10# Göklerin yedi katmanı nedir? Atmosferin yedi katmanı mıdır? Yedi kat gök neresidir?

atmosferin yedi katmanı Bilim Kuran'la Çelişmez

Genelde çokça gelen bir soru, bilimsel olarak yedi kat gök nedir, atmosferin yedi katmanı nedir veya atmosfer yedi katman mıdır şeklinde. Fakat ayetin atmosferden bahsettiği çok açık değil. Göklerin yedi katı ifadesi ile tüm evren de kast ediliyor olabilir. Fakat ilginçtir ki atmosferin de görevleri farklı yedi katmanı vardır.

“Böylece onları, iki günde yedi kat gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti… (Fussılet 12)”

Kuran’da gökler kelimesi ne demektir?

Kuran-ı Kerim’de yedi kat göklerden bahsedilir, fakat gökler tabirini bazen atmosfer bazen tüm evren için kullanır, çünkü Kuran’ın indiği devirlerde insanların uzayı ve atmosferi farklı olarak tanımlayacak kelime kavramları yoktu. Dolayısıyla Kuran da insanların algıladığı şekilde konuşarak üstümüzde gördüğümüz bütün yapılar için gökler tabirini kullanmıştır.

Bu ayetteki göklerin yedi kat olarak yaratılması atmosfere veya tüm evrenin katlarına işaret olabilir. Evrenin çeşitli tabakalardan oluştuğu bilim tarafından yakın zamanlarda açıklandı. Bu evren tabakaların farklı yapıları ve fizik kanunları olduğu anlaşılmasına rağmen kaç tabakadan oluştuğu henüz aydınlatamadı. Aşağıdaki şekil evrenin big bang patlamasından sonraki sürecini ve ayrı ayrı fizik kanunlarının geçerli olduğu farklı evren katlarını gösterir bir çizimdir. Bu tarz çizimler kesin bir evren katmanı sayısı vermek için değil ama dikkat ettiğim kadarıyla bu çizimlerde de evren genelde yedi veya yediye yakın ayrı katlara sahip olarak tasvir ediliyor. Avrupa uzay ajansına ait aşağıdaki çizimdeki gibi. Solda Big-bang patlaması başlıyor ve en sağda ise içinde bulunduğumuz ve yıldızların oluşmaya başladığı son evren katı tasvir edilmiş.

Kaynak: https://www.esa.int

Aşağıdaki resimde de evrenin farklı fiziksel özellikler gösteren katmanlardan oluştuğu gösterilmiştir.

Kaynak: http://online.itp.ucsb.edu/online/plecture/eheuvel11/oh/98.html

Big bang noktasına uzaklığa göre farklı katmanlar ve maddenin farklı yapıları

Maddenin yapısı ve bigbang noktasına yakınlığına göre sıcaklık ve yoğunluk farkları, farklı katlarda farklı fiziksel özelliklerin oluşmasına yol açıyor. Yine de evrenin katlarının kesin sayısı hakkında konuşmak için bilimin ilerlemesini bekleyeceğiz. Kuran’ın evrenin katmanlardan oluştuğunu söylemesi gerçekten inanılmaz bir olay. Bu ayetlerdeki asıl kastın evrenin katları olduğunu düşünüyoruz, yani ileride yapılan detaylı araştırmalar evrenin yedi ayrı tabakadan oluştuğunu gösterecektir. Fakat yine de atmosferin de görevsel olarak yedi kattan oluşuyor olması da bir tesadüf gibi durmuyor. İhtimaldir ki yedi kat ifadesi her iki gökler kavramı için de geçerlidir. Fakat birine uyması bile ayetin doğru olduğunu söylemek için yeterli olur.

Yazarın önerisi:  20# Kutuplarda namaz ve oruç

Atmosferin katmanları nelerdir?

Atmosfer çeşitli sınıflandırma sistemlerine göre farklı sayıda katmanlara ayrılır. Örneğin;

Bileşimi açısından iki katmandan oluşur: Homosfer ve Heterosfer. Homosfer yerden itibaren 80 km’lik bir alanı kaplar ve bu alanda atmosferin gaz derişimi değişmez. Bu sınırdan sonra ise heterosfer başlar ve heterosferin gaz yoğunluğu değişkendir.

