266# Topluluk halinde yaşamayan hayvanlar da var – Enam 38

Bilim Kuran'la Çelişmez

Soru: Enam suresi 38’de tüm hayvanlar ve hatta kuşlar ümmettir diyor, oysa yeryüzünde topluluk olarak yaşamayan tek yaşayan hayvanlar da var.

Enam 38: “Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap’ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler.”

Cevap: Bizde şöyle soralım, (ara sıra) tek başına yaşayan hayvanların olduğunu biz yeni bulduk da o zamanki insanlar bilmiyor muydu? Yani bilim yeni bir şey mi buldu? Hayır değil mi? Ortada yeni bulunan bir şey yok. Bu bilgiyi Kuran indiği zamanda en ümmi bir çoban bilebilir. Örneğin ayette kuşlar diyor, tek gezen kuş türlerini hiç görmüyorlar mıydı? Şahin, kartal atmaca vs. görmüyorlar mıydı? Demek ki bu soruyu üreten ateistin ayeti algılayışında bir sorun olmalı.

Ümmet, komün halde yaşayan demek değildir

Bu ayette ümmet deniyor ve ümmet demek komün halinde bir arada yaşayan bireyler demek değildir. Ümmet demek ortak bir bağı olan bireyler demektir. Ümmet kelimesini Türkçe’ye “topluluk” olarak çevirdikleri için, ateistin hayalinde bir arada yaşamak zorunda olan bireyler geliyor.

Yazarın önerisi:  148# Kuran'da akraba evliliği emredilir mi?

Oysa Muhammed ümmeti’de bir arada yaşamaz, tek yaşayanı da vardır, bir arada yaşayanı da, farklı şehirlerde yaşayanı da vardır, bir bedevi gibi tek yaşayanı da.

Hayvanlar kendi türleriyle iletişim kurarlar

Kısaca hayvanlara ümmet denmesi onların bir arada yaşamasını gerektirmiyor, ortak noktaları olan türler olduğunu gösterir, çiftleşmek için veya iletişim kurmak için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Hayvan türleri tamamen kopuk olmaz. Bir tür olmaları veya ümmet olmaları için bir arada yaşamaları gerekmiyor.

Ek bilgi olarak her hayvan türünün kendi türleriyle konuştuğu bilimsel olarak araştırıldı ve açıklandı. Max Planck enstitüsü yazarlarının yayınladıkları makalede komün halinde yaşayan fillerden, tek başına yaşayan mavi balinalara kadar, köstebek farelerinden, ateş böceklerine kadar hayvanların kendi türleriyle nasıl sesli iletişim kurdukları ve kendi aralarında bir dilleri oldukları gösterildi.* Raporda her hayvan türünün kendi arasında tıpkı insanlar gibi konuştukları söylendi. Ayet ise bize her hayvan ümmetinin tıpkı insanlar gibi birer ümmet olduğunu söylüyordu.

Ayrıca karıncaların iletişimi konulu 82 nolu yazımızı öneririz.

İbrahim tek başına ümmetti

Soru: Nahl 120 ayetinde İbrahim’e neden tek başına bir ümmet deniyor?

Nahl 120: “Şu da kuşkusuz ki, İbrahim başlı başına bir ümmet idi; bir hanif olarak Allah’ın önünde eğiliyordu, müşriklerden değildi.”

Yazarın önerisi:  94# İnsan evreler halinde mi yaratıldı?

Cevap: Hz. İbrahim tek başına bir topluluk kadar, bir tür kadar değerli idi demektir. Bu değerlilik isebir ümmetin yapabileceği işleri tek başına yapabilecek iradede olmasından, tek başına psikolojik olarak veya Allah’a yakınlık olarak bir ümmet kadar değerli olmasından geliyor olması sadece bir açıklamasıdır.

