258# Tesettür neden farz? Yeni Dünya Düzeni ve Barbie Bebekler

Kadın

Soru:  Tesettür farz mı? Tesettür neden farz? Tesettür nasıl olmalı? Tesettür neden gerekli? Ateistler, kadın özgürlüğü sınırlandırılıyor diye propaganda yapıyorlar ve cinsel serbestliği ahlak kuralı olarak görmek istemiyorlar. Tesettürün getirisini götürüsünü açıklar mısınız?

Cevap: Yeryüzüne nizam vermeye çalışan çok sayıda kuvvetler var fakat temelde bunların ayrıldığı ana iki kuvvet, insanlığın tâ ilk gününden beri insanlık Dünya’sını doğruya ve yanlışa yöneltmeye çalışmaktadır. Birisi bizzat Allah’ın istemesiyle ve yönlendirmesiyle oluşan, insanlığın bozulup kendi kendini imha etmesini engellemeye çalışan DİN kuvvetidir.

Diğeri ise Allah’ın yarattığı insanlığa düşman olan, onu toplumsal ve ahlaki olarak bozmaya çalışıp huzursuz olmasını isteyen ve nihayetinde birbirlerine zarar vermelerini isteyen şeytani kuvvetlerdir ki bu işin başında da insan düşmanı İblis veya diğer adıyla Lucifer bulunmaktadır.

Mutlu ve huzurlu aile yapısı

Allah ve topluluğu, toplumun temel yapısını oluşturan aile kurumunun sağlam olmasını, eşlerin huzurlu olmasını ister.

Rum 21: “Size, kendileriyle huzur bulmanız için kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza bir sevgi ve merhamet koyması da O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır.”

Evet Allah aile ister. Aile de mutluluk ve huzur ister, birbirine ünsiyet eden, merhamet eden eşler ister. Şeytan ise aile yapısının bozulmasını ister. Zina ister, mutsuz insanlar ister. Şeytan aldatıcıdır. Kadınları özgürlük söylemleriyle aldatarak cinsellik ve uçkur merkezli kapitalist Dünya’nın kullanışa elverişli köleleri olmalarını ister. Kadınlara özgürlük söylemleriyle kadınları ailesinden koparıp zayıf düşürmek ister.

Neden özellikle kadın vücudu medyada pazarlanıyor? 

Kadının cinselliğinin ve açık saçıklığının diş macunu reklamlarından, araba tekerliği reklamlarına kadar, kadın ticaretinden, porno film sektörüne elverişli genç kızlar düşürmeye kadar vahşi kapitalist Dünya’nın her yerinde kullanılmalarını sağlar. Arkasında bir aile gücü bulunmayan açık saçık Barbie bebeklerini, elitlerin Dünya’sının arka bahçesinde zevk tatmin araçları olarak kullanabilmek adına alt yapıdan yetişecek genç kız çocuklarının sürekli yetişmesi için medya üzerinden mütemadiyen algı oyunları ve zihin kontrolleri ile dışı süs içi pis tuzaklar hazırlar.

Sınırsız zevk bataklığı tesettürü istemez

Şeytan’ın ve sürekli kalplerine fısıldadığı şeytanlaşmış insanların nihai hedefi yeryüzünü toptan bir porno mezbahanesine çevirmek, gözlerinin ve uçkurlarının sınırsız zevke kanıksamasını sağlamak, kızları daha kolay düşürüp yoldan çıkarmak, bütün zevkleri yaşamış olan ihtiyar elitlere dolgun ücretlerle pedofili zevklerini de yaşatmak ve toplumda nizamı ve aileyi korumayı hedefleyen DİN olgusuna karşı da mücadele vermektir.

Tanrı’ya kulluk edilen ve ahlakı savunan tüm dinler tesettür ve ahlak kurallarına riayet eder

Dikkat edin sadece İSLAM demiyorum, DİN diyorum. Çünkü tüm dinler özellikle de İslam, Hristiyanlık, Musevilik gibi semavi dinler ahlak kurallarını toplum içinde diri tutmaya çalıştırlar, bu yüzden hepsi onlar için ayak bağıdır. Çünkü şeytan insanoğlunun çöküşünü ister, ailenin dağılmasını ve kadınların erkekler elinde açık saçık Barbie bebek modellerinde cinsel köleleri olmalarını arzu eder. Şeytanın sözlerini dinleyen insan dostları ise birkaç dakikalık zevkleri uğruna bir kadının hayatının geri kalanını tamamen yakacak ve vicdanları hiç sızlamadan onlara zulmeden ve bundan zevk duyacak insanlardan oluşur.

