256# Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül yapmış (!)

Genel

Soru: Kuran Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor diyorlar. Doğru mudur?

Cevap: Basit bir soru olduğundan yazılarımın arasına sokup da cevap verdiğim soru yelpazesini basitleştirmemek için çok direndim ama cevabını vermedikçe militan ateistler her fırsatta önümüze getiriyorlar, mecbur kaldım.

Öncelikle dikkat ederseniz militan ateistler ayetleri çirkin gösterebilmek için insanların nazarına hep pis ifadeler çağrıştıracak şekilde sorular sorarlar. Mesela bu soruyu Cennet’te neden evlenmek var diye sorabilecekken, Cennet’te neden zina var diye sorarlar.

Zina ve sarhoşluk veren içki Kuran’da var mı?

Ben de onlara soruyorum ki Cennet’te zina olduğunu kim söylemiş onlara? Kuran’ın hangi ayetinde Cennet’te zina olduğu ve (hadi zina olduğunu geçtim) cinsel ilişki olduğu söylenmiş? Kuran’da Müslümanların Cennet’te iyi eşler ile evlendirilecekleri yazar.

İkinci olarak Dünya’da hangi tür içkiler (içecekler) yasaklanmıştır? Sarhoşluk veren içkiler değil mi? Yani alkollü içkiler. Diğer tüm içecekler helaldir. Örneğin kuşburnu suyu, kızılcık suyu sarhoşluk vermez, ama mayalanmış arpa suyu (bira) veya mayalanmış üzüm suyu (şarap) sarhoşluk verir. İlk iki içki Dünya’da da helal, sonraki ikisi yasak.

Kuran’da geçen içki peki sarhoşluk veren bir içki mi?

Saffat 45-47: “Kaynaktan doldurulmuş kadehlerle etraflarında dolaşılır. Bembeyaz, içenlere lezzet veren (bir içki). Onda ne bir sersemletme vardır ne de ondan dolayı sarhoş olurlar.”

Ayet sarhoşluk veren bir içki olmadığını söylüyor.

Soru: Yine Muhammed 15 ayetinde ise Hamr (şarap) ırmakları ifadesi geçiyor. hamr kelimesi köken olarak “kapatmak” manasına gelmekte ve şarap da aklı kapattığı için Hamr denilmiş olduğu iddia ediliyor. Kuran peki burada sarhoş etme manasını mı vermek istiyor?

Muhammed 15: “Takva sahiplerine va’dedilen cennetin misali (şudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç (böyle mükafaatlanan bir kişi), ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını ‘parça parça koparan’ kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu?”

Cevap: Hayır Kuran’ın burada Hamr demesinin sebebi şarab’a halk arasında Hamr ismi verilmesidir. Burada Hamr kelimesini halk arasında kullanıldığı manası ile kullanıyor. Yani halk arasında hamr denilince kelimenin kökenine gidilmez, kökeninde ne mana yattığı önemli değildir, direk şarap anlaşılır, Hamr şarap demektir. Hatta çoğu zaman kelimenin kökeni ile halk arasında kullanılan anlam kayar ve tamamen farklı bir mana ortaya çıkar. Kelimenin halk arasında kökeninden bağımsız olarak bilindiği manaya ıstılahi mana denir. Kuran da bu ayette kelimenin köken manasına atıfta değil halk arasında bilinen manasına atıf yapıyor ve Cennet’te şarabın olduğunu belirtmek için Hamr kullanıyor. Zaten bir ayette Cennet nimetlerinin Dünya’dakine benzediği fakat aynıları olmadığını ifade ediyor. dolayısıyla Dünya’daki Hamr (şarap) benzeri içecekler Cennet’te var, fakat bunlar sarhoş edici değil, lezzet ve ferahlık veren içeceklerdir.

Bakara 25: “İman edip de yararlı iş yapanları, içinden ırmaklar akan cennetlerle müjdele! Kendilerine cennette meyve nimeti verildiğinde, “Bu, daha önce de dünyada yediğimize benziyor; bunun benzeri bize verilmişti” diyecekler. Orada onların, her türlü pislikten arınmış tertemiz eşleri olacak ve orada süreli olarak kalacaklardır.”

Peki bu iddiaları her yerde dillendiren ergen militan ateistler bunu bilmiyorlar mı? Bilmiyorlarsa cehaletlerinden ateist olmuşlar ama biliyorlarsa inatçılıklarından ateist olmuşlar sonucu çıkmaz mı? Ateistler, gittikleri meyhanede masa üstünde dansöz oynarken kadeh tokuşturdukları iğrenç ortamlarla Cennet’i karıştırıyorlar sanki. Cennet deyince öyle bir yer düşünüyor olmalılar. Fikirler neyse hayaller de o kadar…