133# Zemzem arsenikoza yol açar mı?

Peygamber

Tarihçilere göre Zemzem kuyuları 4000 yıllıktır ve bu süre zarfında suyu hep akmıştır. Fakat her su gibi kirletirseniz kirlenir ve yıllık değişen yağış miktarına göre kimyasal içeriği değişebilir. 1950’lerde Zemzem suyunda litresinde 4.5 gram tuz var iken bugün 0.5 gram tuz vardır, bu değişiklik yağış rejiminin değişmesinden kaynaklanmıştır.(1) 1928 yılında yapılan tahlillerde hiç Nitrat bulunmazken(2) günümüzde bir miktar çıkabilmektedir.

2010 yılında yapılan bir araştırma zemzemin saflığından ve tuzluluğundan dolayı mikrobiyal bulaşma olsa bile mikrop üremesinin olamayacağını bildirmiştir.(3) Bunun yanında Zemzem yüksek flor içerir (0.75 mg/L). İçerdiği flor Dünya sağlık örgütünün (WHO, 2011) tespit ettiği üst değerin yarısı kadardır ve böylece diş çürüklerinden korunmak için önemli bir kaynaktır.(4, 5)

Bu yazıyı yazmamın asıl sebebi 2011 yılında BBC resmi sitesinde sözde Mekke’den gelen Zemzem’i tahlil ettirdiklerini ve içinde yüksek miktarda arsenik olduğunu yazdı.(6) Oysa böyle bir araştırma yapmışlarsa bunu bir cümle ile belirtmek yerine tarafsız hakemli bir dergide yayınlatmaları gerekirdi. Yani BBC ‘nin bu yaptığı şey İslam’a saldırmak için yalancı bir fırsatçılıktan öteye gitmiyor. Fakat hemen sonrasında BBC’ye destek vermek isteyen Shomar adlı araştırıcı BBC’yi doğruladığını yayınladı. Dünya sağlık örgütü arsenik için üst sınırı litrede 10 µg, Nitrat için ise 50 mg olarak verir. Bu araştırmada ise Zemzem suyunda arsenik 30 µg, Nitrat ise 150 mg olarak gösterildi.(7) Sanki zor durumda kalan BBC kendini kurtarmak için sahte bir araştırma ile kendini kurtarmış izlenimi veriyor değil mi? Çünkü bu arsenik rakamlarını başka hiçbir araştırma doğrulayamadı. Tabi bunların yaptığı büyük bir hata da ticari olarak satılan zemzemleri analiz ettiklerini söylemeleri idi. Oysa ticari zemzemler kaçak olarak üretilmekte, resmi kurumlar denetlememektedir. Dolayısıyla en baştan bunların ne suyu oldukları bile kesin değil.

Yazarın önerisi:  138# Peygamberle özel görüşme sadakası nedir?

Türkiye’de de evrim ağacı adlı site “Zemzem Suyunun Mucizesi: Arsenikoz” diye uzun bir yazı yazmış, yazılarının başlangıcında zemzemin umurlarında olmadığını belirterek başlamışlar (umurlarında olmayan şey için ne diye uzun yazı yazmışlarsa…) ve ilerleyen kısımlarında Zemzem’i isteyen çatlayana kadar içsin gibi yakışık almayan ifadeler kullanmışlardır. Bilim maskesi takıp gerçek amaçları İslam’a saldırmak olan bütün oluşumlara cevap olarak bende gerçekleri araştırdım ve gerçeklerin bunların anlattığı gibi olmadığını gördüm. Şöyle ki:

Her ne kadar Shomar 2012 yılında arsenik ve nitrat yüksek diyorsa da, tersini söyleyen aşağıdaki araştırmalar bizzat zemzem kuyularından su alınarak gerçekleştirildi:

2011 yılında yapılan bir araştırmada Zemzem’de arsenik 9 µg, Nitrat ise 130 mg bulundu.(8) Görüldüğü gibi nitrat yüksek çıkmış olmasına rağmen arsenik zararsız seviyede çıkmıştır.

2014 yılında yapılan bir araştırmada ise arsenik çok daha az bulunmuştur: 0.5 µg. (9)

2016 yılında yapılan bir araştırmada arsenik değerleri 4 ile 7 µg arasında çıkmıştır. Nitrat ise 30 ile 52 mg arasında bulunmuştur. Her ikisi de normal sınırlar içinde olduğu görülüyor. (10)

2017 yılında yapılan bir araştırmada ise yine arsenik normal çıkmış fakat alınan numunelerin yüzde ikisinde ise Nitrat oranı hafif yüksek çıkmıştır.(1)

Kısaca Zemzem’de arsenik yok, fakat bazen nitrat seviyesi yükseliyor. Dünya sağlık örgütünün Nitrat hakkındaki kitapçığında ise şu bilgiler yer alıyor(11):

