235# Tek bir Tanrı olduğunu nasıl biliriz?

Allah'ın birliği Felsefe

Soru: Neden birden fazla Tanrı olamaz? Allah’ın birliğinin delilleri nelerdir? Ateist arkadaşım diyor ki bir arabanın farklı parçaları farklı firmalarda üretildiği gibi evrenin de farklı Tanrıları olabilir. Allah’ın birliğinin kanıtları hakkında bilgi verir misiniz?
Cevap: Ateistler Allah’ı inkâr ettikleri halde, Allah’ın varlığının ön kabulü ile Allah’ın BİRLİĞİ etrafında polemikler çıkararak Müslümanların inançlarına zarar vermeğe çalışırlar. Biz de Allah’ın varlığını ön kabulle kabullendiklerini varsayıp, Allah’ın varlığının delillerini farklı yazılarımıza havale edip burada Allah’ın BİRLİĞİNİ mantıksal olarak ispatlayalım. Vahdaniyet ve Ehadiyet gibi Allah’ın birliğinin delillerini farklı bir yazımıza bırakıyoruz.

 1. EVRENİN TEKİLLİĞİ ile ALLAH’IN BİRLİĞİ DELİLİ:

  Evren bilindiği gibi Big-Bang açılımından önce bir atomdan bile daha küçük bir boyutta idi, buna TEKİLLİK diyoruz, sonra ilk patlama ile birlikte evren açılarak içinde bulunduğumuz uzay kısmındaki parçalarını yani yıldızları, gezegenleri, galaksileri meyve olarak verdi. O halde evrenin en başlangıcındaki o tekillik noktası kimin ise şu andaki evren de aynı Tanrı’nındır.
 2. KÖKENLERİN BİRLİĞİ ile ALLAH’IN BİRLİĞİ DELİLİ:

  Yani tıpkı bir ağacın ilk tohumunu kim sahiplendi ve ekti ise, o tohumun gelişmiş hali olan koca bir ağacın da o kişiye ait olması gibi. Ağacın dallarının, meyvelerinin, yapraklarının birbirinden bağımsız olduğunun sanılması ve ağaçtaki tekilliği göremeyip farklı meyvelerinin farklı kaynaklara ait olduğunu düşünmek bir saçmalık olduğu gibi tekillikten büyüyen bu evrenin de farklı yıldızlarını, galaksilerini birbirinden bağımsız zannedip farklı kaynaklara vermek saçmalığın uç noktasıdır.
 3. HER ŞEYİN BİRBİRİNE BAĞLI OLMASI ile ALLAH’IN BİRLİĞİ DELİLİ:

  Evrende herşey birbiri ile bağlıdır ve büyük bir düzenin parçasıdırlar. Mesela bir arının Rabbi farklı bir Tanrı olmalı derseniz güneşi de aynı Tanrı’ya vermelisiniz, çünkü arılar güneş ile bağlıdır, güneş ile uyumlu programlanmıştır. Güneşi de o farklı Tanrı’ya verirseniz tüm galaksiyi vermelisiniz, çünkü güneşimiz tüm galaksinin bir parçasıdır. Tüm galaksiyi verirseniz, tüm başak süper kümesini vermelisiniz, çünkü galaksimiz başak süper kümesinin bir parçasıdır. Bu şekilde göreceksiniz ki bir arıya veya evrenden herhangi bir nesneye sahip olmak isteyen bir kişi tüm evrene sahip olmalıdır. Bu yüzden evrenin farklı Tanrıları olmaz, herşey sizi Allah’ın BİRLİĞİNE götürür.
 4. TASARIMDA KOORDİNASYONUN TEKİLLİĞİ ile ALLAH’IN BİRLİĞİ DELİLİ:

  Tüm doğa birbiri ile bağlantılı olarak bulunur ve doğa birbirinden ayrılamaz dedik. Şimdi ateistin verdiği araba örneği gibi doğada olmayan tasarımlar üzerinden düşünelim. Bir araba da tasarlandığı zaman proje koordinasyonu tek merkez üzerinden sağlanmak zorundadır. Yani arabanın farklı parçaları farklı fabrikalarda yapılabilir ama bir proje koordinatörü hangi parçanın kullanılacağına karar vermese ve isteyen istediği gibi arabaya parçalar eklese araba fikri yine vücut bulamayacaktır. O yüzden insan yapımı projelerin dahi başında tek bir koordinatör bulunur ve koordinasyonu sağlar, kısaca insan tasarımları dahi bir tekilliğe dayanır. Her kafadan çıkacak ayrı bir ses, bir yönetici tekilliği olmaksızın tasarım değil kaos ve yıkım getirir.
 5. HAKİMİYET VE İSTİLA ile ALLAH’IN BİRLİĞİ DELİLİ:

  Evren de aynı bölgede irade ve güç sergilemek isteyen bütün varlıklar hakimiyet ve etki alanını sınırsızlaştırmak için mücadele ve çatışma içine  girerler ve bu kaçınılmazdır. Çünkü iki ayrı güç ve iki ayrı irade var ise bu iradeler mutlaka er geç iradelerini gerçekleştirirken tezata düşer ve her iki taraf da kendi iradesini gerçekleştirmek ister, bu şekilde kaos meydana gelir. İrade sahibi olan insanığın tarihi bunu çok iyi kanıtlar.  Kuran’da Allah bu ince gerçeği şu ayetle anlatır ve tekilliğin tek gerçek olduğunu şöyle öğretir:
  Enbiya 22: “ Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka Tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.”
  Muminun 91: “Allah oğul-kız edinmedi. Onunla beraber hiçbir Tanrı da yoktur. Aksi takdirde, her Tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder, içlerinden biri mutlaka diğerleri üzerinde hâkimiyet kurardı. Allah onların yakıştırdığı şeylerden münezzehtir.”
  İsra 42: “De ki: ‘Eğer söyledikleri gibi O’nunla beraber Tanrılar olsaydı, onlar arşın sahibine mutlaka bir yol ararlardı.”
  Kuran bu tür ayetlerle bir sistemde iki yöneticinin olamayacağını yoksa evrenin kaosa gitmesi gerektiğini ders vermiştir.
  Kısaca beş delil ile ispatladığımız gibi Evren’in İlah’ı ancak bir İlah’tır.
Yazarın önerisi:  193# Psikanaliz tanımlarına göre, Tanrı'ya bencil sıfatı yakıştırılamaz!

Allah’ın Birliği ile ilgili ayetlere şuradan ulaşabilirsiniz.