Dinler
269# Hz. İbrahim’in ateşe atılması olayı yanlış mı? Midraş’ta nasıl geçiyor?
7
Yahudi kaynaklarında Hz. İbrahim’in ateşe atılması olayı Tevrat’ın tefsiri olarak kabul edilen Midraş’ta geçiyor. Tevrat’ta Genesis 11:28 [1] ayetinde Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın, Ur şehrinde öldüğü ve bu olaydan sonra İbrahim ve beraberindekilerin
blank
blank Dinler
268# Allah isminin kökeni – EL ve Cebrail isimleri
18
Allah isminin kökeni Mezopotamya bölgesinde yaşayan Sami topluluklarının Tanrı’yı nasıl isimlendirdiklerinde yatıyor. Her şeyin Rabbi olan EL ve melekleri Cebrail, Mikail gibi semavi dinlerin kullandığı isimler bize Allah isminin etimolojik kökeni hakkında bilgi veriyor.
blank
blank Dinler
267# Amin kelimesi Mısır Tanrı’sı Amon ‘dan mı geliyor?
13
Amin kelimesinin kökeninin Mısır pagan Tanrı’sı Amon ile benzediğini ve dolaysıyla Amon kelimesinin önce Amen olarak Yahudilere ve oradan Hristiyanlara oradan da Müslümanlara geçmiş olduğunu iddia ediyorlar. Amen kelimesi hem Yahudilerin kutsal kitabı
blank
blank Dinler
262# Kayıp İncil, Q İncili, İsa’ya İncil verildi mi?
1
Soru: Q incili nedir? Hz. İsa’ya İncil verildi mi? Kuran’da Hz. İsa’ya İncil kitabını verdik diye yazıyor. Fakat elimizdeki İnciller İsa’ya verilen birer kitap değildi. İsa’dan sonra, inananları tarafından yazılmış İsa’nın hatıratlarıdır. Bunu açıklar mısınız?
blank
blank Bilimsel Düzen
Kuran’a neden inanmıyoruz diyen ateistin 99 iddiasına cevaplar
0
Kuran’a neden inanmıyoruz diye ateist sitelerinde gezen 99 maddelik iddialara cevaplar veriyoruz. Böyle objektif olmayan ve düşmanlık hisleriyle yazılmış 99 tane maddeyi görmek, algısal olarak okuyucu da “haklı olabilirler”
blank
blank Dinler
250# Kıble ile Kibele’nin alakası var mı? Kibele taşı Hacer-ül Esved midir?
3
Soru: Kıble kelimesi Kibele ( kybele ) kelimesinden mi geldi? Kıble ve Kibele kelime benzerliğini, Kibele taşını ve Hacer-ül Esved’i anlatır mısınız? Cevap: İddianın özeti Hacer-ül Esved etrafında o kadar spekülasyon yapmaya çalışıyorlar ki.
blank
blank Dinler
240# Sümer mitolojisinde yaratılış efsaneleri ve Semavi dinler
5
Soru: Âdem’in ve Havva’nın yaratılışı Sümerler’den Tevrat’a oradan da Kuran’a mı geçmiştir? Sümer mitolojisinde yaratılış miti semavi dinlere benzer midir? Sümerlerde kuran tevrat yaratılış metinlerinin bir karşılığı var mı? Sümer tabletleri kuran ile ilişkili midir?
blank
blank Dinler
239# Mısır papirüs kayıtlarında Hz. Musa
0
Bu yazıda Mısır kayıtlarında Hz. Musa yok mudur, Mısır papirüs kayıtlarında Hz. Musa nasıl geçmiştir veya Hz. Musa kasıtlı olarak kayıtlara alınmamış olabilir mi sorusunun cevabını arayacağız… Antik Mısırlılar kayıtlarını papirüslere yazdıkları
blank
Kuran neden Arapça inmiştir Dinler
233# Kuran neden Arapça inmiştir? Anlayasınız diye Kur’an’ı Arapça indirdik” ne anlama geliyor?
0
Soru: Fussilet 44 gibi ayetlerde Kuran’ı Arapça indirdik ki anlayabilesiniz diyor. Kuran neden Arapça inmiştir? Bu ayetlere göre Kuran sadece Araplar içindir anlamı çıkar mı? Cevap: Bu yazıda Kuran neden Arapça indirildi sorusunun cevabını vermeyeceğiz?
blank
blank Dinler
231# Covid-19 musibetini doğru okumak
0
Bir takipçim buna cevap vermemi istedi, önce benim polemik bataklığında debelenen kişilere cevap verip aynı batağa çekilmek istemediğimi söylesem de vicdanım rahat etmedi, yine bir iki sözle doğrulara farklı yönden bakmayı öğretmek lazım ki yeryüzünde dengeler bozulmasın.
blank