Medya üzerinden 100 yıllık algı oyunları

Dijital medya organlarının yaygınlaşmaya başladığı geçen yüzyıldan itibaren şeytan bu oyunlarını gerçekleştirip insanlığın sonunu getirmede büyük bir yol kat etmiştir. Çünkü bugün Avrupa, Rusya ve Amerika gibi özellikle Hristiyan âlemi bu tuzağın içine hızla çekilmiş, medya üzerinden oynanan algı oyunlarıyla sürekli olarak kadınlar bir sonraki nesilde daha fazla açık saçıklığa meylettirilmiştir. Buna paralel olarak artan açık saçıklık ve bunun getirisi olan ucuzlaşmış zina ve ucuz aşklar ve orantılı olarak artan bir hızda boşanma ve evlilik dışı hayatı buralarda çok hızlı yaygınlaştırmıştır.

Yeni Dünya düzeni tek eşle hayat geçirmek üzerine kurulu değil

Porno sektörleri oyuncu bulmakta zorluk çekmez hale gelmiş, bir erkeğin hayatında yüz tane kadının gelip geçmiş olması çok sıradan bir durum olmuştur. Buna bağlı olarak lise düzeyinde düzenli cinsel ilişkiler yaşamayan gençlerin sayısı oralarda yok denecek kadar azalmış, bu cinsel ilişkilerin sonucunda meydana gelen hamilelik durumlarında çoğu zaman zararı gören taraf hep kendilerine algı oyunları oynanan, ailesinden koparılan genç kadınlar olmuştur.

Evet 100 yıldır, kadınların özgürleşmeleri, güzelliklerini diledikleri gibi paylaşmaları, flört etmeleri, utanmamaları, hatta son zamanlarda göğüslerin ve cinsel organların da ayıp yerler olmadığı, serbest olmaları, eşcinsel de olabilecekleri, hatta pedofili yöneliminin de normal olduğu, saygı duyulması gerektiği söylemlerini o kadar ustalıkla sürekli medya üzerinden işleyerek toplumları ve özellikle kadınları tuzağa çektiler ve sınırsız şehvet zevkine ulaşmayı kolaylaştırdılar.

Fakat bu aldatıcı özgürlük söylemleri altında yaptıkları ise çok fazla kadınları güçsüz düşürmek ve cinsel köleler haline getirme sonucu doğmaktadır, bunu çok masum görünen sloganlarla yaptılar ve başardılar.

Bilimsel bir araştırma ve tesettürü terk etmenin sonuçları üzerine…

2018 yılında yapılan ve Dünya’da çok ilgi çeken bir araştırma bu anlattıklarımız hakkında düşündürücü ipuçları veriyor. Bilim insanları kadınların neden seksi selfiler çekip sosyal medyada paylaştıklarını araştırdı ve buldukları sonuç şu: Kadınlar sosyal eşitsizlikten ve güçsüzlükten kurtulmak için, cinselliklerini ön plana çıkarmak istiyorlar.[1, 2] Evet cinsellik ve çıplak kadın merkezli bu yeni Dünya düzeninde kadınların nasıl da önce aile bağlarından koparılıp güçsüz bırakıldıklarını ve daha sonra psikolojik olarak cinselliklerini sunmaya hazır hale getirildiklerinin bilimsel olarak ispatıdır bu araştırma.