*https://www.newsweek.com/do-animals-talk-each-other-yes-and-they-take-turns-just-humans-960818

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2018.0598#sec-4

blank

 1. Avatar
  Xədicə

  ALLAH BƏDDUAMI EDIR?
  Sual:Quranda Allah bədduamı edir?Allah niyə bəddua edir?Allah onları öldürsün(lənət etsin)nə deməkdir?
  Cavab:”Allah öldürsün(lənət etsin)onları demək,məzəmmət etmək və satira ifadəsidir.Əgər”Allah onları öldürəcək(lənət edəcək)”deyilsəydi gələcəyə dair bir vəd olardı,amma Allah lənət etsin onlara ifadəsi bir məzəmmətdir,satiradır və yəqin ki,lənətin həmən başladığına və davam edəcəyinə və gələcəkdə vəd edilən bir anlayış olmadığına işarədir.
  Ayələrdə bəzən bir qisim Yəhudilərə bir qisim feilləri səbəbilə lənət və ya qəhr edər.Bu qəhrin və ya lənətin həmən başladığını göstərir amma burada önəmli olan şey ayənin bütün Yəhudiləri və ya müşrikləri əhatə etmədiyidir.Bildirilən cinayətləri törədən insanlara aid olunur və gələcəkdə də eyni şəkildə hərəkət edən eyni feilləri işləyən insanlara da aid olunur.Bunlar lənəti əvvəlcədən almışdırlar və yavaş da olsa günləri həmişə pisə gedəcək və sonunda etdiklərinə qarşılıq olaraq o lənətin sonunu Dünyada görəcəkdirlər.Peyğəmbərimizin dövründə də olmuş,hamısı zəlil hala gəlmişdilər.
  Ayələr bəddua deyil,lənətin başlanğıcıdır.
  Nisa,46:”Allah inkar etdiklərinə görə onlara(sözü keçən Yəhudilərə)lənət etmişdir.”
  Maidə 64:”Yəhudilər dedilər: “Allahın əli bağlıdır!” Bu dedikləri sözə görə onların öz əlləri bağlandı və lə´nətə gəldilər.”
  Münafiqun,4:”Sən onları gördükdə cüssələri xoşuna gəlir, danışanda sözlərinə qulaq asırsan. Halbuki onlar, sanki (divar kimi ) söykədilmiş dirəklərdir. Onlar (ikiüzlülüklərinin Peyğəmbərə və mö´minlərə əyan olacağından qorxub) hər bir qışqırığın öz əleyhlərinə olduğunu zənn edirlər. Onlar düşməndirlər, sən onlardan həzər et! Allah onları öldürsün(lənət etsin), necə də haqdan döndərilirlər!
  Tövbə 30:”Yəhudilər: “Üzeyr Allahın oğludur”, xaçpərəstlər də: “Məsih (İsa) Allahın oğludur”, – dedilər. Onların ağzında gəzən bu (boş) sözlər daha öncə küfr edənlərin (“mələklər Allahın qızlarıdır” – deyənlərin) sözlərinə bənzəyir. Allah onları öldürsün! (Allah onlara lə´nət eləsin!) Necə də (yalana uyub haqdan) döndərilirlər!”
  Əraf 44:”Allahın lənəti zalımların üzərinə olsun!”
  Rad 25:”Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri (qohumluq əlaqələrini) qıranlar, yer üzündə fitnə-fəsad törədənlərə lənət olsun.”
  Əhzab 57:”Allah və Rəsulunu incidənlərə Allah dünyada və axirətdə lənət etmişdir.”
  Qısası
  Yəni bu ayələr bəddua deyildir,çünki bəddua bir pisliyi istəmə duasıdır və dua isə birindən bir şey istəməkdir.Allah heç kimə dua etməz.Bu ayələr zalimlərə qarşı bir məzəmmətdir,satira ifadəsidir və yəqindir ki bir lənətin başladığının ifadəsidir.
  Sevgili peyğəmbərimizin və Islamın düşmənləri də həmişə pərişan olmaları ilə bu ayəni təsdiq etmişdirlər.

  Cevapla