243# Şirk affedilecek mi?

Çelişki yok

Soru: Zümer 53 ile Nisa 116 birbiriyle çelişir mi? Şirk affedilecek mi? Çünkü birinde şirk koşanları bağışlamayacağını ve diğerinde ise bütün günahları bağışlayabileceğini söylüyor.

Cevap: Ayetlere bakalım

Zümer 53: (Benden onlara) De ki: ‘Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü aşan kullarım. Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.’

Nisa 116: Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

Öncelikle Zümer 53’te kendi nefislerine yapılan günahlar söz konudur. Yani bu günahların başka insanların veya Yaratıcınızın hakkına yapılan zulümleri (şirk veya inkar) ifade ettiğine dair ayette bir ifade yok. Tam tersine yanlış davranışlarınızdan dolayı kendi nefislerinize verdiğiniz zararlara açık vurgu var. Müfessir Fahreddin Razi’de “Kendi aleyhlerine olarak” diye çevirdiğimiz alâ enfüsihim deyimiyle, günah işleyen kişinin, her şeyden önce kendi ruhunu ve hayatını kirletmiş, kendisine zarar vermiş olacağına dikkat çekilmektedir” demiştir. Dolayısıyla yaratıcımızın hakkına girmek demek olan şirk kavramının bu ayete uygulanması için bir belirti olmadığı için, şirkin affedilmemesiyle bir çelişki doğurmuş olmaz. Şirk affedilecek mi sorusunun cevabı değildir.

Yazarın önerisi:  142# Ahzab 6 ile Ahzab 37 çelişir mi?

İkinci olarak ayetler birbirini tefsir eder. Ayetleri cımbızlayarak bağlamından koparırsanız yanlış manalar verebilirsiniz. Bu ayetleri de kuran’ın genel bağlamıyla birlikte düşünmek gerekiyor. Örneğin bütün günahların bağışlanması ayeti tevbe etmekle de yakından ilgilidir. Çünkü Kuran’da onlarca ayette ancak tevbe edenlerin affedileceği, hatta tevbelerinin de samimi olması, gerektiği vurgulanır.

Tevbe Ayetleri ve Şirk

Taha Suresi, 82. ayet: Gerçekten Ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım.

Al-i İmran Suresi, 90. ayet: Doğrusu, imanlarından sonra inkar edenler, sonra inkarlarını arttıranlar; bunların tevbeleri kesinlikle kabul edilmez. İşte bunlar, sapıkların ta kendileridir.

Nisa Suresi, 17. ayet: Allah’ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). İşte Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.

Nisa Suresi, 18. ayet: Tevbe; ne, kötülükleri yapıp-edip de onlardan birine ölüm çatınca: “Ben şimdi gerçekten tevbe ettim” diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır.

Tevbe Suresi, 106. ayet: Diğer bir kısmı, Allah’ın emri için ertelenmişlerdir. O, bunları, ya azaplandıracak veya tevbelerini kabul edecektir. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yazarın önerisi:  135# Yahudiler 'Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük' diye bir ifade kullanmazlar mı?

Şirk affedilecek mi sorusunun cevabı olarak tevbe edenlerin bağışlanabileceğini söyleyebiliriz. Sahabelerin çoğu şirkten dönmüşlerdir. Bu açıdan Nisa 116 ayetinin tevbe etmeyenlerden bahsettiği anlaşılıyor. Çünkü samimi tevbe ettikten sonra neden affetmesin? Sahabelerde bu ayeti görünce “biz eskiden şirk yapmıştık artık bizi bağışlamaz” demiyorlar. Çünkü bu ayet tevbe edenlerden bahsetmiyor. Tevbesiz şirk üzere ölenlerden bahsediyor. Fakat Zümer 53 ayeti ise “Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin” demesiyle tevbe edip yüzünü Allah’a dönmekle alakalı bir ayet. (İnşallah karışık anlatmıyorumdur).

Kısaca;

Bu ayetlerin çelişmeyeceğine dair bir değil iki sebep var:

 1. Zümer 53’ün kapsamı insanın başkalarının hukukuna değil kendi nefsine yaptığı günahlar olduğu anlaşılıyor. Şirk affedilecek mi sorusunun cevabı bunlar içine dâhil olup olmadığı ayetten açıkça anlaşılmadığı için Nisa 116 ayetiyle çelişir denmez.
 2. Günahların affı tevbe ile yakından ilişkilidir. Zümer 53’te, yaptığımız tevbelerimiz ile günahlarımızın bağışlanacağı teması varken, Nisa 116’da şirk koşanların bağışlanmayacağı söylendiği için burada tevbesiz olanların durumunu ifade eden bir tema olduğu açıkça anlaşılıyor.