Mekansal olarak beş katmandan oluşur: Bunlar, Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer, Ekzosfer’dir.

Sıcaklık bakımından dört katmana ayrılır: (The atmosphere : an introduction to meteorology / Frederick K. Lutgens, Edward J. Tarbuck, 12. Baskı, 213, sayfa 32)

Bunlar, stratopoz, tropopoz ve mezopoz çizgileri olarak adlandırılan noktalardan itibaren atmosferi böldüğünüzde oluşan dört tabakadır. Yani bu dört tabakanın birleşme yerlerine stratopoz, tropopoz ve mezopoz denir. Bunlar katman değildir, sadece hayali çizgilerdir.

Britannica ansiklopedisinden alınan yukarıdaki şekilde stratopoz, tropopoz ve mezopoz çizgilerini ve ozon ve iyonosfer katmanlarının diğer beş ana katman arasındaki pozisyonlarını görebilirsiniz.

Farklı işlevler gören yedi atmosfer yapısı

Görevsel olarak ise birbirinden ayırt edici özellikleriyle adlandırdığımız yedi katman tanımlanmıştır. Atmosferin kimyasal ve fiziksel bileşimine göre farklı katmanları vardır. Bu katmanların kimyasal ve fiziksel bileşimleri onlara farklı görevler kazandırmıştır. Fakat görevsel açıdan olan bu farklılık mekânsal bir farklılığı ifade etmemektedir. Yani bazı katmanlar aynı mekanı paylaşmaktadır. Bu yedi katman ise Troposfer, Ozonosfer, Stratosfer, Mezosfer, İyonosfer, Termosfer ve Ekzosfer’dir. Yani 5 ana katman içinde Ozonosfer ve iyonosfer de kendine has yapısı ile yer alır.

Yazarın önerisi:  26# Şeytanların gökleri dinlemesi ve alev toplarıyla kovalanması ne demektir?

Ozonosfer, 3 atomlu oksijen moleküllerini içerir ve Stratosfer ile aynı sahayı paylaşırlar.

İyonosfer ise resimde sol tarafta bulunan mor, kırmızı ve yeşil alanda bulunur. Bu alanlara iyonosferin D, E ve F bölgeleri denir. İyonosfer, Termosferin tamamını, Mezosfer ve Ekzosferin ise bir kısmını kapsayan bir alanı işgal eder. Kutuplarda görülen Aurora gösterileri ionosferdeki elektronların yaptığı bir gösteridir.

Yani kendine has farklı görevleri olduğu halde diğerlerinden ayrı bir mekânı işgal etmediklerinden dolayı, atmosfer, mekânsal olarak beş katmandan fakat görev ve ısı farklılıklarından dolayı yedi farklı yapı olarak tanımlanır.

Bunlar dışında Manyetosfer olarak bilinen alan ise Atmosferde bulunan katmanlardan biri değildir. Dünya’nın manyetik alanıdır ki mıknatısın manyetik alanı gibi bu da Dünya’nın manyetik alanıdır. Manyetosfer, atmosfer tarafından oluşması sağlanan bir kalkandır fakat atmosfer değildir.

Kuran-ı Kerim ise yedi tabaka olduğunu söylemiş ve her birine ayrı bir görev verildiğini belirtmişti. Yani Kuran görevsel olarak yedi tabakadan bahsediyor ki bilim de bugün Kuran’ı doğruluyor.

“Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti… (Fussılet 12)”

Ekrandaki şekilde bu katlar görsel olarak daha iyi kavranabilir. Solda ana 5 katman ve sağda da onların mekânını paylaşan ve farklı görevlere sahip diğer 2 katman yani ozonosfer ve iyonosfer görülmektedir.maxresdefault.jpg

Atmosfer yedi katmanının görevleri

Şimdi bakalım Kuran’ın görevini vahyettik dediği bu görevler nelermiş, tabi günümüz biliminin öğrenebildiği kadarıyla.

1- Troposfer: Dünya’daki yaşam için gerekli gazları içinde bulundurmaktadır.