“Nitrat için litrede 50 mg tavsiye ediliyor. Nitrat normalde bitkilerde üretilir ve bitki gübresi olarak ta kullanılır. Meyvelerden kilo başına 2500 mg’a kadar nitrat normalde alırız. Ayrıca insan vücudunda da üretilir, tükürükte bol miktarda vardır. Hollanda’da günlük ortalama Nitrat alımı 140 mg, Almanya’da 110 mg, Amerika’da 100 mg olarak bulunmuş. Nitrat kanserojenik değildir. Belirli miktarlarda vücutta bulunması gerekir fakat aşırısı kansızlık (methemoglobinemi) yapabilir. Fakat bu etki 3 aylıktan küçük bebeklerde oluşuyor. Onları da emzirmek bu hastalıktan koruyor. 1-8 yaş arası çocuklarda litresinde 500 mg nitrat bulunan su ile beslenenler ve 44 mg’dan daha az nitrat ile beslenen çocukların hiçbirinde bu hastalık ortaya çıkmamıştır. “

Yazarın önerisi:  190# Tahrim 1-5'i anlamak için Freud'dan ders almak

Evet yukarıdaki bilgilerin tamamı Dünya Sağlık örgütünün Nitrat kitapçığında geçiyor. Zemzem’de 150 mg Nitrat olduğu iddia ediliyordu ama Dünya sağlık Örgütü diyor ki 500 mg olan suyla beslenen çocuklarda bile bu hastalık görülmüyor. Nitrat’ın tehlikeli olduğu yaş grubu 3 aylıktan küçük bebeklerdir. Emzirme de onları hastalıktan koruduğunu belirtiyor.

Görüldüğü gibi Zemzem suyunda günümüz için herhangi bir sorun yok. Fakat şunu da unutmamamız gerekir ki Zemzem de diğer sular gibi kaynağı kirletilebilir, uzun zamanda toprağının kimyasal yapısı değişebilir ve böylece Zemzem’in yapısı da değişebilir. Belki içilemeyecek bir hal alabilir. Zemzem Mekke’ye binlerce yıldır hayat verdiği için saygı duyulmalı. Fakat bunun dışında Cennetten gelmiş ve ebedi bozulmayacak bir su değildir. Allah, Kuran’da Zemzem suyuna özel bir önem atfetmemiş, hatta bahsetmemiştir bile. Bundan dolayı yarın birgün Zemzem’in yapısı bozulursa ne din düşmanları İslam’a zarar geldi diye sevinmeli ne de Müslümanların şevki kırılmalıdır. Çünkü Zemzem de bir Dünya suyudur ve zamanla yapısı değişebilir. Tıpkı diğer sular gibi bir zaman gelir zemzem bozulabilir ama sonra tekrar düzelebilir de. Hz. İbrahim’in veya Hz. Muhammed’in zamanındaki saflığını sürekli korumasını bekleyemeyiz. Zaten yapılan tahlillerde Zemzem’in kimyasının yıldan yıla değişebildiğini gösteriyor. Örneğin yazımızın başında belirttiğimiz gibi 1950’de zemzemin litresinde 4.5 mg tuz varken şimdi 0.5 mg var.(1) Peygamberimizden itibaren geçen 1400 senede daha birçok özelliği değişmiş olabileceği ortada.

Son söz olarak, yapılan araştırmalara göre bugün için Zemzem’de herhangi bir sorun yok, afiyetle içilebilir ama ileride kimyasal yapısı değişirse de İslam’dan bir şey eksilmez çünkü zemzem, İslam’ın üzerinde durduğu ayaklarından biri değildir. Zemzem’in zehirlemesinden çok bilim maskesi adı altında materyalist dogmalarının yol açtığı uyduruk haberleriyle insanları zehirleyen sitelere dikkat etmek lazım.

Yazarın önerisi:  53# Allah Neden Peygamber Göndermiştir?

 

KAYNAKLAR

 1. Al-Barakah FN, Al-jassas AM, Aly AA. Water quality assessment and hydrochemical characterization of Zamzam groundwater, Saudi Arabia. Applied Water Science. 2017;7(7):3985-96.
 2. Abdoelrachman R. Vibrio research in the Hejaz in connection with the El Tor Problem. Antonie van Leeuwenhoek. 1944;10(1):93-100.
 3. Mashat BH. The Microbiological quality of Sabil (free) drinking water in Makkah Al-Mukarramah during Ramadan 2007. Journal of King Abdulaziz University: Metrology, Environment and Arid Land Agricultural Sciences. 2010;142(587):1-27.
 4. Daeng Pasiga B. Fluoride content in bottled water marketed in Makassar, Indonesia. International Journal of Development Research. 2017;07(11).
 5. Griffin S, Regnier E, Griffin P, Huntley V. Effectiveness of fluoride in preventing caries in adults. Journal of dental research. 2007;86(5):410-5.
 6. https://www.bbc.com/news/uk-england-london-13267205.
 7. Shomar B. Zamzam water: concentration of trace elements and other characteristics. Chemosphere. 2012;86(6):600-5.
 8. Alfadul SM, Khan MA. Water quality of bottled water in the kingdom of Saudi Arabia: A comparative study with Riyadh municipal and Zamzam water. Journal of Environmental Science and Health, Part A. 2011;46(13):1519-28.
 9. Al Nouri D, Al Abdulkarim B, Arzoo S, Bakeet Z. Quality characteristics of commonly consumed drinking water in Riyadh and effect of domestic treatments on its chemical constituents. J Food Nutr Res. 2014;2(1):25-33.
 10. Al-Barakah FN. Nitrate and arsenic concentration status in Zamzam water, Holly Mecca Almocarama, Saudi Arabia. Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences. 2016;6(4):110.
 11. Organization WH. Nitrate and nitrite in drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. World Health Organization; 2011.