 1. blank
  Xədicə

  Sual:Niyə birdən çox tanrı ola bilməz?
  Ateist deyir ki bir maşının fərqli parçaları fərqli firmalarda istehsal olunduğu kimi kainatın da fərqli tanrıları ola bilər.
  Cavab:Ateistlər Allahı inkar etdikləri halda,Allahın varlığının qəbulu ilə BIRLIYI ərtafında polemikalar çıxararaq müsəlmanların inanclarına zərər verməyə çalışırlar.Biz də Allahın varlığını əvvəldən qəbul etdiklərini hesab edərək,Allahın varlığının dəlillərini fərqli yazılarımıza həvalə edib burada Allahın BIRLIYINI məntiqi olaraq yox etməyə çalışdıqları üçün biz də məntiqi olaraq sübut edək.
  1.KAINATIN TƏKILLIYI DƏLILI:Kainat bilindiyi kimi Big-Bang’dən əvvəl bir atomdan belə daha kiçik bir ölçüdə idi,buna TƏKILLIK deyirik,sonra ilk partlayış ilə birlikdə kainat açılaraq içində olduğumuz kosmos hissəsindəki parçalarını yəni ulduzları,planetləri,qalaktikaları meyvə olaraq verdi.O halda kainatın ən başlanğıcındakı o təkillik nöqtəsi kimindirsə hal-hazırkı kainat da eyni Ilahındır.
  2.MƏNŞƏLƏRIN BIRLIYI DƏLILI:Yəni eyni bir ağacın ilk toxumunu kim sahibləndi və əkdisə,o toxumun yetişmiş halı olan böyük bir ağacın da o insana aid olması kimi.Ağacın budaqlarının,meyvələrinin,yarpaqlarının bir-birindən asılı olmadığının düşünülməsi və ağacdakı təkilliyi görməyin fərqli meyvələrinin fərqli qaynaqlara aid olduğunu düşünmək bir absurd olduğu kimi təkillikdən böyüyən bu kainatın da fərqli ulduzlarını,qalaktikalarını bir-birindən əlaqəsiz zənn edib fərqli qaynaqlara vermək absurddur. 3.HƏRŞEYIN BIR-BIRINƏ BAĞLI OLMASI DƏLILI:Kainatda hər şey bir-biri ilə bağlıdır və böyük bir nizamın parçasıdırlar.Məsələn bir arının Rəbbi fərqli bir tanrı olmalıdır deyirsinizsə,Günəşi də eyni tanrıya verməlisiniz,çünki arılar günəş ilə bağlıdır,günəş ilə uyğun proqramlaşdırılmışdır.Günəşi də o fərqli tanrıya versəniz bütün qalaktikanı verməlisiniz,çünki Günəşimiz bütün qalaktikanın bir parçasıdır.Bütün qalaktikanı versəniz,bütün Qalaktikaların Yerli Superklusteri’ni verməlisiniz çünki qalaktikamız bunun bir parçasıdır.Bu şəkildə görəcəksiniz ki bir arıya və ya kainatdan hər hansı bir cismə sahib olmaq istəyən bir insan bütün kainata sahib olmalıdır.Buna görə də kainatın fərqli tanrıları ola bilməz,hər şey sizi BIRLIYƏ aparır.
  4.DIZAYNDA KOORDINASIYANIN TƏKILLIYI DƏLILI:Bütün təbiət bir-biri ilə bağlantılı olaraq mövcud olur və təbiət bir-birindən ayrılmaz dedik.Indi isə ateistin verdiyi maşın misalı kimi təbiətdə olmayan dizaynlar üzərindən düşünək.Bir maşın da dizayn olunduğu zaman layihə koordinasiyası tək mərkəz üzərindən təmin olunmalıdır.Yəni maşının fərqli parçaları fərqli fabriklərdə hazırlana bilər amma bir layihə koordinatoru hansı parçanın istifadə olunacağına qərar verməsə və istəyən istədiyi kimi maşına parçalar əlavə etsə maşın fikri yenə vücud tapmayacaqdı.Ona görə insan tərəfindən hazırlanmış layihələrin belə başında tək bir koordinator olur və koordinasiyanı təmin edir,qısaca insan dizaynları belə bir təkilliyə dayanır.Hər başdan çıxacaq ayrı bir səs,bir başçı təkilliyi olmazsa dizayn deyil,xaos və həlak gətirir.
  5.HAKIMIYYƏT VƏ ISTILA DƏLILI:Kainatda bütün varlıqlar hakimiyyət və təsir dairəsini genişlətmək üçün mübarizə və çatışma içinə girərlər və bu qaçınılmazdır.Çünki iki ayrı güc və iki ayrı iradə varsa bu iradələr mütləq gec-tez iradələrini həyata keçirərkən təzada düşər və hər iki tərəf də öz iradəsini həyata keçirmək istəyər,bu şəkildə nizamsızlıq meydana gəlir.Iradə sahibi olan insanlığın tarixi bunu çox yaxşı sübut edir.Quranda Allah bu incə həqiqəti bu ayə ilə danışır və təkilliyin tək doğru olduğunu belə öyrədir:
  Ənbiya,22:”Əgər (yerdə və göydə) Allahdan başqa tanrılar olsa idi, onların ikisi də (müvazinətdən çıxıb) fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah (müşriklərin Ona) aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır!”
  Muminun,91:”Allah (Özünə) heç bir övlad götürməmişdir. Onunla yanaşı (ibadət ediləcək) heç bir tanrı yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda heç bir tanrı əlahiddə öz yaratdıqları ilə gedər, (öz məxluqatını ayırıb aparar) və onların bir qismi (dünyadakı padşahlar kimi) digərinə üstün olmağa çalışardı. Allah müşriklərin (Ona) aid etdikləri sifətlərdən tamamilə kənardır!”
  Isra,42:(Ya Rəsulum!) De: “Əgər Allahla yanaşı, (müşriklərin) dedikləri kimi, tanrılar olsa idi, onlar ərş sahibinə (yaxın düşmək, yaxud onunla vuruşmaq üçün) bir yol axtarardılar”.

  Cevapla