2- Stratosfer: Bu katmanın en önemli özelliği hava tutucu olmasıdır ve bundan dolayı atmosferdeki gazlar uzaya kaçamamaktadır.

3- Mezosfer: En önemli özelliği bu katmanda sürtünmenin yüksek olması ve bundan dolayı atmosfere giren gök taşlarının sürtünmeyle parçalanmasını sağlamaktır.

4- Ozonosfer: Ozon gazları bu kısımda bulunmakta ve böylece güneşten gelen ultraviyole ışınlar bu tabakada tutulmaktadır. Ozonosfer Dünya’yı radyasyondan korur.

5- Termosfer: Sıcaklığı güneşin etkisine göre 200 ile 1600 °C’dir. Bu katmanda gazlar iyon halinde bulunur ve iyonlar arasında elektron alışverişi oldukça fazladır. En önemli görevi güneşten gelen yüksek enerjili ışınların yakalanması ve Dünya’ya ulaşımının azaltılmasıdır.

Yazarın önerisi:  6# Dünya yuvarlak olduğu için kıbleye dönülemez (mi acaba)? Doğu ve batı arasında kalan her şey ne demektir

6- İyonosfer: Elektromanyetik dalgaları yansıtır. Radyo dalgaları bu tabakadan döner.

7-Ekzosfer: Uzaydan gelen kozmik ışınlara, meteorlara karşı kalkan görevi görür. İç katmanların bütünlüğünü sağlar.

Nasıl bir bahane üretebilirsiniz?

Burada akla şöyle bir soru geliyor. Kuran gökyüzü tabakalarının sayısına beş tanedir demiş olsaydı, materyalistler ne derlerdi. Ben söyleyeyim, derlerdi ki; “Bugün görevleri farklı yedi farklı tabaka sayabiliyoruz, işte Kuran’ın yanlışını bulduk ”. Evet aynen böyle derlerdi.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi göklerin yedi tabakalı olması büyük ihtimalle evrenin tabakalarıyla alakalı bir konu. Fakat ateistler özellikle atmosferin mekânsal sınıflandırmasını gösterip beş tabakadan oluştuğunu söyledikleri için, bizde atmosferin bile görevsel olarak yedi tabakaya ayrıldığını gösterdik.

Peki 1400 sene önce gökyüzünün tabakalı olduğu gözlenmeden sırf akılla bilinebilir miydi? Gökyüzünün tabakalı olması veya yedi kat gök bilinci diğer bazı inançlarda da vardı, bu durum her ne kadar sonradan insan eliyle değiştirilseler dahi bütün dinlerin kökenlerinin İlahi olarak geldiğini göstermez mi?. Bunun tersini iddia edenlere şöyle sormak isterim, canlılar arasındaki benzerliklerden, bunların hepsinin atasının bir olduğuna emin olup şiddetle savunduğunuz halde dinler arasındaki benzerliklerin bir kaynaktan geldiğine neden ihtimal bile vermiyorsunuz, bu nasıl bir çelişkidir? Bunun cevabı da ancak “tutuculuk” olabilir. Yani dinleri kanıtlayan hiçbir görüşe açık olmamaktır.

Böyle kişilerin, dinler arasında aykırılık görünce bunu aleyhte kullanırken gördükleri benzerlikleri de aleyhte kullanmaları şaşırtıcıdır. “Şu neden sadece İslamiyet’te geçiyor, diğer dinler de bu şekilde değil” dediklerini çok görürsünüz. Dinlerin sahip olduğu benzer bir bilgi görürlerse “bu diğer dinlerden alınmış” derler. Aynı kaynaktan gelen bilgilerin benzer olması normal değil midir ki, bunu aksine yorumlamaya çalışıyorlar? Gökyüzünün katmanlı olduğu diğer bazı dinlerde varsa da, böyle yedi katın her birinin görevleri olduğunu yani sistemi ayakta tutan görevleri olduğunu Kuran’dan önce hangi kaynak bildirebilmiştir? Materyalistler buna nasıl bir bahane üretecekler merak konusu doğrusu.

Facebook’tan, İnstagram’dan, Twitter’dan ve Youtube’dan bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.

blank