevgiler…