Dinler
250# Kıble ile Kibele’nin alakası var mı? Kibele taşı Hacer-ül Esved midir?
4
Soru: Kıble kelimesi Kibele ( kybele ) kelimesinden mi geldi? Kıble ve Kibele kelime benzerliğini, Kibele taşını ve Hacer-ül Esved’i anlatır mısınız? Cevap: İddianın özeti Hacer-ül Esved etrafında o kadar spekülasyon yapmaya çalışıyorlar ki.
blank
blank Dinler
240# Sümer mitolojisinde yaratılış efsaneleri ve Semavi dinler
4
Soru: Âdem’in ve Havva’nın yaratılışı Sümerler’den Tevrat’a oradan da Kuran’a mı geçmiştir? Sümer mitolojisinde yaratılış miti semavi dinlere benzer midir? Sümerlerde kuran tevrat yaratılış metinlerinin bir karşılığı var mı? Sümer tabletleri kuran ile ilişkili midir?
blank
blank Dinler
239# Mısır papirüs kayıtlarında Hz. Musa
0
Bu yazıda Mısır kayıtlarında Hz. Musa yok mudur, Mısır papirüs kayıtlarında Hz. Musa nasıl geçmiştir veya Hz. Musa kasıtlı olarak kayıtlara alınmamış olabilir mi sorusunun cevabını arayacağız… Antik Mısırlılar kayıtlarını papirüslere yazdıkları
blank
Kuran neden Arapça inmiştir Dinler
233# Kuran neden Arapça inmiştir? Anlayasınız diye Kur’an’ı Arapça indirdik” ne anlama geliyor?
0
Soru: Fussilet 44 gibi ayetlerde Kuran’ı Arapça indirdik ki anlayabilesiniz diyor. Kuran neden Arapça inmiştir? Bu ayetlere göre Kuran sadece Araplar içindir anlamı çıkar mı? Cevap: Bu yazıda Kuran neden Arapça indirildi sorusunun cevabını vermeyeceğiz?
blank
blank Dinler
231# Covid-19 musibetini doğru okumak
0
Bir takipçim buna cevap vermemi istedi, önce benim polemik bataklığında debelenen kişilere cevap verip aynı batağa çekilmek istemediğimi söylesem de vicdanım rahat etmedi, yine bir iki sözle doğrulara farklı yönden bakmayı öğretmek lazım ki yeryüzünde dengeler bozulmasın.
blank
blank Dinler
224# TUR SURESİ VE BARNABAS İNCİLİ
0
TUR SURESİ Tûr’a, andolsun ki, Satır satır yazılmış Kitab’a, Yayılmış ince deri üzerine, Bu ayetlerde satır satır deri üzerine yazılmış kitabın ne olduğu hakkında bir görüş birliği yok. Tefsirlerde birçok ihtimalden söz ediliyor.
blank
muhammed 4 kafa kesme Dinler
219# Allah insanları savaştırmak mı istiyor? Muhammed 4, Tevbe 5 ayetlerinin öncesi sonrası
0
Soru: Dinler savaşların sebepleri midir? Kuran’da savaş ayetleri neden vardır? Muhammed 4 , Tevbe 5 ayetlerinde kafa kesmeye, adam öldürmeye teşvik mi var? Cevap: Allah dinini yeryüzünde kötülükler, zulümler, hırsızlıklar, yalanlar, aç gözlülükler
blank
Kuran ve Tevrat arasındaki benzerlikler ve farklar Dinler
213# Kuran ve Tevrat arasında neden farklar var?
0
Soru: Kuran ve Tevrat arasında farklar var, bu farklar neden kaynaklanıyor? Cevap: Kur’an, Yahudilerin kitabı Tevrat ile aynı konulardan bahsederken bazı ayrıntılarda Tevrat’ın aksini söyler yani bazı konularda Kuran ve Tevrat arasında farklar var.
blank
blank Dinler
205# Maide 32 Tevratta mı geçiyor, sözlü vahiyde mi?
0
Soru: Turan Dursun isimli ateist, Maide 32’deki ifadenin Tevrat’ta değil Talmud’da yazılı olduğunu ve bu ayette Kuran’ın karıştırdığını iddia ediyor. Bunu nasıl açıklarsınız? Cevap: Ayete bakalım, Maide 32: “İşte bundan dolayı İsrail oğullarının üzerine
blank
blank Dinler
162# Dünya’nın en eski Kuran’ı
0
Birmingham Mushaf’ı 1936’da Alphonse Mingana tarafından Ortadoğu’da satın alınarak Birmingham Üniversitesine getirilmiştir. Üzerinde çeşitli akademik araştırmalar yapılmış olan bu Kuran 2015 yılında ilk defa karbon testine sokulduktan sonra gerçek değeri
blank
blank Dinler
154# Politeizme bakıp bütün dinler uydurmadır demek doğru olur mu?
0
Uzun süredir, ateistlerin hayata bir anlam verememelerinin nedenleri üzerine araştırıyorum. Evet, ateist düşünce sisteminde hayatın bir anlamı yoktur; çünkü sizi bir irade yaratmamıştır, doğadaki minerallerin etkileşimi sonucu rastlantısal olarak oluşmuşsunuzdur.
blank
blank Dinler
153# Kabe ve tavaf Hindulardan mı geçti?
0
Dünkü yazımızda Shiva Linga taşından bahsetmiştik. Bu Shiva Linga taşlarını barındıran tapınağa ise Garbhagriha denir. Shiva Linga, bu tapınağın tam ortasında bulunur. Materyalistler, Kâbe’nin de bu tapınağa benzediğini iddia etmişler.
blank
blank Dinler
152# Hacer-ül Esved, Hinduların Shiva Lingasından mı alınmıştır?
0
Daha önce Hacer-ül Esved’in bir put olmadığını şuradaki yazımızda açıklamıştık. Şimdi Hacerül Esved Hint tapınaklarından mı alınmıştır konusunu inceleyeceğiz. Ateist siteler Hacerül Esved taşının Hinduizm’deki Shiva Linga taşından geldiğini iddia ediyorlar.
blank
blank Dinler
151# Tevrat ve İncil’in hükmü kalktı mı? Yahudi ve Hristiyanlar Cennet’e gidecek mi?
0
Bir dilden diğer bir dile çeviri yapılırken ne kadar dikkat edilirse edilsin bazı kelimelerin tam karşılığı bulunamayabiliyor. Böylece o kelime yeni dilde yeni bir anlam kazanıyor ve Kuran’ın vermek istediği gerçek anlam gizleniyor.
blank
blank Dinler
149# Eski Türkler okumadıkları bir kitaba iman ettiler yalanı
0
Bir kişi, ateist bir sitede yorum yapmış. Demiş ki “İlk Türkler okumadıkları bir kitaba inandılar”. Bu sözü, söyleyenlerin cehaletlerine verip onları biraz aydınlatmak istiyorum. Türklerin İslami ilimleri üzerindeki etkisi o kadar büyüktür ki böyle bir
blank
blank Dinler
146# İslam sadece Mekke’lilere mi geldi?
0
  Bazı ateizm fedaileri (!) aşağıdaki ayeti delil olarak göstererek İslam’ın sadece Mekke’ye has olduğunu internette yayıyorlar. Enam 92: “Bu, şehirlerin anası ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendisinden öncekileri doğrulayan kutlu bir Kitap’
blank
blank Dinler
137# Dünya dışında dinler geçersiz mi kalacak?
0
iDDİA: İnsanlık birgün yeni bir gezegene örneğin Mars’a gidip orada yeni bir medeniyet kurarsa dininiz orada işlemeyecek, çünkü dinin emirleri Dünya’nın zaman biçimine göre ayarlanmış ve kıbleniz Dünya’da kalmış olacak. CEVAP: Öncelikle biraz düşünelim.
blank
blank Dinler
121# Çok sayıda din arasından NEDEN İSLAM?
0
İnternette ateistler tarafından dolaştırılan bir soruyu bugün cevaplayacağım. Soru: Dünya’da küçüklü büyüklü çok sayıda din var. Herkes kendi dininin doğru olduğunu iddia ediyor. Peki bu kadar din arasından İslam’ın doğru din olduğunu nereden bileceğiz?
blank
blank Dinler
100# Kuran ve Sümerler
0
Dini eleştirmek için çelişkili fikirler savunanları anlamak zor. Örneğin dinler arası benzerlikleri gösterirler ve dinler birbirlerinden kopyalanmış derler. Başka bir zamanda Kuran’da geçen şu kavramlar neden önceki kitapta yok derler.
blank
blank Dinler
53# Allah Neden Peygamber Göndermiştir?
0
Allah insanlara neden sadece emirlerinin yazılı olduğu kitaplar indirmedi de bunları rol model olacak Peygamberler vesilesi ile gönderdi? İnsanlar Allah’ın emirlerini uygulamalı olarak gösteren ve nasıl yaşanılması gerektiğini öğreten peygamberler olmadan
blank