Amaç tesettürün kalkması ve fuhşiyatın sıradanlaşması ama sonuçları kimin için ağır olduğu hiç önemli değil

Yine işleri kendilerini hafif olarak sunmaktan bir adım ileriye götürüp porno sektörünün ağlarına düşmüş genç kadınların da neden bu işe bulaştıklarını irdeleyen yabancı bir belgesel yapımcısı da aynı sonuca ulaşıyor[3]: Sebep; güçsüz kadınların güç ve yer arayışları diye buluyor asıl nedeni. İşte kadınların özgürlüğü gibi görünüşte şirin fakat çok tuzak bir sloganın günümüz cinsellik merkezli Dünya’yı oluşturmasının sebebi budur ve sonuçları ise; medya yoluyla, filmlerle, dergilerle, aktrislerle, fenomenlerle, ve hatta hatta çocuklar için Barbie bebek modelleri ile küçük yaştan itibaren beyinleri sürekli yıkanıp yönlendirilen kitleler.

Bu işin arkasında derin şeytani yapılar var

1999 yapımı Stanley Kubrick imzalı “gözleri tamamen kapalı” filmini bilirsiniz. Her şeyi izleyen “büyük birader” olan küresel dinsiz elitlerin Dünya’yı nasıl şeytan adına tahrip ettiklerini gösteren bu film çok gizli çekmişti. Film bitip de film şirketine teslim edildikten 4 gün sonra ise ünlü yönetmen şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Bu film, küresel oyun kurucuların genç kadınlara ve sekse olan merakları etrafında Dünya’yı yönetmelerini anlatıyor. Bu çok şifreli ve gizemli filmi onlarca kişi yorumladı. Filmin sonlarında sistem içine isteyerek veya istemeyerek sokulan anne babanın küçük kızlarının ihtiyar elit morukların arkasından gönderirlerken öncesinde kıza Barbie bebekler verilmesi şifreli olarak işlenmiş. Yani şeytanın dostları olan bu insansılar, toplumsal mühendislikle bir şeytani düzen kurulması işini tâ beşikteki çocuklara kadar indirdikleri algı operasyonları ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle yapıyorlar.

Bu yeni deccâlî Dünya düzenini kuranları tanımak elbetteki kolay değil, fakat bu düzeni destekleyip yaygınlaştıranlar sadece elitler değil. Normal vatandaşlardan da Şeytan’ın arkadaşları çok fazla ve onlardan da sahte “kadınlara özgürlük söylemleri,  kadın hakları söylemlerini” çok fazla duymanızın yanında açıktan kadın pazarlamacılığı sektörü olan pornoya ve melanetlere teşvik ettiklerini ve bunu yaparken DİN’i ayak bağı olarak gördüklerinden dolayı sürekli Allah’a ve DİN’e karşı bir mücadele içinde olduklarını görürsünüz. Örnek;

blank

Tesettürün kaldırılmak istemesindeki esas konu kadınların özgürlüğü mü?

Bir ateiste “sizin için önemli olan kadınların özgürlüğü değil, kadınlara ulaşmadaki özgürlüğünüz ve porno dünyasının devamlılığından da vaz geçemezsiniz” deyince, “porno kadınlarını seks işçisi olarak görüyoruz, bir nevi emekçiler” demişti. Peki kadınları seks işçisi olarak gören bu zihniyetin sözde hümanizm perdesi altında “kadınlara ve eşcinsellere özgürlük” söylemleri ne kadar inandırıcı? Tilkiye slogan at demişler “kahrolsun kümesler yaşasın tavukların özgürlüğü demiş”. Ne kadar hümanist görünüyor değil mi? Hâlbuki çok tilkice söylemler bunlar.

Biz bu ikili oyunda Kuran’ın ve Allah’ın taraftarları mı olacağız yoksa bilerek veya bilmeyerek hizmet edilen ve genç kızların ruhlarını ve erdemlerini çalan Şeytan’ın ve dostlarının tarafında mı olacağız?

Şeytani düzen engellenmezse acı çeken taraf tüm insanlık olacak

Allah, dostlarına bu şeytani düzenin engellenmesi ve kadının fıtri olarak çok muhtaç olduğu aile hayatını korumamızı bildiriyor. Kadın’ın ailesiyle ve eşiyle ve yetiştireceği çocuklarla mutlu olmasını istiyor. Şeytan’ın açık saçıklıkla başlayıp, yavaş yavaş toplumu porno mezbahanesine getirdiğinin örneğini son 100 yıldır Amerika, Rusya, Avrupa vs. örneklerinde görmekteyiz. Tüm Dünya’ya Barbie kadın modelleri gösterilip kadınlar cinsel figürler haline dönüştürülmek isteniyor.

İşte Kuran, kadını bu oyunlardan korumak için ona tesettürü ve kendini bu kem gözlerin pis şehvetlerinden sakındırmasını emrediyor. Ziynetlerinizi helaliniz olmayan erkeklerle paylaşmayın diyor. Başörtüsü takın ve cahiliye kadınları gibi sizler de açılıp saçılmayın diyor. İslam’dan önce kadınların örtünmediğini, açık saçık olduklarını ve Müslüman kadınların örtünmesini bildiriyor (Ahzab 33). Bu şekilde ailelere ve eşler arası sevgi ve merhamete dayalı olarak kurulan toplum yapısı sizi daha çok mutlu eder diyor, bunun aksinin insanlığı üzmemesi için emir ve tavsiyeler veriyor.

Nur suresi 30-31: “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır.Mümin kadınlara da gözlerini haramdan sakınmalarını ve namuslarını korumalarını söyle! Görünmesi zorunlu olanlar dışında, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Kocaları, babaları, kayınpederleri, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar; erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi ve tâbi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık özelliklerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. “Ey müminler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.”

Günah keçisi kadınlar değil

Bu şekilde cinsellik merkezli bir toplum yapısına dönüşmemizin nedenini hiçbir zaman kadınlar olarak görmedim, sorumlu olarak nefislerini ve şeytanlarını ilahlar edinmiş erkekler olarak gördüm. Onların düzenli birlikler halinde şeytanları ve nefisleri için çalışmaları, tuzaklar hazırlamaları, sahte hümanizm maskeleri takıp koyun postuna bürünmüş kurtlar gibi davranmaları, bu mutsuz ve cinsellik merkezli toplumu oluşturmuştur. Bozulma erkekten başlamıştır. Günah keçisi arıyorsak, böyle erkekler ve bu oyunları bozamayan dindar erkeklerdir. Tesettürlü olsun veya olmasın her müslüman kardeşimiz baş tacımızdır. Dinden kopmuş ve saptırılmış olanlara da dua eder ve bu gerçekleri onlara da ulaştırmaya çalışırız.

Neden tesettür sadece kadına var?

Neden kadınların güzelliği kapitalist Dünya’nın her türlü reklamlarında araç olarak kullanılıyorsa, neden Dünya’daki en önemli paralar kadın ticaretinde dönüyorsa, neden kız çocukları kaçırılıp zina yapmaya zorlanıyorsa kısaca neden cinsellik merkezli dünya kadına takıntılı ise ve erkeğin değil de kadının açılması ile ilgileniyorsa aynı sebeplerden dolayı Kuran da kadının tesettürünü emreder.

Bir arkadaşım tesettürlü ama ahlaksız

Toplum çapında uygulanan uygulamaların sonucunu görmek istiyorsak sonucu birkaç kişi üzerinden değerlendiremek bize hata yaptırır. Bunun için toplum çapında analizler yapılır. Örneğin, bir siyasi lider ülkeye bir yenilik faaliyeti getirdi diyelim. Ve bu yeniliğin kendi oylarını artırıp artırmadığına karar vermek için etrafındaki bir iki kişi üzerinden değerlendirme yapmaz, tüm toplum üzerinden geniş çaplı bir araştırma yapar. Getirdiği yeni uygulama aslında oy oranını yüzde 10-20 puan yükseltmiş olabilir ama etrafındaki bir iki muhalif kişinin olumsuz görüşüne bakarsa yanlış karar verecek ve yeni uygulamanın işe yaramadığını düşünecektir. Oysa toplum çapında oyları açısından yüzde yüz bir iyileştirme yapmasa da yüzde yirmilik bir iyileşme sağlamıştır.

Başka bir örnek; İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde dışarı çıkma yasakları konuldu. Bu dışarı çıkma yasakları sürecinde de bazılarına Covid-19 bulaştı diye, dışarı çıkma yasakları Covid-19 salgınının hızını kesmedi diyemeyiz. Toplum çapında gelen istatistiklere bakarız ve yeni vakaların yüzde 60 oranında azalmış olduğuna ve toplum çapında dışarı çıkma kısıtlamasının işe yaradığına karar veririz.

İşte bir uygulamanın toplum çapında etkilerini araştırıyorsak birkaç tane olumlu veya olumsuz örnek üzerinden sonuca karar veremeyiz. Toplumumuzda bu ayrımı bilmeyen kişiler bir kaç tane tesettürlü ama ahlaksızlık yapan örneğe denk gelirse bunu genelleştirip tesettürlülerin hepsini zan altında bırakmak isteyebiliyor. Bu tür yargılar yanlış yargılardır, eğer tesettürün faydaları görülmek isteniyorsa geniş kitleler üzerinde bu değerlendirmeler ve karşılaştırmalar yapılması gerekir. Bireysel yargılarla sonuca varılmaz, bireysel olarak tesettürlü olup çok ahlaksıza da rastlayabileceğiniz gibi, tesettürsüz olup son derece imanlı ve namazlarını hiç aksatmayan hatta dinini iyi bilip savunan tesettürsüz çok ahlaklı hanımlara da rastlayabilirsiniz. Dediğim gibi bireysel örnekler ölçü değildir. ölçü tüm toplum çapında incelenmeli ve tartışılmalıdır. Mesela toplum çapında zinanın yüzde kaç azaldığının, flört edip ayrılma durumlarının ne kadar azaldığının yüzdesi ile ilgilenmeniz gerekir.

Tesettür zorunlu mu olmalı?

Hayır tesettür zorunlu olmamalı, hatta dinin hiçbir emrinde zorlama olmamalı. Namaz, oruç, infak, tesettür, içki içmemek vs. diğer insanlara zarar vermeyen hiçbir dini uygulama zorunlu olmamalı ve dinde zorlama yoktur esası hem esasta hem usulde ana prensip olmalıdır. Saçını kapatmak istemeyen elbetteki dilediği gibi yaşayabilmeli fakat cinsellik mesajları gönderecek kadar açık giymek de doğru birşey değil.

Erkekler açısından

Her erkek cinsellik mesajı yayan güzel bir kadınla beraber olma dürtüsü hisseder ve sürekli karşılaştığı cinsel dürtülerle kabaran duygularını tatmin edememenin dayanılmaz stresi toplumda çoğu erkeği sarsar, acı verir, çoğu zaman psikolojisini bozar. Detaylı bilimsel araştırmalarla araştırılması ve ortaya konması gereken bir konu bu.

Sonuç olarak;

Tesettür neden farz sorusunun cevabı yukarıda anlattıklarımızdır. Özellikle ateist arkadaşların ve şeytan’ın dostlarının bir anda bu gerçekleri kabullenmelerini beklemiyorum tabiki. Zor gelse de Kuran’ın her emrinde ne kadar haklı olduğunu ve toplumların huzurunu asıl koruyanın Kuran gerçekleri olduğunu anlayacaklar, fakat yine de muhtemelen karşı çıkacaklar, çünkü kadınlara ulaşmadaki özgürlük ve kolaylık şeytana uymuş kişilerin vazgeçilmez kırmızı çizgisidir. Şimdi tercih sizin, Rabbiniz ve dostunuz ve Haminiz olan Tanrınızın taraftarı mısınız, yoksa şehvetlerin ve şeytan’ın taraftarı mısınız?

Bakara 168-169: “Ey insanlar, Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin. Şeytana ayak uydurmayın, zira o sizin için apaçık bir düşmandır. Muhakkak size, kötülüğü, ahlaksızlığı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.”

Referanslar

 1. https://phys.org/news/2018-08-reveals-women-sexy-selfies.html.
 2. Khandis R. Blake et al. Income inequality not gender inequality positively covaries with female sexualization on social media, Proceedings of the National Academy of Sciences (2018).
 3. https://www.dailymail.co.uk/news/article-2318212/What-makes-pretty-good-girls-pursue-career-porn–Director-follows-16-actresses-results-VERY-surprising.html.

 

blank

 1. blank
  Yusuf

  Hocam Selamünaleyküm tatlı suda mercan çıkmaz diyenler var bu konuda bir yazı yazar mısınız?

  Cevapla
  1. blank
   kurangunlukleri Yönetici

   Aleykümselam. instagramda var ilgili yazı. yakında buraya da taşırım.

   Cevapla